Festiwal zawodów w Małopolsce

Wybór ścieżki zawodowej to jedna z najważniejszych w życiu decyzji. Można ją w dorosłym wieku zmieniać lub modyfikować, jednak ten pierwszy, kluczowy wybór kierunku następuje w gimnazjum lub szkole podstawowej. W celu przybliżenia uczniom różnorodnych obszarów, samorząd Województwa Małopolskiego po raz siódmy  organizuje Festiwal Zawodów.

Podczas tego wydarzenia osoby, które dokonały już wyboru zawodu, tj. uczniowie techników i szkół  branżowych prezentują nabywane przez nich umiejętności zawodowe na ponad 100 stoiskach, przygotowanych we współpracy z przedsiębiorcami.

Młodsi uczniowie, do których adresowane są pokazy, kończący szkoły podstawowe lub gimnazja, zyskują w ten sposób okazję do zobaczenia „żywych zawodów”, czyli pracy realnie wykonywanej przez osoby specjalizujące się w danej dziedzinie. Mogą oni obserwować pracę w warunkach sprzętowych zbliżonych do autentycznych, mogą sami spróbować wykonać jakieś zadanie np. z zakresu mechaniki, mogą doświadczyć na sobie efektów pracy usługowej, czy degustować wykwintne wyroby gastronomiczne.

Co jest szczególnie istotne, Festiwal pozwala uczniom nie tylko przyjrzeć się zawodom, których naukę biorą pod uwagę. Wydarzenie poszerza ich horyzonty rozważań zawodowych o branże i specjalizacje, których nie znali wcześniej z tradycji rodzinnej czy najbliższego otoczenia. Wiele ścieżek zawodowych nabiera tu kształtu realnych możliwości. Tym bardziej, że uczniowie mają możliwość skonsultować je z doradcami zawodowymi obecnymi na Festiwalu.

Organizowane wydarzenie pomoże wielu osobom podjąć trafną decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej i że z proponowanej przez Województwo oferty skorzystają – podobnie jak w poprzednich edycjach – tysiące uczniów z Małopolski. /Wstęp bezpłatny/.

Nasza szkoła również i w tym roku będzie brała udział w Festiwalu w dniu 22 marca 2019 r. (piątek).

UWAGA: Więcej informacji na temat Festiwalu Zawodów 2019 dla uczniów i rodziców znajduje się tutaj.

Magdalena Szpunar

Read More

Zaproszenie na XVI Miejskie Targi Edukacyjne w Tarnowie

Nadchodzi moment podejmowania ważnej decyzji o dalszym kierunku edukacji tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Wielu młodych ludzi potrzebuje informacji i porad, dotyczących właściwego wyboru odpowiedniej dla siebie szkoły.

Gmina Miasta Tarnowa, mając na uwadze pomoc w tej dziedzinie, proponuje Państwu udział w XVI Miejskich Targach Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 28-29 marca 2019 r. w godzinach 1015 (czwartek) i 914 (piątek) na terenie Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Mościckiego 27 w Tarnowie.

Prezentacja bogatej oferty tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych odbędzie się na terenie należącym do Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Mościckiego 27 w Tarnowie. Głównym organizatorem jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Uczniów wraz z Rodzicami lub Nauczycielami do zapoznania się z przygotowanymi propozycjami kierunków kształcenia obecnych na Targach szkół ponadgimnazjalnych.

W dniu rozpoczęcia Targów na stronie internetowej www.edunet.tarnow.pl zostanie opublikowana :

  • elektroniczna wersja informatora,
  • natomiast wersję papierową z ofertą edukacyjną tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 będzie można otrzymać  bezpłatnie podczas trwania Targów.

źródło : http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/rodz/xvi_miejskie_targi_edukacyjne_w_tarnowie

Read More

Półkolonia letnia 2019

Dyrekcja Szkoły informuje, że półkolonia letnia zostanie zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie w terminie: 08 lipca – 19 lipca 2019 r.

Odpłatność rodziców za udział jednego dziecka w turnusie wynosić będzie 210 zł. 

Zapisy  na półkolonię trwać będą od dnia 18 marca 2019 r. od godz. 8:00 do dnia 22 marca do godz. 15:00:

Read More

Fundacja BGŻ BNP Paribas – Program stypendialny „Klasa” dla absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych

Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni – to tylko część korzyści, na jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa do 12 kwietnia.

Fundacja BGŻ BNP Paribas już po raz siedemnasty poszukuje zdolnych uczniów z niewielkich miejscowości, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje i umiejętności. W tym roku, spośród wszystkich zgłoszeń, wybranych zostanie 50 uczniów, którzy rozpoczną edukację w pięciu renomowanych liceach. Każdy uczeń zakwalifikowany do Programu „Klasa” otrzyma zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, podręczniki i dodatkowo comiesięczne kieszonkowe na drobne wydatki.

