Harmonogram zakończenia roku

Read More

Dzień z wychowawcą

Szanowni Państwo

Dzień 24 czerwca br. tj. czwartek, uczniowie spędzają z wychowawcą według następującego harmonogramu:

oddział/yod  do
1a9.20 – 12.20
1b9.20 – 12.20
1c8.30 – 11.30
2a8.30 – 11.30
2b8.30 – 11.30
2c8.30 – 11.30
3a8.30 – 11.30
3b9.20 – 12.20
3c8.30 – 11.30
4a, 4b, 4c8.00 – 11.00
5a, 5b 9.00 – 12.00
6a, 6b, 6c, 6d9.30 – 12.30
7ac, 7b,  7d9.00 – 12.00
8a, 8b, 8c8.00 – 11.00
Nie obowiązuje klas, które maja zaplanowane wyjścia albo wycieczki
Read More

Spotkanie rodziców uczniów klas I rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo! Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie zaprasza Rodziców dzieci, które w przyszłym roku szkolnym 2021/2022 rozpoczną naukę w klasie pierwszej, na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 21 czerwca 2021 r. w sali gimnastycznej o godz. 17.00 (wejście od parkingu).

Rodziców prosimy o zajęcie miejsc siedzących według przygotowanego planu z zachowaniem odległości zgodnych z wytycznymi GIS i MZ. Przypominamy o obowiązku zdezynfekowania rąk przy wejściu oraz zakrycia ust i nosa.

Dyrekcja Szkoły

Read More

Pożegnanie!

Z przykrością informujemy, że zmarła długoletnia nauczycielka matematyki Pani Bronisława Michałowska. Serdeczna i zawsze otwarta dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Przez kilka kadencji pełniła funkcję wicedyrektorki szkoły.

Fragment wspomnień Pani Bronisławy:

„Po przybyciu do szkoły oprócz matematyki przydzielono mi opiekę nad Spółdzielnią Uczniowską Ciapuś. Całe wyposażenie sklepiku stanowiła szafa zamykana na kłódkę. Gnieździliśmy się na poddaszu jak jaskółki.”

Dziękujemy!

SPOCZYWAJ W POKOJU

Read More

Powrót do nauki stacjonarnej.

Już od poniedziałku, 31 maja br. wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów.

Grantowa grafika z napisem 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii. Po lewej stronie ikonka kartki oraz literka "i" na żółtym kole. Z lewej dolnej strony logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki i błękitna pozioma kreska.

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii. 

Stopniowo, małymi krokami przez cały maj wracaliśmy do normalności. Już 4 maja do szkoły mogły uczęszczać dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach starsi uczniowie. 

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przeszli na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 

Od poniedziałku, 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Więcej informacji- kliknij

Read More

Zasady pracy szkoły od 17 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

od 17 do 28  maja 2021 r.  uczniowie klas 4-8 wracają do szkół w systemie hybrydowym.

Uczniowie klas 1-3 kontynuują naukę stacjonarną w szkole.

Poniżej przedstawiam harmonogram zajęć z podziałem na poszczególne  dni.  

czyli

uczniowie klas IV przychodzą do szkoły: 19 i 21 maja 2021r.
zajęcia w salach: IVa – A13, IVb – B15, IVc – A9

uczniowie klas V przychodzą do szkoły: 19 i 20 maja 2021r.
zajęcia w salach Va – B34, Vb – B25

uczniowie klas VI przychodzą do szkoły: 20 i 28 maja 2021r.
zajęcia w salach VIa – B17/B34, VIb – A13, VIc – A9, VId – B15

uczniowie klas VII przychodzą do szkoły: 19, 21 i 28 maja 2021r.
zajęcia w salach VIIac – B17, VIIb – B27, VIId – A15

uczniowie klas VIII przychodzą do szkoły: 17 i 18 maja 2021r. według zmienionego planu lekcji.
zajęcia w salach VIIIa – A9, VIIIb – B17, VIIIc – B27
Dla uczniów klas VIII zmieniony plan lekcji zbudowany będzie z przedmiotów egzaminacyjnych tj. (2 godziny języka polskiego, 2 godziny matematyki i 2 godziny języka angielskiego).

W dniach w których uczniowie (zapisani na obiady) korzystają z nauki stacjonarnej mogą skorzystać z obiadów.

