Zbiórka darów dla Polaków na Ukrainie

Zapraszamy do udziału w dorocznej zbiórki darów dla Polaków na Ukrainie 2019. Zobacz plakat!

Read More

Konsultacje i Kawiarenka Pedagogiczna

W dniu 30 października b.r. odbędą się konsultacje/zebrania z Rodzicami (wg ustaleń), a także będzie możliwość spotkania z pedagogiem i psychologiem w ramach Kawiarenki Pedagogicznej – plakat.

Zapraszamy!

Klasa Wychowawca Zebranie/

konsultacje

Sala Uwagi
1a A. Gacoń Konsultacje A20  
1b D. Kwiek Konsultacje A15  
1c A. Świątek Konsultacje A5  
2a J. Cisło Konsultacje A6  
2b A. Urban Konsultacje A7  
2c J. Zakrzewski Konsultacje A8  
3a A. Żmuda Konsultacje A22  
3b W. Ruszczyńska Konsultacje A21  
  M. Starzyk Konsultacje A19  
4a A. Kopeć Konsultacje —- W dniu 29.10.
4b D. Sudoł Konsultacje A14  
5a B. Wyroba Konsultacje —- W dniu 28 i 29.10
5b Z. Wrona – Kubik Konsultacje B27  
5c M. Kossoń Konsultacje B16  
5d B. Rynkar Konsultacje B15  
6a H. Szumlańska Konsultacje B17  
6b J. Kloc ———— —- Zwolnienie
6c A.Kukuś Konsultacje B26  
6d M. Czuba Konsultacje B18  
7a J. Budzik Konsultacje A9 Godz. 17.30
7b A. Pach Konsultacje A8  
7c R. Brzezińska Konsultacje A15  
8a R. Urjasz Zebranie B34  
8b S. Szafarz – Zakrzewska Zebranie A13  
8c J. Szatko Zebranie A12  
Read More

Wpłaty za obiady – informacja

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie informuje, że od dnia 1 listopada 2019 roku będzie możliwość dokonywania wpłat za obiady na rachunek bankowy szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie 
ul. Reymonta 30, 33-100 Tarnów 

Nr rachunku: 94 1030 1250 0000 0000 8805 6035 

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za żywienie dziecka …imię i nazwisko, klasa, za miesiąc…”

Informacja dotycząca wysokości kwoty za dany miesiąc będzie wysyłana na adres e-mail lub udzielana telefonicznie pod numerem 14 636 37 40 wew. 36 lub 23.

Jeżeli z obiadów korzysta więcej niż jedno dziecko z domu, należy zrobić osobny przelew na każde dziecko.

Termin płatności do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Należy bezwzględnie przestrzegać terminu płatności oraz dokonywać opłaty na wskazane kwoty, co do grosza, bez zaokrągleń.

Nie dokonanie wpłaty w terminie może skutkować decyzjami wynikającymi z zapisu  Uchwały Nr XVIII/242/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 stycznia 2008 roku § 3 pkt. 4 w brzmieniu:  „(..) W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie określonym w ust.2 zaprzestaje się wydawania posiłku począwszy od pierwszego dnia po terminie, aż do uiszczenia zaległej opłaty lub uzyskania przez ucznia decyzji ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu pomocy w postaci gorącego posiłku”.

Read More

Wykaz numerów wewnętrznych

Informujemy, że uległy zmianie numery połączeń wewnętrznych w SP nr 1 – tel: (14) 636-37-40. Oto obowiązujące numery wewnętrzne:

 • Dyrektor Szkoły – 22
 • Sekretariat – 21
 • Wicedyrektor Krzysztof Molczyk – 24
 • Wicedyrektor Adam Kieroński – 32
 • Księgowość – 26
 • Intendent – 23
 • WF – 27
 • Logopeda – 28
 • Pokój nauczycielski – 29
 • Portiernia – 30
 • Pedagog Magdalena Szpunar – 31
 • Pedagog Patrycja Sikorska – 25
 • Pielęgniarka – 33
 • Świetlica – 34
 • Terapeuta pedagogiczny/psycholog – 35
 • Kuchnia – 36
Read More

Zbiórka dla Afryki

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas ogłaszają zbiórkę darów dla dzieci z Afryki pod hasłem „Cegiełka na misje” – zobacz plakat.

Magdalena Szpunar

Read More

Rusza całodobowa bezpłatna infolinia

Rzecznik Prasowy MEN, Pani Anna Ostrowska informuje, że została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja  ta  została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego  Programu Zdrowia.

Pismo MEN –do pobrania.

Magdalena Szpunar

Read More

Dyżury wychowawców świetlicy w r. szk. 2019/2020

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek

Piątek

Bacik
Kinga
11.00-16.00 11.00-16.00 11.00-16.30 11.00-16.00 6.30-12.00
Jacobsen Magdalena       (za Bieniek
Bożenę)
10.00-15.30 11.00-16.00 10.30-16.00 6.30-12.00 11.00-15.30
Czarniecka Magdalena 11.00-16.00 10.30-16.30 11.00-16.00 11.00-16.00 11.00-16.00
Fal
Małgorzata
11.00-16.30 6.30-12.00 11.00-16.00 11.00-16.00 11.00-16.00
Janus
Anna
7.25-8.00 7.25-8.00 7.25-8.00 7.20-8.00 7.25-8.00
Samborska
Marta
10.30-14.30 11.00-16.00 6.30-13.00 10.30-16.30 10.30-15.00
Szafraniec
Joanna
6.30-10.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.00-16.30
Urban A.
12.40-13.40
Urban A.
12.40-13.40
Świątek A.
12.00-15.00
Gacoń A.
12.40-14.40
Sikorska P.
12.00-15.00
Read More

„Z Dobrą Nowiną przez życie” – Biblijny Konkurs Tematyczny

Katecheci zachęcają do wzięcia udziału w Biblijnym Konkursie Tematycznym „Z Dobrą Nowiną przez życie” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu i wykaz literatury obowiązującej uczestników –do pobrania.

Etap szkolny konkursu odbędzie się w dn. 14 listopada b.r.

Read More

Nabór wniosków o stypendium PMT dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za r.szk. 2018/2019

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że ruszył nabór wniosków o jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2018/2019. Wnioski przyjmowane będą do 29 listopada 2019 r.

Osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół lecz w roku szkolnym 2018/2019 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, nie mogą starać się o stypendium.

Szczegóły na temat stypendium.

Read More

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Istnieje możliwość złożenia wniosku o uzyskanie pomocy materialnej na wydatki edukacyjne dzieci – finansowanej z UMT.

Kryterium dochodowe – 528 zł na jednego członka rodziny/miesiąc sierpień 2019.

Ostateczny termin składania wniosków i niezbędnej dokumentacji  – 14.09.2019 r.

Wnioski oraz informacje dotyczące tej formy pomocy – gabinet pedagoga szkolnego – sala A1.

Patrycja Sikorska

Read More