Dzień Otwarty – świetlica szkolna uczy, bawi i zaprasza

W związku z organizacją w naszej Szkole Dnia Otwartego, wychowawcy świetlicy przygotowali prezentację z działalności świetlicy szkolnej wraz z ofertą różnorodnych zajęć skierowanych do obecnych i przyszłych wychowanków.

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to: właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, kształtowanie nawyków kultury osobistej, prawidłowe funkcjonowanie w grupie, rozwijanie zainteresowań i pogłębianie zdolności uczniów, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy opiekuńczo – wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtują u wychowanków umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość oraz wdrażają zasady prawidłowego współdziałania w zespole. Stosując odpowiednie formy pracy i metody aktywizujące rozwijają  u uczniów zdolności do twórczego wysiłku.

Dzieci w naszej świetlicy mają czas na odpoczynek i swobodne zabawy, zgodne z ich zainteresowaniami, mają możliwość korzystać z licznych pomocy dydaktycznych, gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

Spośród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez uczniów są zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym. W trakcie zajęć wychowankowie poznają różnorodne techniki plastyczne. Prace dzieci na bieżąco  eksponowane są na gazetkach ściennych, jak również w galerii prac uczniów na korytarzu szkolnym. Wychowankowie świetlicy biorą udział w konkursach plastycznych wewnątrz i zewnątrzszkolnych.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą także w zajęciach czytelniczych i biblioterapeutycznych, które rozwijają ich zainteresowania czytelnicze i mają zachęcić ich do czytania czasopism i książek.

Dużą uwagę wychowawcy zwracają również na zajęcia o tematyce patriotycznej, dzięki którym kształtują u uczniów właściwe postawy patriotyczne poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznanie znaczenia słowa Ojczyzna a także wyrażenie szacunku dla symboli narodowych.

Wiele czasu poświęca się na zajęcia profilaktyczne związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze, w szkole i poza nią oraz w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych i wakacyjnego odpoczynku, jak również na zajęcia związane ze zdrowym odżywianiem i aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

Uczniowie biorą także udział w zajęciach o tematyce ekologicznej, których głównym celem jest kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno natury i rozwijanie zachowań proekologicznych.

Nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach umuzykalniających, zajęciach bębniarskich (nauka gry na afrykańskich bębnach djembe), zabawach zręcznościowych z talerzami żonglerskimi, zabawach ruchowych z chustą animacyjną oraz zabawach i grach ruchowych w małej sali gimnastycznej i na powietrzu.

Wychowawcy świetlicy prowadzą także szereg zajęć edukacyjno – wychowawczych wynikających z kalendarza imprez szkolnych, ważnych świąt i rocznic.

Co roku organizowany jest kiermasz kartek bożonarodzeniowych wykonanych przez dzieci na zajęciach świetlicowych pod kierunkiem wychowawców, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Świetlica współpracuje z Wolontariatem Szkolnym, Samorządem Uczniowskim, biblioteką szkolną, Muzeum Okręgowym, Muzeum Etnograficznym, Miejską Biblioteką Publiczną, Pałacem Młodzieży w Tarnowie oraz z galeriami sztuki.

W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele pracujący w świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych, dbają o kulturę zachowania i słowa dzieci, eliminują wszelkie objawy agresji, współpracują z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i logopedą w zakresie wymiany informacji o uczniach. Wspierają również rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych,

Oferta różnorodnych zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej bogato zilustrowana fotografiami została zaprezentowana na tablicach ściennych w korytarzu koło świetlicy.

Świetlica szkolna uczy, bawi i zaprasza do zapoznania się z ofertą.

Kinga Bacik i Małgorzata Fal

opracowanie graficzne – Monika Dalczyńska

Read More

Regionalny Program Stypendialny

Uczniowie uzdolnieni i mający szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe czy w naukach humanistycznych od dnia 31 stycznia 2019 r. mogą starać się o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego. Przyznawane one będą na okres 10 miesięcy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl w zakładce dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny.