– Program „Klasa” to nie tylko wsparcie materialne. Nasi stypendyści podkreślają, że dzięki nauce w dużym mieście mogli rozwinąć swoje zainteresowania i pasje, a także poznać niezwykłych ludzi i nawiązać przyjaźnie, które utrzymują się po ukończeniu szkoły. „Klasa” to przede wszystkim szansa na lepszy start w dorosłość. Dobra edukacja daje większe szanse na wybór wymarzonych studiów w kraju i zagranicą, a życie w dużym ośrodku akademickim zapewnia ofertę kulturalno-naukową niedostępną w mniejszych miejscowościach. To dlatego od wielu lat współpracujemy ze świetnymi liceami, które razem z nami otaczają młodzież kompleksową opieką, aby tworzyć jej warunki do rozwoju na najwyższym poziomie – mówi Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, Menedżer ds. projektów społecznych i członek Zarządu z Fundacji BGŻ BNP Paribas.

Uczniowie objęci są wsparciem nie tylko w czasie nauki w liceum, ale również podczas pierwszego roku studiów, kiedy otrzymują stypendium o łącznej wysokości 4500 zł. Stypendyści mają również szanse na dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

– Pochodzę z niewielkiej miejscowości Protowo. Fascynuję się biotechnologią. Od października 2013 roku pracuję nad autorskim projektem Amber Drug, w ramach którego udało mi się wykazać, że substancje czynne otrzymane z bursztynu mogą zwalczać chorobotwórcze bakterie w rodzaju gronkowca złocistego. Niedawno dostałem się na studia magisterskie w Instytucie Weizmanna w Izraelu, zaliczanym do najlepszych uniwersytetów na świecie. Niewątpliwie nie byłoby to możliwe bez wielkiego wsparcia Fundacji, za co po stokroć jestem wdzięczny – uzupełnia Igor, stypendysta Programu „Klasa”.

Do Programu mogą zgłaszać się uczniowie, kończący w tym roku gimnazjum lub szkołę podstawową (w zależności od systemu nauczania, którym są objęci). Warunkiem jest, aby średnia ich ocen z pierwszego semestru wynosiła co najmniej 4,5. Program skierowany jest do uczniów, mieszkających w niewielkich miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1200 zł brutto.

Aby zgłosić się do Programu należy na stronie Fundacji zapoznać się z kryteriami naboru najbliższej szkoły, biorącej udział w Programie, a następnie wypełnić formularz aplikacyjny.
Ogólnopolski Program Stypendialny „Klasa” prowadzony przez Fundację BGŻ BNP Paribas to jeden z najdłużej działających programów w Polsce. W ciągu 16 lat skorzystało z niego 700 uczniów z 300 miejscowości.

Read More

Nowy system edukacji – prezentacja

Zgodnie z prośbą Małopolskiego Kuratora Oświaty pani Barbary Nowak prezentujemy poniżej informację na temat nowego systemu edukacji. Zobacz prezentację. 

Zamieszczamy również prezentację określającą zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Zobacz prezentację.

Read More

23 lutego 2019 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Kiedyś była nazywana chorobą afektywną, dzisiaj zaliczamy ją do zaburzeń nastroju. Depresja – niezależnie od nazwy towarzyszy kolejnym pokoleniom. Okazywaniu solidarności z chorymi, oswajaniu tematu chorób psychicznych oraz rozpowszechnianiu działań mających na celu wspieranie podejmowania leczenia ma służyć obchodzony 23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Podręczniki klasyfikacji zaburzeń psychicznych szczegółowo opisują kategorie diagnostyczne depresji (DSM-5, ICD-10). Pamiętajmy jednak, że występuje szereg zaburzeń zawierających ich elementy, które także utrudniają codzienne funkcjonowanie i mogą być źródłem cierpienia. Są to ważne zagadnienia, ponieważ depresja jest chorobą, która może powracać. Dotyka ona zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Coraz częściej dotyczy coraz młodszych pacjentów, dlatego szczególnie zachęcamy do zapoznawania się z materiałami opisującymi symptomy pogorszenia nastroju i funkcjonowania. „Prawie 40% nastolatków odczuwa powtarzające się dolegliwości o podłożu psychicznym lub somatycznym. Najczęściej notowane jest uczucie zdenerwowania i rozdrażnienia (złego humoru), a na trzecim – bóle głowy”[1].

Publikacje ORE poruszające temat depresji:

1. Dzieci i młodzież w kryzysie

2. One są wśród nas. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu

3. Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie depresji, próbom samobójczym i samobójstwom

4. Strony internetowe innych instytucji prowadzących kampanie społeczne w zakresie radzenia sobie z depresją:

twarzedepresji.pl
forumprzeciwdepresji.pl
stopdepresji.pl
depresja.org
zobaczznikam.pl
zobaczjestem.pl
sposobynadepresje.pl

Źródło : https://www.ore.edu.pl/2019/02/23-lutego-2019-ogolnopolski-dzien-walki-z-depresja/

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

> W dniu 27.02.2019 r. ( środa) w godzinach od 17-18.00 psycholog szkolny (s.33) oraz pedagog szkolny(biblioteka szkolna ) udzielają konsultacji dla rodziców nt. „ Zaburzenia nastroju i emocji u dziecka w wieku dorastania”.

