Międzynarodowy Tydzień Głuchych i Niedosłyszących

Od poniedziałku 20 września obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Tydzień Głuchych i Niedosłyszących po raz pierwszy świętowany w 1958 r. w Rzymie we Włoszech. Ponieważ w naszej szkole zawsze odnajdowali swoje miejsce uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami, chcemy w tym szczególnym tygodniu pamiętać o społeczności niesłyszących i ich rodzinach.

Tematem przewodnim Międzynarodowego Tygodnia Głuchych w 2021 roku jest: „Świętuj rozkwit społeczności Głuchych”.

Czy wiesz że:

 • na świecie istnieje  ponad 200 różnych narodowych języków migowych?

Pamiętaj : 

 • osób nie(do)słyszących nie należy traktować ulgowo- mogą funkcjonować jak wszyscy inni,
 • niedosłuch nie wiąże się z  obniżoną sprawnością  intelektualną, w związku z czym z  niesamodzielnością  i bezradnością,
 • osoby nie(do)słyszące żyją obok Ciebie – bądź wrażliwy i uważny!

 Aby przekonać się jakie są jeszcze  mity na temat głuchych i niedosłyszących  obejrzyj załączony film:

Marzena Żmuda

Read More

Konkurs z okazji Dnia Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Szkolny ogłasza konkurs na portret lub karykaturę wybranego nauczyciela lub wierszyk o wybranym nauczycielu.

Szczegóły na plakacie – zobacz.

Renata Brzezińska

Read More

Tworzymy grupę, razem bawimy się i uczymy – zajęcia adaptacyjne w świetlicy szkolnej

Nasza świetlica jest miejscem, w którym uczniowie  miło, pożytecznie  i kreatywnie spędzają wolny czas .   

Zajęcia prowadzone są na podstawie planu pracy świetlicy, który opiera się na tygodniowych hasłach tematycznych realizowanych przez wychowawców.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do zabawy i rekreacji, wypoczynku oraz rozwoju zainteresowań.

Do zadań świetlicy należy:

 1. Rozwijanie umiejętności społecznych (przestrzeganie norm, kontroli emocji, komunikacji, słuchania, umiejętności współpracy).
 2. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 3. Organizowanie gier oraz zabaw integracyjnych i ruchowych.
 4. Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym.
 5. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie.
 6. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 7. Kształtowanie nawyków higienicznych i rozwijanie sprawności fizycznej.
 8. Współdziałanie z rodzicami, pedagogiem, logopedą, psychologiem, terapeutą pedagogicznym, wychowawcami klas, biblioteką, szkolnym wolontariatem  oraz Dyrekcją Szkoły i  środowiskiem lokalnym.
 9. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
 10. Niwelowanie trudności dydaktycznych  – pomoc w odrabianiu zadań domowych.
 11. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi  i problemowymi.  

Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Są to między innymi:

 1. Zajęcia plastyczno – techniczne.
 2. Zajęcia sportowo – rekreacyjne: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe w świetlicy.
 3. Zajęcia ruchowo – umuzykalniające.
 4. Zabawy i gry dydaktyczne.
 5. Zajęcia dydaktyczne tematyczne związane z kalendarzem imprez szkolnych i ważnych świąt.
 6. Zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej, zabawy konstrukcyjne z klockami.
 7. Zajęcia czytelnicze i biblioterapeutyczne –  bajki i opowiadania tematyczne dla dzieci.
 8. Zajęcia relaksacyjne i psychoedukacyjne.
 9. Zajęcia o tematyce profilaktycznej, patriotycznej i ekologicznej.

Dzieci uczestniczą  również w zajęciach wychowawczych  a także w różnych konkursach  i quizach wiedzy organizowanych przez wychowawców świetlicy.

We wrześniu zrealizowane  były następujące programy adaptacyjne:

 • Tworzymy grupę – razem bawimy się i uczymy – świetlica naszym drugim domem.
 • Poznajemy siebie i szkołę.
 • Razem weselej.
 • Poznajmy się.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nadrzędnym  celem programów  adaptacyjnych było:                                                                                                                                                                                                              
 •  Stworzenie warunków sprzyjających adaptacji dzieci w nowym środowisku szkolnym odpowiednio do ich potrzeb.
 •  Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji.
 •  Włączenie dzieci w życie, tradycje i zwyczaje szkoły.
 •  Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia do szkoły.
 • Zintegrowanie zróżnicowanej wiekowo grupy świetlicowej i nowych wychowanków z klas pierwszych.

Podczas zajęć  muzycznych uczniowie  zapoznali się z piosenką „Świetlica”:

Dzieci zostały zapoznane z regulaminem świetlicy, kodeksem wychowanka świetlicy oraz zasadami bezpiecznego korzystania ze stołówki szkolnej, jak  również  z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole i zasadnością ich wprowadzenia.

