Andrzejki

W dniu 21 listopada b.r. uczniowie klas ósmych, a także: 5b, 5d, 6a i 6d bawili się na dyskotekach andrzejkowych.

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

Read More

Obchody Święta Patronki Szkoły w świetlicy szkolnej

Każdego roku 23 listopada obchodzimy uroczyście w naszej szkole Święto Patronki Szkoły Klementyny Hoffmanowej. 
Klementyna z Tańskich Hoffmanowa  urodziła się 23 listopada 1798 roku w Warszawie. Była pierwszą kobietą w Polsce utrzymującą się z własnej pracy twórczej i pedagogicznej oraz jedną z pierwszych polskich pisarek tworzących utwory dla dzieci i młodzieży
Mimo krótkiego życia wiele wniosła do polskiej myśli pedagogicznej. Debiutowała w 1819 roku traktatem pedagogicznym „Pamiątka po dobrej matce”. Napisała powieści dla dzieci, m.in. „Wiązanki Helenki”. Dla młodzieży i kobiet przeznaczyła następujące powieści: „Listy Elżbiety Rzeczyckiej”, „Dziennik Franciszki Krasińskiej”.

Żyjąc w okresie zaborów za cel swej pracy pedagogicznej uznała nauczanie mówienia, pisania i myślenia po polsku oraz wpojenia młodemu pokoleniu poczucia dumy z bycia Polakiem.

W Paryżu Klementyna założyła pensjonat dla polskich dziewcząt. Zmarła w 1845 roku. Została pochowana na paryskim cmentarzu Pere-Lachaise, a serce pisarki złożono w Katedrze na Wawelu.

Ideały wychowawcze Hoffmanowej wywarły silny wpływ na późniejszą działalność pedagogiczną. Na jej spuściźnie pedagogicznej wychowało się kilka pokoleń polskich dzieci.

W ramach obchodów Święta Patronki Szkoły wychowankowie naszej świetlicy wzięli udział w przygotowanych przez wychowawców zajęciach edukacyjno – wychowawczych przybliżających biografię i twórczość patronki naszej szkoły Klementyny Hoffmanowej.

W trakcie zajęć czytelniczych uczniowie czytali i omawiali  fragmenty literatury dziecięcej autorstwa Klementyny Hoffmanowej.

Podczas zajęć plastycznych uczniowie kolorowali  pastelami i malowali farbami portrety naszej patronki. Dzieci wykonały również razem z wychowawcami  gazetki  ścienne o patronce naszej szkoły Klementynie Hoffmanowej. Wyeksponowano w nich prace plastyczne naszych uczniów.

W związku ze Świętem Patronki Szkoły  świetlica szkolna była także organizatorem konkursu literacko – recytatorskiego pt. Recytujemy wiersze dla dzieci”.Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci, zachęcenie do poznawania nie tylko prozy, ale i poezji dziecięcej.
W konkursie, który odbył się w czwartek 21 listopada 2019 roku, wzięli udział uczniowie z klas młodszych.
Jury konkursowe wyłoniło następujących laureatów:
  • I miejsce: Aleksandra Kowalska kl. III A i Karol Sadko kl. II A
  • II miejsce: Ksawery Obrzut kl. II B i Julia Derus kl. II A, Hanna Szalacha kl. II A
  • III  miejsce: Milena Czabańska kl. II B, Amelia Ściuk kl. II A, 
  • Wyróżnienie:Zuzanna Stanek kl. II C, Natasza Lesiak kl. II C, Zuzanna Smoszna kl. II A.
Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za udział w naszym konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.
Małgorzata Fal i Marta Samborska
fot. Kinga Bacik
Read More

Kampania „Nie hejtuję- reaguję”

W listopadzie b.r. uczniowie naszej szkoły, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nie hejtuję- reaguję” prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wzięli udział w zajęciach mających na celu zwiększenie ich świadomości dotyczącej problemu hejtu i cyberprzemocy. Podczas warsztatów prowadzonych w ramach lekcji informatyki i godzin wychowawczych uczniowie mieli okazję porozmawiać o problemie obrażania w internecie, zapoznać się z pojęciami hejt i mowa nienawiści oraz metodami radzenia sobie z internetowym hejtem. Dowiedzieli się także jak należy właściwie   reagować na ten problem jako ofiara oraz świadek. Ostatnim elementem warsztatów było wykonanie przez uczestników plakatów zwracających uwagę na omawianą problematykę.

Jarosław Zakrzewski

Read More

Twoja książka darem dla dzieci

Zbliża się kolejna rocznica urodzin Klementyny Hoffmanowej – Patronki naszej Szkoły. Jak dobrze wiemy, Hoffmanowa bardzo kochała dzieci i to właśnie dla niech napisała wiele pięknych bajek. Teraz Ty możesz ofiarować swoją książkę innym dzieciom.

Jeśli posiadasz w domu książki, które już przeczytałeś i odstawiłeś na półkę – przynieś je do Biblioteki Szkolnej i podziel się nimi ze swoimi kolegami. Mogą to być bajki, opowiadania, powieści, które cieszą się poczytnością wśród dzieci i młodzieży, lektury szkolne, a także książki popularnonaukowe. Książka powinna być czysta i niezniszczona, aby mogła służyć dzieciom przez następnych kilka lat.

Twój dar na pewno zostanie zauważony i nagrodzony. Być może i Ty skorzystasz z książki przyniesionej przez kolegę.

