Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 2020

W dn. 24 stycznia 2020 r. uczniowie  klas VII  wraz z doradcą zawodowym odwiedzili siedzibę  studia Telewizji STARnowa.TV  przy ul. J. Szujskiego 66  w Tarnowie, gdzie uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich.

To w tym roku szkolnym pierwsze spotkanie, które odbyło się z okazji obchodzonego  w dniu 24 stycznia  Światowego Dnia  Środków Masowego Przekazu. Dzień ten został ustanowiony w 1968 roku przez Papieża VI w czasach, kiedy nie było jeszcze Internetu. Dziś odgrywa on jednak równie dużą rolę w naszym życiu, co inne środki masowego przekazu jak: telewizja, radio i prasa. Data święta związana jest ze wspomnieniem w Kościele katolickim św. Franciszka Salezego –  patrona dziennikarzy.

Z okazji święta składamy w tym dniu wszystkim mediom  serdeczne życzenia. 

Celem wizyty było zapoznanie się uczniów ze specyfiką zawodu dziennikarza czy reportera telewizyjnego wraz z udziałem w ćwiczeniach dykcyjnych oraz montażowych, a także zwiedzenie studia i rozmowa konsultacyjna z Panią redaktor naczelną telewizji, Pauliną Kuczerą. Spotkanie  dało również okazję uczniom  do zaprezentowania i omówienia nagranych wcześniej  w szkole filmów, co spotkało się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony zespołu telewizji. Dokonując analizy jakościowej przedstawionego materiału uczniowie mieli możliwość  pozyskania wartościowych porad nt. zasad montażu filmowego.  Przybyli uczniowie wzięli również udział  w mini próbach nagraniowych. 

Żródło:

https://www.niedziela.pl/artykul/48894/Swiatowy-Dzien-Srodkow-Spolecznego

https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-srodkow-masowego-przekazu

Opracowanie:

pedagog/doradca zawodowy Magdalena Szpunar

Read More

„Biznes bez barier”

W  dn. 18 listopada br. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości gościliśmy w naszej szkole  młodzież XVI Liceum Ogólnokształcącego wraz z nauczycielem instruktorem Panem Krzysztofem Ceglińskim.

Uczniowie klas VII i VIII  mieli okazję uczestniczenia w przygotowanym przez licealistów z klasy I o profilu ratowniczo-medycznym szkoleniu oraz w pokazie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Przedstawiono również ofertę promocyjną XVI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, zapoznając zebranych ze specyfiką zawodu ratownika-medycznego.

Doradca zawodowy Pani Magdalena Szpunar przygotowała dla uczestników spotkania materiały informacyjno –instruktarzowe nt. podstawowych Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Zadaniem liderów będzie przedstawienie wspomnianych zasad  w swoich klasach podczas lekcji wychowawczych.

Przygotowaniem do tego wydarzenia była wykonana wcześniej gazetka na korytarzu (II p. w budynku B) o tematyce związanej ze Światowym Dniem Udzielania Pierwszej Pomocy, który obchodzony jest 12 września.

Działania realizowane są w ramach szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego i profilaktyki.

W dniu 19 listopada uczniowie klas VIII pod opieką  szkolnego doradcy zawodowego, Pani Magdaleny Szpunar oraz nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, Pani Jolanty Żurowskiej uczestniczyli w spotkaniu  aktywizującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie pt. „Skuteczne planowanie własnej  kariery edukacyjno-zawodowej”.

Wizyta  w tarnowskim Urzędzie Pracy  dała sposobność do efektywnej realizacji  założeń   Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019. Oferta  skierowana była dla klientów pozostających w ewidencji Urzędu a także uczniów tarnowskich szkół.

Uczniowie uczestniczyli w prelekcji  przeprowadzonej przez  pracownika Centrum  Aktywizacji Zawodowej POP w Tarnowie, Panią J. Smutek.
Uczestnicy mieli  również możliwość uczestniczenia w  ćwiczeniach warsztatowych  dotyczących praktycznego zapoznania się z umiejętnością skutecznego kreowania tzw. Video CV, jako bardzo  nowatorskiej formy aktywnego poszukiwania pracy w oparciu o nowoczesną autoprezentację .

Działania realizowane są w ramach szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

W dniu 20 listopada zorganizowano w naszej szkole zajęcia edukacyjno-warsztatowe  pod nazwą  „TURNIEJ GIER KREATYWNYCH”. Podjęte działanie miało na celu udział w  wybranej grze planszowej i  realizację zdrowego współzawodnictwa, a także rozwój postawy kreatywności i przedsiębiorczości w myśleniu i działaniu.Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody rzeczowe.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego  oraz trwającego tzw. Roku Matematyki.

