Administracja i księgowość – godziny pracy

W związku z upałami, Administracja i Księgowość Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie będzie czynna od 7:30 do 14:30.

Read More

Udanych wakacji!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły życzą wszystkim uczniom i absolwentom oraz ich Rodzicom udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego!

Read More

Korzystanie z boiska szkolnego w wakacje

Dyrekcja Szkoły informuje, że w okresie wakacji z boiska szkolnego można korzystać w godz. 7:00-17:00.

Adam Wojerz

 

Read More

Bezpieczne wakacje 2019

Drogi Rodzicu!  Drogi uczniu!

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami na temat organizowanych BEZPIECZNYCH WAKACJI 2019 tj.:

 • LATO W MIEŚCIE- BEZPIECZNE WAKACJE TARNÓW 2019:
 1. Wykaz półkolonii (adresy/telefony/terminy) – do pobrania.
 2. Wykaz imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach Programu „Lato w mieście- bezpieczne wakacje Tarnów 2019” – do pobrania.

Opracowanie: pedagog -Magdalena Szpunar

Linki do materiałów przedstawionych materiałów:

„DEKALOG PLAŻOWICZA”

„Akcja informacyjna– BEZPIECZNA WODA”

„Bezpieczne i zdrowa wakacje”

„Bezpiecznie nad wodą”

„Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży”

O telefonie zaufania

„Artykuł nt. telefonu zaufania  116 111”

Read More

Wakacyjne targi pracy

Wakacyjne targi pracy – szczegóły na plakacie – do pobrania.

Read More

„My dream job” – Międzyszkolny konkurs językowo-plastyczny

Informujemy, że organizator VII Międzyszkolnego konkursu językowo-plastycznego przedłużył termin składania prac. W związku z tym, prosimy, by uczniowie oddawali prace konkursowe do swoich nauczycieli języka angielskiego do dnia 6 maja 2019 r. (wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia).

Nauczyciele języka angielskiego zapraszają uczniów klas IV-VIII do udziału w VII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE JĘZYKOWO-PLASTYCZNYM „My dream job”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Tarnowie.

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania nauką języków obcych w połączeniu z twórczą ekspresją plastyczną.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują prace konkursowe indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.
 3. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką o formacie B2 (50 cm x 70 cm) zawierającej treści językowe z zakresu określonego w haśle „My dream job”. Długość tekstu: 100 – 150 słów.
 4. Prace konkursowe należy składać u nauczycieli języka angielskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2019 r. Prace powinny zawierać metryczkę z informacją o uczniu (imię, nazwisko, klasa, nazwę szkoły, telefon, adres pocztowy, adres e-mail szkoły oraz imię, nazwisko, adres e-mail opiekuna).
 5. Organizator nie przyjmuje prac na nośnikach elektronicznych.
 6. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zaprezentowania nagrodzonych prac na stronie internetowej Szkoły nr 5 w Tarnowie.
 8. Uczestnik konkursu składa wraz z pracą konkursową Kartę Zgłoszenia zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. konkursu, oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem konkursu wraz z akceptacją jego zapisów oraz zgodę na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na stronie internetowej organizatora Konkursu (karta zgłoszenia do pobrania lub do odbioru u nauczycieli języka angielskiego).
Read More

Regionalny Program Stypendialny

Uczniowie uzdolnieni i mający szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe czy w naukach humanistycznych od dnia 31 stycznia 2019 r. mogą starać się o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego. Przyznawane one będą na okres 10 miesięcy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl w zakładce dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny.

Read More

Konkurs pt. „ŻONKILOWA PODUSZKA”

W ramach akcji Pola Nadziei 2018/2019 ogłaszamy konkurs pt. „ŻONKILOWA PODUSZKA”

Wielkość poduszki nie powinna być większa niż 40cm x 40cm. Technika wykonania poszewki jest dowolna. Jej ozdobienie (musi to być praca ręczna) może stanowić: rysunek pisakiem do tkanin, haft, patchwork, szydełkowanie, robota na drutach lub inna technika. Wypełnienie poduszki jest również dowolne. Mile widziane będą poduszki – przytulanki w kształcie żonkila. Przykładowe poduszki (wzornictwo zastrzeżone).

Liczymy na Waszą pomysłowość co do kształtu poduszki, wzornictwa oraz techniki wykonania. Docenimy oryginalność, pracochłonność oraz funkcjonalność poduszki.

Szkolny etap konkursu – prace oddajemy  do  swoich katechetów, termin do 22 marca  2019r.

Najpiękniejsze „Poduszki” zostaną przekazane do kolejnego etapu konkursu.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi podczas uroczystego zakończenia akcji Pola Nadziei. O terminie tej uroczystości powiadomimy w późniejszym terminie. Po  konkursie poduszki zostaną przekazane podopiecznym THD.

 Zapraszamy serdecznie!

katecheci SP nr 1

Read More

Informacje dotyczące wypoczynku feryjnego

Drogi Rodzicu! Drogi uczniu!

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Program ferii zimowych w Tarnowie

Baza wypoczynku zimowego 2019

Kalendarz ferii zimowych 2019

Higiena zimowych dni

Bezpieczne ferie zimowe

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Read More

Konkurs o bł. Karolinie

Zespół Szkolno – Przedszkolny, oddziały PG im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zapraszają Uczniów i Nauczycieli oraz zainteresowane Osoby do udziału w XVI Ogólnopolskim Konkursie Poetycko – Plastycznym pt. „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”

Cele konkursu:
1. Przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.
2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas
walki o swoją wolność i godność.
3. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
4. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Temat wiodący tegorocznego konkursu:
Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.
Jan Paweł II

Zagadnienia rozszerzające temat:

1. Ludzkość nie ma przyszłości bez rodziny (Benedykt XVI).
2. Być razem to być dla siebie nawzajem.
3. Odczytujmy znaki czasu w świetle Ewangelii.
4. Boże, wskaż mi drogę, określ kierunek, wyznacz granicę, a trafię do Ciebie.
5. Rodzina kolebką wartości.
6. Bóg, Ojczyzna w naszych sercach.

Uczestników prosimy, aby nawiązując do tematyki konkursu, wyrazili własne refleksje przy pomocy tekstu poetyckiego lub pracy plastycznej – w odniesieniu do bł. Karoliny, osobistych przeżyć, doświadczeń innych osób.
Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły.

Formy konkursowe:
– praca plastyczna – format i technika dowolna
– prace poetyckie.

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
– klasy 0-III szkoły podstawowe (tylko praca plastyczna)
– klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki)
– klasy VII, VIII i klasa gimnazjum (praca plastyczna lub tekst poetycki)
– szkoły ponadgimnazjalne (praca plastyczna lub tekst poetycki)
– dorośli (praca plastyczna lub tekst poetycki).

Read More