Organizacja nauki po feriach

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r.  uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.  

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowane zostały wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Informujemy, iż zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji opublikowanym na stronie szkoły, wejście na teren szkoły będzie możliwe tylko przez budynek A ( stary budynek ).

 Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia) oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

Read More

Wesołych Świąt!

Read More

Niech płyną z serca życzenia.

Świąteczna akcja Dyrekcji i Samorządu Uczniowskiego „Niech płyną z serca życzenia” została miło przyjęta przez naszych wspaniałych emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. Wszystkie te ciepłe słowa, które wróciły do Szkoły, zarówno w komentarzach na Facebooku jak również mailowo, maja w tym trudnym roku ogromną moc. Cieszymy się, że przez te kilka minut rozmowy mogliśmy zagościć w Państwa domach, stając się częścią Magii Świąt.Bardzo dziękujemy za moc życzeń, które otrzymali uczniowie dla Dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Read More

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo.
Przypominam, że w związku ze zmianą terminu ferii zimowych, zarządzeniem Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną zmianie uległy dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W dniach 21.12.2020 r., 22.12.2020 r. nie będzie zajęć online, a zajęcia opiekuńcze w świetlicy organizowane są dla uczniów, którzy spełniają obowiązek szkolny w formie stacjonarnej.

Z poważaniem Andżelika Pach
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie

Read More

Święto Szkoły

Dnia 23 listopada 2020 r. obchodziliśmy, inaczej niż do tej pory, Święto Naszej Szkoły.

Odbyła się Msza Święta podczas, której modliliśmy się za Dyrekcję, Nauczycieli, Pracowników, Uczniów z Rodzinami tych bieżących, ale również i tych, których już wśród nas nie ma.

Klasa 5b z wychowawcą p . Dorotą Sudoł przygotowała projekt prezentacji, w której każda klasa znalazła miejsce aby złożyć życzenia Szkole z okazji 167 rocznicy istnienia jak również Naszej Patronce Klementynie Hoffmanowej z okazji 222 rocznicy urodzin.

Prezentacja – kliknij

Read More

Konsultacje

W związku z trwającym zawieszeniem zajęć i nauczaniem zdalnym konsultacje odbędą się w środę tj. 25.11.2020 r. z wykorzystaniem platformy MS TEAMS wg następującego harmonogramu:

  • klasy IV-VI – w godz. 16:30 – 17:30
  • klasy VII-VIII – w godz. 17:30 – 18:30.

Natomiast konsultacje dla Rodziców uczniów klas I-III odbędą się w formie ustalonej przez wychowawców.

Read More

Dnia 23 listopada 2020 r. Święto Szkoły

Organizacja dnia 23 listopada 2020 r.

Klasy 1-3

Zaplanowane mają zajęcia z wychowawcą (zarówno na platformie TEAMS jak i stacjonarne) w godzinach od 9.00 do 11.00 (z przerwami).

Klasy 4-8

Lekcje do godziny 10.30 odbywają się zgodne z planem lekcji zamieszczonym w e-dzienniku, w formie spotkań online na platformie MS TEAMS

Natomiast od godziny 10.30 – 11.30 zaplanowane są spotkania online z wychowawcą.

Pozostałe lekcje zostają odwołane!

Dnia 23 listopada 2020 r. o godzinie 18.00 odbędzie się Msza Święta w Kościele Księży Misjonarzy w Tarnowie

Read More

Zajęcia opiekuńcze dla klas 1-3

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r., informuję, że od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej do wychowawców lub sekretariatu szkoły.

Godziny pracy świetlicy uzależnione będą od uzyskanych w tej sprawie informacji.

Na świetlicy obowiązywać będą ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie je umyć lub zdezynfekować), zachowanie dystansu społecznego, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

Dyrektor Szkoły Andżelika Pach

Read More

Nauka zdalna od 9 listopada do 29 listopada 2020r.

Od 9 listopada 2020 r. uczniowie klas od 1 do 8 uczą się zdalnie.

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem platformy MS TEAMS według obowiązującego planu lekcji. Jednostka lekcyjna – spotkanie online trwać będzie nie dłużej niż 30 minut. Pozostałe 15 minut będzie przeznaczone na pracę indywidualną ucznia, pytania, objaśnienia i inne. Przerwy międzylekcyjne pozostają bez zmian.

Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach on-line z możliwością komunikowania się z nauczycielem

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 5 listopada 2020 r. dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane zostało nauczanie stacjonarne – w grupach łączonych, także międzyoddziałowych lub zdalne w szkole z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole (w zależności od ilości zgłoszonych dzieci z danej klasy).

Uczniowie, których rodzice zgłosili do wychowawców brak warunków do realizacji w domu nauczania zdalnego realizują nauczanie w szkole zgodnie z planem lekcji. Dnia 9 listopada 2020 r. będą mieli również możliwość skorzystania z opieki na świetlicy.

Od dnia 9 listopada 2020 r. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy będą realizowane zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS – kliknij

Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

Proszę na bieżąco obserwować ogłoszenia na stronie szkoły jak również sprawdzać komunikaty i tablicę ogłoszeń w e-dzienniku.

Dyrektor Szkoły Andżelika Pach

Read More

Nowe zalecenia MEN

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Więcej informacji na stronie gov.pl kliknij

Rozporządzenie z dnia 5 listopada 2020 r.

Wytyczne dotyczące zajęć opiekuńczo – wychowawczych

Read More