Wspomniane zajęcia  były prowadzone przez  pedagoga/doradcę zawodowego, Panią Magdalenę Szpunar oraz nauczyciela matematyki, Panią Grażynę Klimowicz.

Lista zwycięzców w Turnieju  Gier Kreatywnych:

Gra MONOPOLY:

 • I miejsce : Paulina Kubica
 • II miejsce: Dominika Winter
 • III miejsce: Bartosz Lada

Gra BIZNES PO POLSKU:

 • I miejsce : Katarzyna Ukleja
 • II miejsce: Wanessa Bujak
 • III miejsce: Sylwia Furmanek

SUPER FARMER:

 • I miejsce : Zuzanna Wrona
 • II miejsce: Kacper Maciuszek
 • III miejsce: Katarzyna Wzorek

W dniu 21 listopada zorganizowano w naszej szkole zajęcia edukacyjno-warsztatowe  pod nazwą „TURNIEJ GIER KREATYWNYCH”  pt. „Chłopska Szkoła Biznesu”  we współpracy z Centrum Informacji i Planowania kariery Zawodowej w Tarnowie.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego  oraz trwającego tzw. Roku Matematyki.

Wspomniane zajęcia  były prowadzone przez  pedagoga/doradcę zawodowego, Panią Magdalenę Szpunar i nauczyciela matematyki, Panią Dorotę Sudoł.

Lista zwycięzców w Turnieju  Gier Kreatywnych:

CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU

 • I miejsce: Spółka – Dominik Kasperek i Jakub Liro
 • II miejsce: Spółka – Julia Ryba i Zuzanna Wrona
 • III miejsce: Spółka – Kamil Dymon i Tomasz Kajmowicz

Magdalena Szpunar

Read More

„Małopolski Pociąg do Kariery” – relacja z OTK

W dniach 21 do 27 października 2019 r. na terenie całej Polski realizowany był XI Ogólnopolski Tydzień Kariery. Tegoroczne wydarzenia odbywały się pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie”.

W naszej szkole  zostały  również przygotowane różne propozycje dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców zainteresowanych kreatywnym podejściem do planowania  przyszłości w tym kariery edukacyjno-zawodowej.

Szczegółowa relacja z działań OTK podjętych w naszej szkole:

 • 21.10.2019 r. – został rozpropagowany w szkole program Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w formie:

– Akcji informacyjnej i plakatowej

– Promocji zawodoznawstwa  wśród dzieci na świetlicy (kolorowanko o zawodach)

– Promocji zawodoznawstwa wśród uczniów szkoły we współpracy z biblioteką szkolną (promocja książek o zawodach oraz rozwijających zainteresowania i pasje).

– Promocji zawodoznawstwa wśród uczniów szkoły  we współpracy z nauczycielami informatyki (promocja ciekawych i przydatnych  stron online i materiałów).

 • 22.10.2019 r. zorganizowano warsztaty zawodoznawcze pod hasłem: „Zapoznanie się ze specyfiką zawodu FRYZJER i KOSMETOLOG”. Podczas spotkania grupa zainteresowanych uczniów miała  możliwość:

– Teoretycznego zapoznania się z zawodem fryzjera i  kosmetologa  w oparciu o projekcję filmów branżowych oraz „Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego”.

– Praktycznego udziału w warsztatach z wykonaniem indywidualnych fryzur.

 • 23.10.2019 r. zorganizowano konsultacje edukacyjno – zawodowe dla uczniów podczas dużych przerw pod hasłem: „ODKRYJ SWOJĄ PASJĘ- PROFESJĘ-POWOŁANIE”.  Uczniowie we współpracy z doradcą i szkolnym wolontariatem wykonywali następujące testy uzyskując indywidualne wyniki:

– Ankieta skłonności zawodowych (P,T,C,D,A)

– Test zainteresowań (ZT,ZP,ZH,ZMF,ZS)

– Ankieta uzdolnień – W czym jestem MISTRZEM? ( UJ, UI, UT,UPP, UA,UP).