Wychowawcy  prowadząc zajęcia  zapoznali uczniów z właściwą techniką mycia i dezynfekcji rąk, według instrukcji umieszczonych w widocznym miejscu w szkole. Zwrócono uwagę na częstotliwość mycia i dezynfekcji rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz zachowania  w miarę możliwości dystansu społecznego.

Podczas rozmów nauczyciele dbali o pozytywny przekaz powyższych treści  w celu wzbudzenia u dzieci poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez poczucia lęku.

Małgorzata Fal

fot. Kinga Bacik

Read More

Znowu razem – klasa 8B

Dziś na godzinie wychowawczej pracowaliśmy w grupach i zastanawialiśmy się jakie negatywne emocje towarzyszyły nam w czasie pandemii. Później każdy wybrał jedno uczucie, które jest mu najbliższe i zapisał je na swojej maseczce. Każdy uczeń mógł podzielić się z całą klasą swoimi przeżyciami i opisać to jak się czuł. Na końcu lekcji, wszyscy zgodnie doszliśmy do wniosku, że cudownie znowu być razem i cieszyć się sobą nawzajem.

Joanna Kloc

Read More

International Dot Day

15 września dzieci z naszej szkoły obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to wyjątkowe święto kreatywności, wiary w swoje możliwości i zabawy. Plakaty – zobacz 1, zobacz 2.

Inspiracją do powstania Dnia Kropki, była książeczka, wydana przez Petera H. Raynoldsa w 2003 roku. Jej bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i mądrej nauczycielce, uwierzyła w swój talent i możliwości. Książka została przetłumaczona na 12 języków i wydana także alfabetem Braille’a i szybko stała się dla swoich czytelników inspiracją do odkrywania swoich talentów. Z jej treścią można się zapoznać oglądając krótki filmik:

My także postanowiliśmy odkrywać swoje talenty wierząc w hasło: talent+ praca = sukces, ale na początek świetnie się bawiliśmy.

Na lekcjach języka angielskiego w klasach 2b, 3c, 3b i 4b dzieci pisały swoje imiona kropkami czyli alfabetem Braille’a, grały w grę na uważność, śpiewały piosenkę „Don’t give up!” i kreowały swoje kropki, które później „magicznie” ożywały.

Proszę zobaczyć co z tego wyszło.

Certyfikat dla Szkoły – zobacz.

Każdy z nas ma talent!

Beata Karpała

Read More

Konkurs plastyczny z okazji Europejskiego Dnia Języków

26 września świętować będziemy Europejski Dzień Języków. Dzień ten został ogłoszony przez Radę Europy, z inicjatywy Unii Europejskiej w 2001 roku i ma za zadanie zwrócić uwagę na to jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe życie.

Z tej okazji nauczyciele języków obcych zapraszają uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie plastycznym. Szczegóły na plakacie – do pobrania.

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

Read More

Bezpieczna droga do szkoły z mrówką

15 września 2021 roku pani aspirant sztabowy Olga Żabińska z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie wraz z gigantyczną mrówką przybyła do naszej szkoły na spotkanie z pierwszoklasistami. Dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie dotrzeć i wrócić ze szkoły oraz dlaczego ważne jest noszenie odblasków. Wszystkie maluchy otrzymały kamizelki odblaskowe, dzięki którym będą widoczne po zmroku.

Jarosław Zakrzewski

Read More

Bezpieczna droga do szkoły

„Bezpieczna droga do szkoły” – pod takim hasłem w dniach 8-9.09.2021 r. odbyły się plenerowe zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas drugich i trzecich naszej szkoły.  Spotkania zostały zrealizowane przez funkcjonariusza KMP w Tarnowie pana Tobiasza Kmiecia i ukierunkowane były na przypomnienie dzieciom najważniejszych zasad ruchu drogowego (z uwzględnieniem praktycznego ich zastosowania w drodze do i ze szkoły).

Patrycja Sikorska

Read More

English is fun!

Klasa 3 b przypomniała sobie angielskie słówka z klasy drugiej grając w grę „Wąsy”. Było dużo śmiechu i pozytywnej energii. Nauka przez zabawę sprawiła wszystkim dużo radości!!!

Joanna Kloc

Read More

Narodowy Spis Powszechny 2021

Szanowni Państwo,

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br.

Najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – szczegóły na stronie internetowej spis.gov.pl.

Udział w spisie to nasz ustawowy obowiązek – nie odkładajmy go na ostatnią chwilę.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

Plakat – do pobrania.

Read More
Skip to content