ZMIANA PLANU LEKCJI!

Szanowni Państwo!

Informuję, że w dniu jutrzejszym tj. 15 stycznia 2022r. (sobotę) na stronie szkoły zostanie umieszczony nowy plan lekcji obowiązujący od dnia 31.01.2022r.

Wprowadzone zmiany wynikają z organizacji roku szkolnego.

Z poważaniem Andżelika Pach

Dyrektor Szkoły

Read More

Bezpieczne ferie zimowe – zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej

Zbliżają się  ferie zimowe, które są czasem wymarzonego przez wszystkie dzieci  odpoczynku oraz zabaw i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci oraz zdrowi wrócili do domu i szkoły, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

W związku z tym, w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia profilaktyczne pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe”, mające na celu zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych.

Dzieci omawiały wspólnie z wychowawcami jak unikać zagrożeń i bezpiecznie wypoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz jakich zasad należy przestrzegać podczas zabaw na śniegu i lodzie. Uczestniczyły w zabawach dramowych utrwalających bezpieczne zachowania podczas zimowego odpoczynku. Uczniowie omówili również kodeks postępowania w czasie ferii zimowych.

Nasi wychowankowie obejrzeli następujące prezentacje multimedialne związane z bezpieczeństwem podczas ferii zimowych:

W czasie zajęć czytelniczych uczniowie czytali i omawiali wspólnie z wychowawcami następujące wiersze tematycznie związane z  bezpiecznymi feriami:

 • Joanna Kiercz „Zimowe zabawy”, „Ferie zimowe”, „Bezpieczna zima”,
 • Agata Dziechciarczyk „Bezpieczne ferie”.

Podczas zajęć plastyczno – technicznych uczniowie rysowali pastelami  różne sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego i bezpiecznego odpoczynku podczas ferii zimowych.

W trakcie zajęć umuzykalniających dzieci śpiewały następujące piosenki:

Wszystkie te zajęcia miały na celu wyrobienie u uczniów odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób, a także propagowanie zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu podczas zimowego odpoczynku. 

Kodeks postępowania w czasie ferii zimowych:

 • Do zabawy wybieraj tylko bezpieczne miejsca: place zabaw, boiska oraz różne tereny rekreacyjne – z dala od ulic, mostów, czy torów kolejowych.
 • Nie wchodź na lód zamarzniętych jezior, stawów, rzek.
 • Ślizgaj się na specjalnie do tego przeznaczonych lodowiskach.
 • Nie zjeżdżaj na sankach z górek, będących przy drogach i zbiornikach wodnych.
 • Zachowaj bezpieczeństwo podczas saneczkowania, np. nie chodź po torze, gdy inni zjeżdżają.
 • Nie rzucaj śnieżkami w jadące samochody.
 • Nie rzucaj w kolegów śnieżkami.
 • Nie wrzucaj kolegom śniegu za kołnierz.
 • Idąc w pobliżu drogi zachowaj szczególną ostrożność, gdyż droga hamowania pojazdów na oblodzonej jezdni jest znacznie dłuższa.
 • Gdy wychodzisz na dwór ubieraj się odpowiednio do pogody.
 • Przed wyjściem na dwór informuj swoich rodziców bądź opiekunów, gdzie i z kim będziesz przebywać oraz o której godzinie planujesz swój powrót.
 • Wracaj do domu o ustalonej przez rodziców bądź opiekunów porze – przed zapadnięciem zmroku.
 • Nie rozmawiaj z obcymi osobami, nie przyjmuj od nich słodyczy, prezentów, nie wpuszczaj ich do mieszkania.
 • Pozostając sam w mieszkaniu ostrożnie obchodź się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi.
 • Bądź ostrożny wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne mogą być niebezpieczne.
 • Przed zapadnięciem zmroku zawsze noś przy ubraniu lub plecaku elementy odblaskowe.

Małgorzata Fal

Read More

Kalendarz Hoffmanówki 2022

Szanowni Państwo!

