Konsultacje

W związku z trwającym zawieszeniem zajęć i nauczaniem zdalnym konsultacje odbędą się w środę tj. 25.11.2020 r. z wykorzystaniem platformy MS TEAMS wg następującego harmonogramu:

  • klasy IV-VI – w godz. 16:30 – 17:30
  • klasy VII-VIII – w godz. 17:30 – 18:30.

Natomiast konsultacje dla Rodziców uczniów klas I-III odbędą się w formie ustalonej przez wychowawców.

Read More

Dnia 23 listopada 2020 r. Święto Szkoły

Organizacja dnia 23 listopada 2020 r.

Klasy 1-3

Zaplanowane mają zajęcia z wychowawcą (zarówno na platformie TEAMS jak i stacjonarne) w godzinach od 9.00 do 11.00 (z przerwami).

Klasy 4-8

Lekcje do godziny 10.30 odbywają się zgodne z planem lekcji zamieszczonym w e-dzienniku, w formie spotkań online na platformie MS TEAMS

Natomiast od godziny 10.30 – 11.30 zaplanowane są spotkania online z wychowawcą.

Pozostałe lekcje zostają odwołane!

Dnia 23 listopada 2020 r. o godzinie 18.00 odbędzie się Msza Święta w Kościele Księży Misjonarzy w Tarnowie

Read More

Międzyszkolny konkurs literacki „O pióro Hoffmanowej”

Na spuściźnie pedagogicznej Klementyny Hoffmanowej wychowało się kilka pokoleń polskich dzieci, dlatego co roku w naszej szkole w związku ze świętem naszej patronki odbywa się międzyszkolny konkurs literacki O pióro Hoffmanowej, który skierowany jest właśnie do dzieci. Chętni uczniowie piszą autorskie opowiadania o dzieciach. Nagrody wręczane są podczas uroczystości Święta Patronki – 23 listopada.

W tym roku uroczystego wręczenia nagród nie będzie, ale GRATULUJEMY zwycięzcom:

  • Julii Jakubiak z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Tarnowie
  • Maciejowi Faliszewskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowie.

Joanna Budzik

Read More

Święto Patronki Szkoły w świetlicy szkolnej

PATRONKĄ NASZEJ SZKOŁY JEST KLEMENTYNA HOFFMANOWA

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa urodziła się 23 listopada 1798 roku w Warszawie. Była pisarką, dziennikarką oraz wydawcą pierwszego w Polsce czasopisma dla dzieci i  młodzieży „Rozrywki dla Dzieci”.

Mimo krótkiego życia wiele wniosła do polskiej myśli pedagogicznej. Ideały wychowawcze Hoffmanowej wywarły silny wpływ na późniejszą działalność pedagogiczną. Na jej spuściźnie pedagogicznej wychowało się kilka pokoleń polskich dzieci.

Debiutowała w 1819 roku traktatem pedagogicznym „Pamiątka po dobrej matce”. Napisała powieści dla dzieci, m.in. „Wiązanki Helenki”. Dla młodzieży i kobiet przeznaczyła następujące powieści: „Listy Elżbiety Rzeczyckiej”, „Dziennik Franciszki Krasińskiej”.

Żyjąc w okresie zaborów za cel swej pracy pedagogicznej uznała nauczanie mówienia, pisania i myślenia po polsku oraz wpojenia młodemu pokoleniu poczucia dumy z bycia Polakiem. W Paryżu Klementyna założyła pensjonat dla polskich dziewcząt.

Zmarła w 1845 roku w Passy koło Paryża. Została pochowana na paryskim cmentarzu Pere – Lachaise, a serce pisarki złożono w Katedrze na Wawelu.

W ramach obchodów Święta Patronki Szkoły wychowankowie naszej świetlicy wzięli udział w zajęciach edukacyjno-wychowawczych, przybliżających biografię i twórczość patronki naszej szkoły Klementyny z Tańskich Hoffmanowej.

W trakcie zajęć czytelniczych uczniowie czytali i omawiali wspólnie z wychowawcami świetlicy fragmenty literatury dziecięcej autorstwa Klementyny Hoffmanowej. Podczas zajęć plastycznych uczniowie kolorowali  pastelami  portrety naszej patronki.