Przypominam, że w dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. uczniowie klas VIII przystępują do Egzaminu Ósmoklasisty są to dni wolne od zajęć dla klas I-VII.

Dyrektor Szkoły

Read More

Dzieci w wirtualnej sieci!

Jak wynika z wielu badań duże spustoszenie w psychice i rozwoju emocjonalnym dzieci powoduje nieograniczony dostęp do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów, które trafiają w ręce coraz młodszych dzieci. Urządzenia te, wprowadzone w świat dziecka bez zasad i wsparcia ze strony dorosłych – otwierają dzieciom dostęp do świata pełnego gier komputerowych, pornografii, hazardu, przemocy.

Broszura „Dzieci w wirtualnej sieci”, adresowana do rodziców dzieci w wieku 7-9 lat, ukazuje wspomniane zagrożenia oraz wyposaża rodziców w niezbędną wiedzę i rozwiązania pomocne w wychowaniu oraz uczenia właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą – kliknij

Read More

ÓSMOKLASISTO!!!

Procedury przebiegu egzaminu w dniach 25 – 27 maja 2021 r.

Zdający przychodzą do szkoły w dniach egzaminu o godzinie: 

kl. 8a – 8.25

kl. 8b – 8.30

kl. 8c – 8.35

 1. Korzystają z wejścia przez salę gimnastyczną.
 2. Oczekując na wejście do budynku szkoły czy sali egzaminacyjnej zdający zachowują bezpieczny odstęp – minimum 1,5 metra od innych osób.
 3. Każdy zdający wchodzi do budynku w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz dokonuje przy wejściu dezynfekcji rąk.
 4. Przy wejściu do budynku po odnotowaniu przez dyżurującego nauczyciela obecności każdy zdający udaje się na II piętro do wskazanej sali egzaminacyjnej.
 5. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy, w tym telefonów, książek, maskotek, itp. 
 6. Rzeczy, które mimo wszystko zostaną przyniesione przez zdających, a których nie można wnieść do sali egzaminacyjnej należy zdeponować u nauczycieli dyżurujących w wyznaczonym do tego miejscu.
 7. Członkowie ZN w wyznaczonym miejscu przed salą egzaminacyjną dokonują losowania numerków stolików i sprawdzenia tożsamości zdających.
 8. Po wejściu do sali egzaminacyjnej i zajęciu miejsca zdający może zdjąć maseczkę odsłaniając usta  i nos. Zdający musi pamiętać o ponownym zasłonięciu twarzy gdy będzie odbierał arkusz egzaminacyjny od członka ZN,  gdy podchodzi do niego członek ZN aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym.
 9. Przed rozpoczęciem  egzaminu            przewodniczący           ZN        przekazuje            informację zdającym  o obwiązujących zasadach bezpieczeństwa:
 10. zakazie kontaktowania się z innymi,
 11. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z członkami ZN, wyjściu do toalety i wyjściu z Sali po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 12. niedotykania dłońmi okolic, twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i kichania: należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 13. zachowaniu odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończeniu egzaminu.
 14. Po podniesieniu ręki sygnalizującej zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający po sprawdzeniu arkusza przez nauczyciela wychodzi z sali tą samą drogą zachowując obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Jeżeli kilu uczniów zasygnalizuje ukończenie egzaminu w tym samym czasie  komisja będzie wypuszczać kolejno uczniów co  minutę.
 15. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną jeżeli zakończył pracę z arkuszem najpóźniej na 10 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 10 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 16. Po opuszczeniu sal egzaminacyjnych zdający powinni z zachowanie wymogów bezpieczeństwa (odpowiedni odstęp minimum 1,5 metra) opuścić budynek i teren szkoły i udać się do domu. Wrażeniami po każdej części egzaminu zdający powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać powinni spotkań w grupie np. przy wejściu do szkoły.
Read More

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące egzaminów w 2021 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń czy dodatkowe procedury bezpieczeństwa.

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Read More

Konsultacje

W związku z trwającym zawieszeniem zajęć i nauczaniem hybrydowym konsultacje odbędą się w środę tj. 19.05.2021 r. z wykorzystaniem platformy MS TEAMS dla klas IV – VIII wg następującego harmonogramu:

 • klasy IV-VI – w godz. 16:30 – 17:30
 • klasy VII-VIII – w godz. 17:30 – 18:30

Klasy I-III zgodnie z ustaleniami wychowawców.

Read More
Skip to content