Uczniowie klas IV-VII realizowali projekt szkolny pt. „Kalendarz Hoffmanówki 2022r.” Każda z klas wylosowała miesiąc, a ich zadaniem było ucharakteryzować zdjęcie zgodnie z porą roku, świętami lub innymi skojarzeniami.


W związku z finałem prac oraz otrzymaniem prototypu kalendarza, informujemy, że przy współpracy z Radą Rodziców możliwe będzie rozprowadzenie go wśród zainteresowanych uczniów i rodziców.

Poniżej przedstawiamy poglądowe zdjęcia kalendarza.


Koszt 1 szt. to 25 zł.


Połowa zebranej kwoty ze sprzedaży zostanie przekazana Radzie Rodziców, druga połowa to koszty produkcji.
Prosimy o zgłoszenie do wychowawców chęci zakupu produktu.

Kalendarze zamówione do 21 stycznia 2022r., będą do odbioru w pierwszym dniu powrotu do szkoły czyli 31 stycznia 2022r.


Zgłoszenia dokonane w późniejszym terminie będą realizowane na bieżąco.


Z poważaniem

Andżelika Pach Dyrektor Szkoły

Sławomir Ludwa Przewodniczący Rady Rodziców

Read More

Zebrania z Rodzicami!

Szanowni Państwo!

Przypominam, że planowane w dniu dzisiejszym tj. 12.01.2022r., zgodnie z terminarzem, zebrania z Rodzicami, odbywają się z wykorzystanie platformy MS Teams.

Z poważaniem Andżelika Pach

Read More

Powrót do nauki stacjonarnej

Powrót do nauki stacjonarnej – kliknij

Read More

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2022!

W tym roku odbędzie się kolejna XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu KANGUR i po raz kolejny uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć w nim udział.

Konkurs odbędzie się 17 marca 2022 roku. Uczniowie zainteresowani konkursem mogą się zgłaszać do swoich nauczycieli matematyki w terminie do 9 lutego 2022 roku. Warunkiem zapisu jest wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania) oraz wpłata 12 zł (wpisowe na konkurs).

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://www.kangur-mat.pl/zasady.php#regulamin

Nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu jest „Zaplątany Kangurek” https://www.kangur-mat.pl/image/nagroda_uczestnictwa_2022-film.mp4

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Dorota Sudoł

Read More

Przedszkolaki w naszej szkole

4 stycznia naszą szkołę odwiedziły kolejne grupy sześciolatków. Tym razem gościliśmy dzieci z Przedszkola Publicznego nr 17, które wzięły udział w specjalnie przygotowanych zajęciach w ramach Dnia Otwartego. Przedszkolaki zwiedziły szkołę, uczestniczyły w zabawie z chustą animacyjną, w kreatywnych zajęciach plastyczno-technicznych, zajęciach ruchowych oraz angielsko-informatycznych. Odwiedziny kończył słodki poczęstunek i zdjęcia w naszej szkolnej zimowej scenerii.

fot. Beata Karpała, Monika Łoboda, Andżelika Pach i Patrycja Sikorska

Read More

Podziękowanie i życzenia od Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie otrzymała  piękne życzenia świąteczno-noworoczne z podziękowaniami za współpracę  z Okręgiem Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w minionym 2021 roku. Życzenia zostały podpisane przez:

 • Pana gen. Zdzisława Baszaka Prezesa Honorowego Okręgu
 • Pana Ryszarda Żądło – Prezesa Okręgu
 • oraz Zarząd Okręgu Tarnów ŚZŻAK

Magdalena Szpunar

Read More

Życzenia Świąteczne

Read More

Świąteczne życzenia dla seniorów

W ramach świątecznych przygotowań uczniowie wykonali ręcznie piękne kartki świąteczne, które wraz z życzeniami w dniu 22 grudnia zostały przekazane dla: seniorów  weteranów  Światowego Związku Armii Krajowej, seniorów skupionych w  Zawiązku Sybiraków oraz w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddziały w Tarnowie. W tym dniu do parafii pw. Świętej Rodziny w Tarnowie przekazaliśmy również kartki z życzeniami z prośbą o przekazanie ich chorym lub samotnym seniorom.

Magdalena Szpunar

Read More
Skip to content