Read More

Informacje dotyczące wypoczynku feryjnego

Drogi Rodzicu! Drogi uczniu!

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Program ferii zimowych w Tarnowie

Baza wypoczynku zimowego 2019

Kalendarz ferii zimowych 2019

Higiena zimowych dni

Bezpieczne ferie zimowe

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Read More

Uwaga! Zmiana stawki żywieniowej za obiady

Dyrekcja Szkoły informuje, że od dnia 1.01.2019 r. stawka żywieniowa za jeden obiad wynosić będzie 3, 50 zł.

Dyrektor Szkoły: Adam Wojerz

Read More

Spotkania z Rodzicami

  • 10.10. 2018 r. (środa) – konsultacje
  • 07.11. 2018 r. (środa) – konsultacje
  • 05.12. 2018 r. (środa) – konsultacje (przekazanie informacji o przewidywanych ocenach ndst na I półrocze)
  • 09.01. 2019 r. (środa) – zebrania
  • 27.02. 2019 r. (środa) – konsultacje oraz zebrania dla Rodziców klas VIII i III Gimn.
  • 03.04.2019 r. (środa) – konsultacje
  • 15.05.2019 r. (środa) – konsultacje (przekazanie informacji o przewidywanych ocenach ndst na koniec roku szkolnego)
  • 05.06 2019 r. (środa) – konsultacje
Read More

Dyżury wychowawców świetlicy w r. szk. 2018/2019

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Kinga Bacik 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:30 6:30 – 12:00 11:00 – 16:00
Bożena Bieniek 11:00 – 16:00 11:00 – 16:30 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 6:30 – 12:00
Monika Dalczyńska 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 6:30 – 12:00 11:00 – 16:00  11:00 – 16:30
Małgorzata Fal  11:00 – 16:30 6:30 – 12:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00
Marta Samborska 6:30 – 12:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:30 11:00 – 16:00
Read More

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Harmonogram pracy pedagogów, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w r. szk. 2018/2019

Logopeda – mgr Małgorzata Szczepanik 

poniedziałek: 11:15 – 16:00

wtorek: 11:15 – 16:00

środa: 10:30 – 16:00

czwartek: 11:15 – 16:00

piątek: 11:15 – 14:15

 

Terapeuta pedagogiczny – mgr Anna Pędrak

poniedziałek: 11:15 – 16:00

wtorek: 11:15 – 16:00

środa: 11:15 – 16:00

czwartek: 11:15 – 15:00

piątek: 11:15 – 15:15

 

Pedagog – mgr Patrycja Sikorska 

poniedziałek: 9:45 – 15:15

wtorek: 8:00 – 12:00

środa: 11:00 – 16:00

czwartek: 8:00 – 12:30

piątek: 9:30 -12:30

 

 Pedagog/Doradca zawodowy – mgr Magdalena Szpunar

poniedziałek: 11:20 – 15:20

wtorek: 10:05-15:05

środa: 12:30-16:30

czwartek: 9:00 – 14:30

piątek: 8:00 – 12:30

 

Psycholog – mgr Katarzyna Kuraś

poniedziałek: 9:30 – 13:30

wtorek: 11:25 – 13:25

środa: 14:30 – 16:30

czwartek: 13:00 – 16:00

Read More

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Chcesz rozwijać swój biznes?
Tworzyć lepsze produkty i usługi?
Inwestować w odnawialne źródła energii?

>>>> Zapytaj o Fundusze i zdobądź wiedzę z pierwszej ręki.

Tarnów jest doskonałym miejscem aby rozmawiać o Funduszach. Od kilku lat miasto z sukcesem je pozyskuje na rozwój społeczny, infrastrukturalny, działania proekologiczne i turystykę. Dzięki Funduszom, historyczne obszary Starego Miasta, zostały zrewitalizowane i odzyskały dawny blask. Odnowa starówki objęła m.in. remont Placu Rybnego i Bimy, renowację murów miejskich, podświetlenie i upiększenie skwerów miejskich. Wykonano także ścieżkę edukacyjno-historyczną, remont Grobu Nieznanego Żołnierza.