Włączając się w obchody Święta Patronki Szkoły  świetlica szkolna była także organizatorem konkursu literacko-plastycznego „Jestem pisarzem i ilustratorem książki”. Konkurs był adresowany do uczniów z klas I -III. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci, rozwijanie wyobraźni oraz zdolności plastycznych naszych wychowanków. Każdy uczestnik miał za zadanie samodzielnie napisać i zilustrować krótkie opowiadanie na dowolny temat.

Laureatką naszego konkursu została OLIWIA KIEROŃSKA z klasy III B. GRATULUJEMY!!!

 

Małgorzata Fal

fot. Kinga Bacik

Read More

Kampania „Biała wstążka”

W ramach kampanii „Biała wstążka” zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez pedagoga szkolnego, p. Patrycję Sikorską.

  • Konkurs plastyczny „Pomaganie jest super!” dla uczniów klas I-III – szczegóły tutaj.
  • Konkurs na wykonanie komiksu „Reaguję, gdy jestem świadkiem przemocy; informuję, gdzie szukać pomocy” dla uczniów klas IV-VIII – szczegóły tutaj.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji o przemocy – TUTAJ – opracowanej przez psychologa szkolnego, p. Monikę Łobodę.

Prezentacja dostępna także w wersji pdf – tutaj.

Plakat tarnowskiej kampanii – tutaj.

Read More

Dzień Myszki Miki

18 listopada obchodzony jest Dzień Myszki Miki. Z tej okazji Samorząd Szkolny zaprosił do akcji, w której uczniowie i nauczyciele mogli przesyłać zdjęcia, na których mają ubrania lub gadżety z Myszką Miki.

Read More

Włączamy się w akcję: ” Eko Zwierzaki – Tusz do paki”

Drodzy uczniowie i wolontariusze
Zachęcamy wszystkich uczniów a szczególnie wolontariuszy szkoły do aktywnego zaangażowania się na rzecz ofiarnej pomocy schroniskom dla zwierząt w całej Polsce poprzez oddawanie zużytych tuszów z drukarek atramentowych .
Adresatem akcji jest: Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ).

Zadaniem Waszym będzie:

gromadzenie w czasie zdalnego nauczania pustych tuszów z drukarek atramentowych a następnie już po bezpiecznym powrocie do szkoły wrzucanie ich do specjalnie przygotowanych kartoników wrzutowych.
O przyniesieniu do szkoły pustego tuszu zawsze informujemy :
-wychowawcę ( w klasach I, II, III, IV i V) ,
-wychowawcę lub koordynatora klasowego wolontariatu (w klasach VI, VII i VIII).

Cel akcji:

Naszą rolą jest aby zgromadzone tusze trafiły do recyclingu, dzięki czemu możliwe będzie przekazywać karmę dla schronisk podległych TOZ.
Poprzez takie działania uczymy zachowań proekologicznych i prospołecznych, wyrabiamy również wrażliwość na niedolę bezdomnych zwierząt.

Współpraca:
Akcja Szkolnego Wolontariatu jest prowadzona we współpracy z Panią Elżbietą Zawiszą -wolontariuszką kampanii Eko Zwierzaki – Tusz do paki .

Więcej na stronie: www.tuszdopaki.pl
Zobacz FILM O AKCJI: Eko Zwierzaki – Tusz do paki.

Koordynator akcji w szkole: Magdalena Szpunar

Read More

4 uczennice SP1 w rejonowym etapie MKJA

Miło nam poinformować, że 4 uczennice naszej szkoły zakwalifikowały się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. Są to: Julia Bednarz z kl. 7b, Karolina Bulzak z kl. 7d, Natalia Budzik z kl. 8b i Monika Sierpniak z kl. 8c.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Read More

Konkurs plastyczny „Hoffmanówka w przyszłości”

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Hoffmanówka w przyszłości”.

Podpisane prace (format i technika dowolna) należy przynieść do szkoły i zostawić na portierni w terminie do 30 listopada b.r.

Prace konkursowe zostaną wyeksponowane w galerii „Schody” oraz na stronie internetowej Szkoły.

Read More

Zajęcia opiekuńcze dla klas 1-3

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r., informuję, że od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej do wychowawców lub sekretariatu szkoły.

Godziny pracy świetlicy uzależnione będą od uzyskanych w tej sprawie informacji.

Na świetlicy obowiązywać będą ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie je umyć lub zdezynfekować), zachowanie dystansu społecznego, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

Dyrektor Szkoły Andżelika Pach

Read More