Dzień Otwarty – świetlica szkolna uczy, bawi i zaprasza

W związku z organizacją w naszej Szkole Dnia Otwartego, wychowawcy świetlicy przygotowali prezentację z działalności świetlicy szkolnej wraz z ofertą różnorodnych zajęć skierowanych do obecnych i przyszłych wychowanków.

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to: właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, kształtowanie nawyków kultury osobistej, prawidłowe funkcjonowanie w grupie, rozwijanie zainteresowań i pogłębianie zdolności uczniów, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy opiekuńczo – wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtują u wychowanków umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość oraz wdrażają zasady prawidłowego współdziałania w zespole. Stosując odpowiednie formy pracy i metody aktywizujące rozwijają  u uczniów zdolności do twórczego wysiłku.

Dzieci w naszej świetlicy mają czas na odpoczynek i swobodne zabawy, zgodne z ich zainteresowaniami, mają możliwość korzystać z licznych pomocy dydaktycznych, gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

Spośród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez uczniów są zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym. W trakcie zajęć wychowankowie poznają różnorodne techniki plastyczne. Prace dzieci na bieżąco  eksponowane są na gazetkach ściennych, jak również w galerii prac uczniów na korytarzu szkolnym. Wychowankowie świetlicy biorą udział w konkursach plastycznych wewnątrz i zewnątrzszkolnych.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą także w zajęciach czytelniczych i biblioterapeutycznych, które rozwijają ich zainteresowania czytelnicze i mają zachęcić ich do czytania czasopism i książek.

Dużą uwagę wychowawcy zwracają również na zajęcia o tematyce patriotycznej, dzięki którym kształtują u uczniów właściwe postawy patriotyczne poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznanie znaczenia słowa Ojczyzna a także wyrażenie szacunku dla symboli narodowych.

Wiele czasu poświęca się na zajęcia profilaktyczne związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze, w szkole i poza nią oraz w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych i wakacyjnego odpoczynku, jak również na zajęcia związane ze zdrowym odżywianiem i aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

Uczniowie biorą także udział w zajęciach o tematyce ekologicznej, których głównym celem jest kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno natury i rozwijanie zachowań proekologicznych.

Nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach umuzykalniających, zajęciach bębniarskich (nauka gry na afrykańskich bębnach djembe), zabawach zręcznościowych z talerzami żonglerskimi, zabawach ruchowych z chustą animacyjną oraz zabawach i grach ruchowych w małej sali gimnastycznej i na powietrzu.

Wychowawcy świetlicy prowadzą także szereg zajęć edukacyjno – wychowawczych wynikających z kalendarza imprez szkolnych, ważnych świąt i rocznic.

Co roku organizowany jest kiermasz kartek bożonarodzeniowych wykonanych przez dzieci na zajęciach świetlicowych pod kierunkiem wychowawców, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Świetlica współpracuje z Wolontariatem Szkolnym, Samorządem Uczniowskim, biblioteką szkolną, Muzeum Okręgowym, Muzeum Etnograficznym, Miejską Biblioteką Publiczną, Pałacem Młodzieży w Tarnowie oraz z galeriami sztuki.

W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele pracujący w świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych, dbają o kulturę zachowania i słowa dzieci, eliminują wszelkie objawy agresji, współpracują z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i logopedą w zakresie wymiany informacji o uczniach. Wspierają również rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych,

Oferta różnorodnych zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej bogato zilustrowana fotografiami została zaprezentowana na tablicach ściennych w korytarzu koło świetlicy.

Świetlica szkolna uczy, bawi i zaprasza do zapoznania się z ofertą.

Kinga Bacik i Małgorzata Fal

opracowanie graficzne – Monika Dalczyńska

Read More

DZIEŃ OTWARTY – ŚRODA, 20 LUTEGO – ZAPRASZAMY!

Dyrekcja Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym zapraszają wszystkich zainteresowanych  do zapoznania się z ofertą edukacyjną Szkoły w czasie Dnia Otwartego, który odbędzie się w środę, 20 lutego b.r. o godz. 17.00.

W tym dniu  będzie można zapoznać się z bazą dydaktyczną, sportową i rekreacyjną Szkoły, wyposażeniem w pomoce dydaktyczne oraz porozmawiać z nauczycielami, specjalistami i dyrekcją. Program dnia otwartego rozpocznie się wspólnym spotkaniem na świetlicy szkolnej o godzinie 17.00.

Mamy nadzieję, że wizyta w Szkole pomoże Państwu uzyskać odpowiedź na wszystkie pytania związane z przyszłym kształceniem Państwa dziecka.

Do tekstu zaproszenia wysłanego do rodziców dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły wkradł się błąd – zamiast środy pojawił się wtorek – przepraszamy.

Read More

Regionalny Program Stypendialny

Uczniowie uzdolnieni i mający szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe czy w naukach humanistycznych od dnia 31 stycznia 2019 r. mogą starać się o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego. Przyznawane one będą na okres 10 miesięcy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl w zakładce dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny.

Read More

Bal karnawałowy

W dniu 14 lutego b.r. uczniowie klas I-III bawili się na balu karnawałowym. Organizatorzy zapewnili różne atrakcje, m.in. zabawy z wodzirejem, konkursy z nagrodami i poczęstunek.

Jarosław Zakrzewski

Read More

Walentynkowe warsztaty kulinarno-artystyczne

W dniu 13 lutego uczniowie klasy V B i V C wraz z wychowawcami uczestniczyli w Walentynkowych Warsztatach kulinarno-artystycznych w Centrum Handlowym „Świt” prowadzonych przez panią Annę Nowakowską oraz panią Dorotę Pacanowską. Uczniowie przygotowali pięknie walentynkowo ozdobione szklanki, przepyszną zdrową sałatkę z kaszy kuskus oraz smakowite babeczki. Uczniowie wzięli także udział w walentynkowej sesji zdjęciowej. To był bardzo ciekawy dzień i wszyscy świetnie się bawili.