> Możliwość konsultacji z policjantem dzielnicowym w godzinach od 17.00- 18.00 w bibliotece szkolnej.

Opracowanie : Magdalena Szpunar

Read More

Dzień Otwarty – świetlica szkolna uczy, bawi i zaprasza

W związku z organizacją w naszej Szkole Dnia Otwartego, wychowawcy świetlicy przygotowali prezentację z działalności świetlicy szkolnej wraz z ofertą różnorodnych zajęć skierowanych do obecnych i przyszłych wychowanków.

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to: właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, kształtowanie nawyków kultury osobistej, prawidłowe funkcjonowanie w grupie, rozwijanie zainteresowań i pogłębianie zdolności uczniów, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy opiekuńczo – wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtują u wychowanków umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość oraz wdrażają zasady prawidłowego współdziałania w zespole. Stosując odpowiednie formy pracy i metody aktywizujące rozwijają  u uczniów zdolności do twórczego wysiłku.

Dzieci w naszej świetlicy mają czas na odpoczynek i swobodne zabawy, zgodne z ich zainteresowaniami, mają możliwość korzystać z licznych pomocy dydaktycznych, gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

Spośród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez uczniów są zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym. W trakcie zajęć wychowankowie poznają różnorodne techniki plastyczne. Prace dzieci na bieżąco  eksponowane są na gazetkach ściennych, jak również w galerii prac uczniów na korytarzu szkolnym. Wychowankowie świetlicy biorą udział w konkursach plastycznych wewnątrz i zewnątrzszkolnych.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą także w zajęciach czytelniczych i biblioterapeutycznych, które rozwijają ich zainteresowania czytelnicze i mają zachęcić ich do czytania czasopism i książek.

Dużą uwagę wychowawcy zwracają również na zajęcia o tematyce patriotycznej, dzięki którym kształtują u uczniów właściwe postawy patriotyczne poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznanie znaczenia słowa Ojczyzna a także wyrażenie szacunku dla symboli narodowych.

Wiele czasu poświęca się na zajęcia profilaktyczne związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze, w szkole i poza nią oraz w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych i wakacyjnego odpoczynku, jak również na zajęcia związane ze zdrowym odżywianiem i aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

Uczniowie biorą także udział w zajęciach o tematyce ekologicznej, których głównym celem jest kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno natury i rozwijanie zachowań proekologicznych.

Nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach umuzykalniających, zajęciach bębniarskich (nauka gry na afrykańskich bębnach djembe), zabawach zręcznościowych z talerzami żonglerskimi, zabawach ruchowych z chustą animacyjną oraz zabawach i grach ruchowych w małej sali gimnastycznej i na powietrzu.

Wychowawcy świetlicy prowadzą także szereg zajęć edukacyjno – wychowawczych wynikających z kalendarza imprez szkolnych, ważnych świąt i rocznic.

Co roku organizowany jest kiermasz kartek bożonarodzeniowych wykonanych przez dzieci na zajęciach świetlicowych pod kierunkiem wychowawców, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Świetlica współpracuje z Wolontariatem Szkolnym, Samorządem Uczniowskim, biblioteką szkolną, Muzeum Okręgowym, Muzeum Etnograficznym, Miejską Biblioteką Publiczną, Pałacem Młodzieży w Tarnowie oraz z galeriami sztuki.

W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele pracujący w świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych, dbają o kulturę zachowania i słowa dzieci, eliminują wszelkie objawy agresji, współpracują z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i logopedą w zakresie wymiany informacji o uczniach. Wspierają również rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych,

Oferta różnorodnych zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej bogato zilustrowana fotografiami została zaprezentowana na tablicach ściennych w korytarzu koło świetlicy.

Świetlica szkolna uczy, bawi i zaprasza do zapoznania się z ofertą.

Kinga Bacik i Małgorzata Fal

opracowanie graficzne – Monika Dalczyńska

Read More

Regionalny Program Stypendialny

Uczniowie uzdolnieni i mający szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe czy w naukach humanistycznych od dnia 31 stycznia 2019 r. mogą starać się o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego. Przyznawane one będą na okres 10 miesięcy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl w zakładce dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny.

Read More

Informacje dotyczące wypoczynku feryjnego

Drogi Rodzicu! Drogi uczniu!

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Program ferii zimowych w Tarnowie

Baza wypoczynku zimowego 2019

Kalendarz ferii zimowych 2019

Higiena zimowych dni

Bezpieczne ferie zimowe

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Read More

Uwaga! Zmiana stawki żywieniowej za obiady

Dyrekcja Szkoły informuje, że od dnia 1.01.2019 r. stawka żywieniowa za jeden obiad wynosić będzie 3, 50 zł.

Dyrektor Szkoły: Adam Wojerz

Read More