Statut Szkoły

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Szkoły oraz aneksami do Statutu:
Statut
Aneks do Statutu z dnia 30.08.2018 r.