 • 24.10.2019 r. Doradca zawodowy brała udział w szkoleniu warsztatowym w ramach OTK pt. „Kwalifikacje rynkowe- nowa perspektywa” org. przez Centrum  Informacji i  Planowania Kariery Zawodowej na terenie obiektu Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie. Spotkanie było również okazją do nawiązania współpracy ze szkołą w ramach możliwego udziału uczniów na warsztatach zawodoznawczych np. stolarskich, budowlanych, fryzjerskich lub cukierniczych.

 • 25.10.2019 r. w ramach  Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  i współpracy z Centrum  Informacji i  Planowania Kariery Zawodowej  w Tarnowie zorganizowano wyjście ze szkoły z grupą 21 uczniów klas VII i VIII do  biblioteki publicznej  przy ul. Krakowskiej 4 na seminarium poświęcone:

– Rozwijaniu kompetencji edukacyjno- zawodowych uczniów oraz ich kreatywności i przedsiębiorczości

– Przedstawieniu podstaw nauki  gry rozwijającej przedsiębiorczość  i kreatywność „Chłopska Szkoła Biznesu”.

– Zaplanowano również dalszą współpracę z CIiPKZ w związku ze zbliżającym się w listopadzie Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości. 

Opracowanie: Magdalena Szpunar – Pedagog/Doradca zawodowy

Read More

Wakacyjne targi pracy

Wakacyjne targi pracy – szczegóły na plakacie – do pobrania.

Read More

4.06.2019 r- Warsztaty techniczne w ZST w Tarnowie

W dniu 4 czerwca  uczniowie wraz z doradcą zawodowym uczestniczyli w spotkaniu zawodoznawczym w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie- Mościcach.

W tym dniu mieli możliwość  zapoznania się z bogatą ofertą  edukacyjną oraz zwiedzenia  szkoły m.in. klasopracownie: informatyczną, elektrotechniczną oraz chemiczną. Spotkanie było również okazją do nawiązania nowych edukacyjnych kontaktów ze starszymi kolegami i koleżankami, którzy już uczęszczają do tej szkoły.

Więcej informacji o Zespole Szkół Technicznych znajdziesz na: www.zst.tarnow.pl

Opracowanie: Magdalena Szpunar

 

Read More

Warsztaty zawodoznawcze w XVI LO

W dniu 21 maja b.r. uczniowie klas VIII i III gimnazjum wraz z doradcą zawodowym uczestniczyli w warsztatach zawodoznawczych organizowanych przez XVI Liceum Ogólnokształcące celem promocji oferty edukacyjnej klas mundurowych na rok szkolny 2019/2020.

Zapoznaj się z ofertę edukacyjną w XVI LO na rok szkolny 2019/2020.

Magdalena Szpunar

Read More

Dni otwarte w Tarnowskiej Szkole Rzemieślniczej

W dniu 08 maja 2019 r.  uczestniczyliśmy w Dniach Otwartych realizowanych w Branżowej Szkole I Stopnia w Tarnowie.

Istniejąca już 13 lat Tarnowska Szkoła Rzemieślnicza kształci młodych ludzi – przyszłych adeptów rzemiosła w 38 zawodach, które można pogrupować na kilka branży: budowlaną, drzewno-meblarską, motoryzacyjną, mechaniczną, elektryczną, gastronomiczną i fryzjerską,

Podczas udziału w warsztatach  rzemieślniczych uczniowie mieli okazję  zapoznać się z innymi niszowymi, poszukiwanymi dziś na rynku pracy zawodami tj.: lakiernik samochodowy, krawiec czy  piekarz.

W poszczególnych salach  szkoły zorganizowane zostały warsztaty kulinarne. Przybyłym zaprezentowano również specjalistyczne panele będące na wyposażeniu szkoły. W sali poświęconej projektom unijnym – uczniowie szkoły opowiadali o odbytych praktykach zawodowych  oraz otwierających się przed nimi perspektywach po wyjazdach zagranicznych w ramach Erasmus +.

Kulminacyjnym punktem tego dnia  był pokaz strzyżenia męskiego w wykonaniu Pana Mario Mayer, który jest drugim Wicemistrzem Barberingu w Europie.

Uczniowie kształcący się w zawodzie fryzjer wzięli udział w konkursie fryzjerskim i pokazali nam swoje zdolności w dwóch kategoriach fale a’la Marylin Monroe oraz strzyżenie męskie wykonane na modelu.

Fotorelacja z warsztatów rzemieślniczych:

Źródło : http://www.szkolyrzemiosla.tarnow.pl/dzien-otwarty-szkoly/

Opracowanie: Magdalena Szpunar – doradca zawodowy

Read More

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Już po raz szósty instytucje, firmy, gminy i inne podmioty, korzystające ze wsparcia unijnego otworzą drzwi swoich projektów dla mieszkańców.