W tej pięknej scenerii, na zabytkowym, tarnowskim Rynku, przez dwa dni zagości nasze Miasteczko Funduszowe i Mobilny Punkt Informacji o FE.
Przyjdź i przekonaj się, że Fundusze są także dla Ciebie!
Miasteczko Funduszowe pełne atrakcji.
W sobotę 11 maja zapraszamy do Miasteczka Funduszowego, w którym Beneficjenci zaprezentują nietuzinkowe usługi i innowacyjne produkty, które udało się urzeczywistnić dzięki Funduszom Europejskim.
Spotkaj się z nimi i zainspiruj się ich sukcesem!
Ø Pokaz dronów,
Ø dinozaur rzeczywistych rozmiarów,
Ø konkursy i quizy z nagrodami, to tylko część atrakcji, które przygotowaliśmy.

W sobotę o godz. 19.00, zapraszamy do kina plenerowego, na relaksujący seans na leżaku.

Gdzie i kiedy? 12-13 maja, Rynek w Tarnowie.

Organizatorem Weekendów z Funduszami jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Źródło : http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/zaplanuj-weekend-z-funduszami-w-tarnowie-12-13-maja

Read More

Półkolonia letnia 2018

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie informuje, że w terminie od dnia 09 lipca 2018 r. do  20 lipca 2018 r. organizuje  w tut. szkole  półkolonię letnią.

Zapisy  w  byłym sekretariacie  Szkoły   Podstawowej Nr 1 (stare skrzydło szkoły – parter) w  dniach: od 06 marca 2018 r. do 12 marca od godz. 8.00 do 14.00. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia ucznia na półkolonię może dokonać wyłącznie opiekun prawny ucznia lub osoba, której opiekun prawny udzielił pełnomocnictwa do zapisania ucznia na półkolonię – konieczne przedłożenie dowodu osobistego  celem potwierdzenia tożsamości

Odpłatność z tytułu uczestnictwa dziecka w półkolonii wynosi 160 zł., którą należy wpłacać na rachunek bankowy szkoły: 94103012500000000088056035, w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz adres zamieszkania.

Wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty za pobyt dziecka na półkolonii należy składać w księgowości szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018  r.

Dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny Urząd Miasta Tarnowa proponuje 10% zniżkę od podstawowej odpłatności. W przypadku skorzystania ze zniżki należy załączyć kserokopię Karty Tarnowskiej Rodziny.

Opiekunów prawnych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem naboru i ogólnych zasad organizacji półkolonii w 2018 r. –regulamin do pobrania

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku do pobrania tutaj.

Read More

Harmonogram pracy pedagogów, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego

Logopeda – mgr Małgorzata Szczepanik

poniedziałek: 8:20 – 15:05

wtorek: 12:30 – 15:05

środa: 8:00 – 15:05

czwartek: 8:00 – 15:05

piątek: 10:30 – 12:30

 

Pedagog – mgr Patrycja Sikorska

poniedziałek: 8:00 – 12:30

wtorek: 9:30 – 15:00

środa: 10:30 – 16:00

czwartek: (7:45 – 8:45) – zajęcia, 8:00 – 14:30

piątek: (8:45 – 10:45) – zajęcia, 10:45 – 13:30

 

Pedagog/Doradca zawodowy – mgr Magdalena Szpunar

poniedziałek: 8:00 – 15:05

wtorek: 10:00-15:05

środa: 12:20-17:00

czwartek: 10:35 – 15:55

piątek: 11:30 – 14:15

 

Psycholog – mgr Agnieszka Jadach

poniedziałek: 8:00 – 13:00

środa: 13:00-17:00

czwartek: 8:00 – 12:00

Read More