Zapraszamy do udziału w naszej akcji: „Dzieci dzieciom z wdzięczności o w darze Klementynie Hoffmanowej”.

nauczyciele z Biblioteki Szkolnej

Read More

Sukces w Małopolskim Konkursie Historycznym

Miło nam poinformować, że dwóch uczniów naszej szkoły, Dawid Barys i Adrian Filip, zakwalifikowało się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Historycznego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Read More

„Hołd wdzięczności Polska składa”

Dnia 12 listopada 2019 roku gościliśmy w Przedszkolu Publicznym nr 34 w Tarnowie na obchodach Święta Niepodległości –

Hołd wdzięczności Polska składa”.

Podczas tej pięknej uroczystości,  w dowód uznania za wszystkie działania patriotyczne podejmowane w ostatnich latach,

 przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej koordynowane przez  Dyrektora Adama Wojerza,

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przyznał pamiątkowy medal

„za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”,

którym został uhonorowany  Dyrektor Adam Kieroński.

Dziękujemy za to wspaniałe wyróżnienie.

 

 

Read More

„Biała Wstążka”

„Biała Wstążka”

to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach, także w Polsce.

Tak zwana niebieska karta to dokument, który jest informacją o tym, że w rodzinie dochodzi do przemocy i początkiem procedury wyjścia z tej sytuacji. Założenie jej nie jest jednak tym samym, co złożenie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa związanego z przemocą  w rodzinie: bicia lub znęcania się, itp. To regulują przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego.

Kto zakłada niebieską kartę?

Procedura założenia niebieskiej karty nie jest skomplikowana. Może ją rozpocząć nie tylko policja, ale również ośrodki pomocy społecznej, służby zdrowia, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. O założenie niebieskiej karty może też starać się szkoła.

Kiedy zakłada się niebieską kartę?

Przedstawiciele wcześniej wymienionych instytucji zakładają niebieska kartę, gdy sami w czasie czynności służbowych lub zawodowych stwierdzą, że w tej rodzinie dochodzi do stosowania przemocy wobec członków rodziny. Mogą to też zrobić w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez inne osoby będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Indywidualny plan pomocy rodzinie

Osobę dotkniętą przemocą w rodzinie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Tam analizuje się sytuację rodziny i wypełnia formularz Niebieska Karta – C. Grupa robocza opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający propozycje działań pomocowych.

Osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc również zapraszana jest na spotkanie grupy roboczej. Z jej udziałem wypełniany jest formularz Niebieska Karta – D.

Gdzie szukać pomocy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Graniczna 8a, 33-100 Tarnów

tel. 14 688-20-77, 14 688-20-78

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparci Ofiar Przemocy

Szarych Szeregów 1. 33-100 Tarnów

tel. 14 655-36-36

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Goldhammera 3, 33-100 Tarnów

tel. 14 688-28-29

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel. 801-120-002, http://www.niebieskalinia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie deklaruje udział  w obchodach Kampanii „Biała Wstążka”, pragnąc w ten sposób przyłączyć się do  sprzeciwu dotyczącego stosowania przemocy i łamania podstawowych praw człowieka.                     

 

Planowane działania (25.11 – 29.11.2019 r.):

1. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Prawo chroni KAŻDEGO bez wyjątku” dla uczniów klas I – IV (we współpracy ze świetlicą szkolną) – wykonanie okolicznościowych kartek.

2. Przeprowadzenie przez pedagoga lub psychologa szkolnego zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla uczniów klas IV – VIII „Psychologiczne i społeczne skutki przemocy”, „Prawa człowieka oraz gdzie szukać pomocy, gdy są one łamane”.

3.Zakończenie Kampanii.

TOWARZYSKI MECZ PIŁKI SIATKOWEJ

„SPORT – TAK.     PRZEMOC – NIE.  TO TWOJE PRAWO”

Read More

„Się gra się ma” – głosuj na naszą świetlicę!

Szkoła bierze udział w Ogólnopolskim konkursie „Się gra się ma”.
Zachęcamy do oddawania głosów na naszą świetlicę: https://siegrasiema.com/swietlice/325
Read More

Samorząd terytorialny w praktyce – spotkanie z radnym Rady Miejskiej w Tarnowie

W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy VIII B i VIII C mieli okazję uczestniczyć w niecodziennej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Gościem spotkania była Pani Anna Krakowska – radna Rady Miejskiej w Tarnowie. Tematyką zajęć było funkcjonowanie lokalnego samorządu oraz zapoznanie uczniów z rolą i zadaniami jakie spełnia gmina, a także z kompetencjami radnych. Podczas lekcji uczniowie mieli okazję zapoznać się ze strukturą RM w Tarnowie, zostały przedstawione zasady jej funkcjonowania, a także zasady tworzenia budżetu miasta. Młodzi ludzie dowiedzieli się również jaki jest zakres działania Rady Miejskiej, która pełni funkcję uchwałodawczo – kontrolną oraz w jaki sposób podejmowane są uchwały. Pani Radna zachęcała młodych ludzi do aktywności społecznej na rzecz rozwoju swojej „małej Ojczyzny”, podkreślając, jak ważna jest obywatelska postawa młodego pokolenia dla przyszłości naszego państwa. Pod koniec spotkania młodzież miała okazję do zadawania pytań Radnej oraz zgłaszania swoich postulatów. Podczas zajęć uczniowie mogli nabyć wiedzę, która pozwoli im aktywniej włączać się w życie społeczne lokalnego środowiska.
Opracowanie tekstu: Jolanta Żurowska

Read More

KOMUNIKAT!

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem   tutaj

Read More