DOFE to największa tego typu akcja zaplanowana na najbliższy weekend (10-12 maja).

Zaplanuj czas od piątku do niedzieli z Funduszami Europejskimi i poznaj projekty zrealizowane w Twojej okolicy. Skorzystaj ze:

 • zniżkowych biletów lub darmowych wejściówek,
 • odwiedź miejsca na co dzień niedostępne,
 • wybierz ciekawe warsztaty.

Klikając na link zapoznasz się z bogatą ofertą w województwie małopolskim, a pod tym linkiem można znaleźć wydarzenia podczas DOFE.

Klikając na link zapoznasz się z ofertą w  Tarnowie.

Zobacz również jak wyglądały Dni Otwarte Funduszy Europejskich w 2018 roku – galeria.

Magdalena Szpunar

Read More

Warsztaty fryzjerskie „Mam wiosnę na głowie”

W  dniu 28 marca 2019 r. odbyły się  w naszej szkole warsztaty fryzjerskie pt. „MAM WIOSNĘ NA GŁOWIE”.

Uczestnicząca w  warsztatach młodzież klas VII, VIII oraz III gimnazjalnych  miała możliwość praktycznego spotkania się z zawodem fryzjera i wizażysty.  Przybyłe do naszej szkoły nauczycielki  kursu fryzjerskiego z Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego, nadzorowały wykonywane przez 14 uczniów fryzury oraz zapoznawały ich z trudną sztuką odpowiedniej stylizacji fryzur, a także wiosennego wizażu.

W wywiadzie udzielonym po zakończeniu warsztatów przybyłe instruktorki podkreślały ogromną pomysłowość, fantazję i kreatywność naszych uczestników, zachęcając uzdolnionych w tym obszarze uczniów do wyboru zawodu fryzjera i wizażysty.

Fotorelacja z warsztatów:

Opracowanie: Magdalena Szpunar – doradca zawodowy

Read More

„Wybierz z nami dobry zawód” Festiwal Zawodów w Krakowie

Kilkanaście tysięcy małopolskich uczniów w tym 44 uczniów z naszej szkoły z klas VIII oraz III gimnazjalnych odwiedziło VII Festiwal Zawodów w Krakowie w dniu 22 marca 2019 r.

Przez trzy dni tj od 21 – 23 marca  szkoły zawodowe z Małopolski przedstawiały prezentacje w 7 branżach zawodowych tj:

 • branży administracyjno-usługowej
 • branży budowlanej
 • branży elektryczno-elektronicznej
 • branży mechanicznej i górniczo-hutniczej
 • branży medyczno- społecznej
 • branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska
 • branży gastronomiczno-turystycznej

Zobacz „Prezentację zawodów w poszczególnych branżach i sektorach”.

Przybyli na targi mogli uczestniczyć w zwiedzaniu ponad 140 interaktywnych stoiskach oraz konsultacjach z przedstawicielami 80 szkół branżowych i techników małopolskich.

Podczas tegorocznego Festiwalu zaprezentowali się także: służby mundurowe, uczelnie oraz przedsiębiorcy, współpracujący ze szkołami.

W ramach współpracy zagranicznej  swoją specyfikę kształcenia oraz  ofertę dydaktyczną stoiska  prezentowali również  goście z zaprzyjaźnionych regionów partnerskich Województwa Małopolskiego, m.in. :

 • Niemiec- Kraj Związkowy Turyngia,
 • Francji- Region Centrum, Region Owernia-Rodan Alpy,
 • Słowacji- Samorządowy Kraj Preszowski,
 • Ukrainy- Obwód Lwowski,
 • Węgier- Miasto Gyor.

Podobnie jak w ubiegłych latach, podczas Festiwalu, można było skorzystać z pomocy wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy przeprowadzali ocenę indywidualnych predyspozycji i sugerowali najodpowiedniejszą ścieżkę kształcenia. Podczas Targów odbyły się również wydarzenia towarzyszące w formie konferencji/seminariów i warsztatów tematycznych skupiających przedstawicieli rynku pracy i edukacji.

Relacja z VII Festiwalu Zawodów w Krakowie.

Linki do publikacji w prasie wraz ze zdjęciami.

Opracowanie: Magdalena Szpunar

Zobacz fotorelację z wyjazdu:

fot. Anna Kopeć, Beata Rynkar i Magdalena Szpunar

Read More