Korzystanie z boisk podczas wakacji

Dyrekcja Szkoły informuje, że w okresie wakacji z boiska szkolnego można korzystać w godz. 8:00-15:30.
Na terenie szkolnych obiektów sportowych obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
• zachowanie dystansu społecznego,
• obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
• ograniczona liczba osób,
• systematyczne odkażanie rąk
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
• korzystanie z osobistego sprzętu treningowego,
• dzieci i młodzież poniżej 13 roku życia mogą poruszać się poza domem wyłącznie pod opieką dorosłych.

                                                         DYREKCJA SZKOŁY
Skip to content