Joanna Kloc

Read More

Dyskoteka walentynkowa

W dn. 13 lutego Samorząd Szkolny zorganizował dyskotekę walentynkową, na której bawili się uczniowie klas VII, VIII i gimnazjaliści.

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

Read More

Walentynki w świetlicy szkolnej

Walentynki! Ach, Walentynki,
To najgorętszy jest w roku dzień!
Choć jest zimno, to jak kominki,
W krąg żarzą się tysiące serc! 

Walentynki! Ach, Walentynki!
Nie trzeba tego zbyt serio brać,
Ale fajnie jest w upominku,
Serduszko dostać albo dać!

14 lutego obchodzony jest Dzień Świętego Walentego czyli popularne Walentynki. Tego dnia każdy powinien czuć się kochany. Walentynki wysyłamy pocztą, podkładamy ukradkiem pod drzwi lub wrzucamy do skrzynki. Najmilsze kartki walentynkowe to te zrobione własnoręcznie, ozdobione ślicznym rysunkiem albo wierszykiem.

Z tej okazji dzieci uczęszczające do naszej świetlicy w czasie zajęć edukacyjnych  zapoznały się z kilkoma faktami z życia św. Walentego oraz z historią tego święta. Obdarowywały się własnoręcznie wykonanymi kartkami z serduszkiem – symbolem miłości, na których pisały miłe słowa i samodzielnie ułożone wierszyki walentynkowe, aby wyrazić w ten sposób wzajemne sympatie i przyjaźń.

Wnętrze świetlicy zostało ozdobione kolorowymi serduszkami wykonanymi przez uczniów  różnymi technikami na zajęciach plastycznych pod opieką wychowawców. Dzieci wykonały również śliczne pudełeczka walentynkowe , które ozdobiły kolorowymi serduszkami i wstążeczkami.

Prace plastyczne naszych wychowanków posłużyły do wykonania  gazetki ściennej  związanej z Walentynkami.

Małgorzata Fal

fot. Monika Dalczyńska

Read More

Zajęcia integracyjne z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej

Otwartość na innych, empatia i  tolerancja to wartości, o których zawsze warto rozmawiać. 6 lutego odbyło się spotkanie, które było okazją do porozmawiania z osobami szczególnie potrzebującymi od otoczenia wspomnianych postaw. Zajęcia integracyjne z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z Woli Rzędzińskiej, czyli dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, spotkały się z ciepłym, ale i żywiołowym przyjęciem uczniów klas IV, VII i VIII c. Podczas zajęć mogliśmy podziwiać osiągnięcia uczestników WTZ, takie jak np. samodzielnie zrealizowane projekty– filmy.  Była to też okazja, by poznać podstawy języka migowego oraz zobaczyć, na czym polegają warsztaty teatralne.

Patrycja Sikorska

fot. Sylwia Szafarz-Zakrzewska

fot. Patrycja Sikorska

Read More

Konkurs pt. „ŻONKILOWA PODUSZKA”

W ramach akcji Pola Nadziei 2018/2019 ogłaszamy konkurs pt. „ŻONKILOWA PODUSZKA”

Wielkość poduszki nie powinna być większa niż 40cm x 40cm. Technika wykonania poszewki jest dowolna. Jej ozdobienie (musi to być praca ręczna) może stanowić: rysunek pisakiem do tkanin, haft, patchwork, szydełkowanie, robota na drutach lub inna technika. Wypełnienie poduszki jest również dowolne. Mile widziane będą poduszki – przytulanki w kształcie żonkila. Przykładowe poduszki (wzornictwo zastrzeżone).

Liczymy na Waszą pomysłowość co do kształtu poduszki, wzornictwa oraz techniki wykonania. Docenimy oryginalność, pracochłonność oraz funkcjonalność poduszki.

Szkolny etap konkursu – prace oddajemy  do  swoich katechetów, termin do 22 marca  2019r.

Najpiękniejsze „Poduszki” zostaną przekazane do kolejnego etapu konkursu.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi podczas uroczystego zakończenia akcji Pola Nadziei. O terminie tej uroczystości powiadomimy w późniejszym terminie. Po  konkursie poduszki zostaną przekazane podopiecznym THD.

 Zapraszamy serdecznie!

katecheci SP nr 1

Read More

Szkolny etap konkursu „PAIR PLAY”

Nauczyciele języka angielskiego zapraszają uczniów klas czwartych do udziału w konkursie „Pair Play”

Regulamin konkursu

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej. Jest adresowany do tych, którzy lubią język angielski i są w nim dobrzy, jak również potrafią współpracować z innymi.
  2. Jest to konkurs w którym trzeba wykazać się znajomością języka angielskiego, umiejętnością współpracy oraz refleksem. Uczniowie stratują w nim parami.
  3. Konkurs sprawdzał będzie znajomość słownictwa, gramatyki, rozumienia tekstów pisanych oraz rozumienia ze słuchu.
  4. W eliminacjach szkolnych wyłoniona zostanie jedna para uczniów, która będzie reprezentować Szkołę na szczeblu miejskim.
  5. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie w parach do swoich nauczycieli języka angielskiego do dnia 18 lutego 2019 r.
  6. Konkurs odbędzie się po 20 lutego 2019 r.
  7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły.
  8. Na zwycięzców czekają nagrody.

Organizatorzy:

nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie.

Read More