Ogólnopolski Tydzień Kariery


Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Od 15 do 21 października uczniowie naszej szkoły mięli możliwość udziału w Małopolskim Tygodniu Kariery.
Hasło przewodnie, które nam towarzyszyło w 2018 brzmiało: „Bądź architektem swojego szczęścia!”

OTK adresowany jest do osób w każdym wieku, uczących się, bezrobotnych czy pracujących, które miały możliwość uzyskania profesjonalnego wsparcie w planowaniu dalszej edukacji, wyboru zawodu, pracy lub ścieżki własnej kariery. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu dostępne na stronie http://otk.sdsiz.com.pl/

Uczniowie naszej szkoły jak również nauczyciele uczestniczyli w szeregu ciekawych przedsięwzięć mających na celu aktywne rozwijanie własnych pasji oraz zainteresowań zawodowych tj:

>W dniu 15 października 2018 r. uczniowie mięli okazję przeprowadzić wywiad z Panem Dyrektorem Adamem Wojerzem na temat specyfiki zawodu nauczyciela na stanowisku dyrektora.

> W dniu 16.10.2018 r. w ramach realizacji szkolnego doradztwa zawodowego zorganizowano dla uczniów wyjście do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie (WUP w Krakowie). Podczas Dnia Otwartego zorganizowanego pod hasłem „Zawody z dziedziny promocji zdrowia i urody – edukacja, praca i kariera” uczestnicy wzięli udział w spotkaniach i warsztatach zawodoznawczych zapoznając się ze specyfiką pracy w danym zawodzie.

Nagrali w tym dniu również ciekawe wywiady w przedstawicielami instytucji oświatowych, którzy prezentowali kierunki kształcenia w zawodach tj:

-Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – (fizjoterapia, pielęgniarstwo)

– Tarnowskiej Szkoły Wyższej – ( kosmetologia, pedagogika ,psychologia)

– Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna –( ekonomia, pedagogika)

– Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie (fryzjer, wizażysta)

Read More

Światowy Dzień Turystyki /czwartek/ 27 września 2018

Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Obchody mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie
>kulturowym,
> politycznym,
>gospodarczym.

Co roku organizatorom towarzyszy inne hasło przewodnie, na przykład: „Turystyka wzbogaca” (2006) czy też „Turystyka odpowiedzią na wyzwanie zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia” (2008). Tegoroczna przewodnia tematyka Światowego Dnia Turystyki zawarta została w haśle :
„Znaczenie technologii cyfrowych w rozwoju turystyki”, nawiązującego do głównego trendu decydującego o dynamice rozwoju współczesnej światowej gospodarki. Tym zagadnieniom organizatorzy ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki poświęcają konferencję „Turystyka a transformacja cyfrowa”.
Tematyka skupia się więc nad wiodącymi aspektami wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych ułatwiających podróżowanie, usprawniających zarządzanie w turystyce i poszerzających możliwości promocji polskich regionów turystycznych.
Zachęcamy wszystkich do aktywności turystycznej.
W załączniku informacje nt. turystyki dziecięcej i młodzieżowej w Tarnowie i regionie: Zobacz:>>>

Opracowanie: Magdalena Szpunar

Read More

Relacja doradcy zawodowego z udziału w I Branżowej Giełdzie Pracy

Dostrzegając aktualną sytuację w kształceniu uczniów w kierunkach zawodowych jak również wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie wspólnie z partnerami wydarzenia:

> Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie,
> Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie,
> Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
> oraz firmą Yabimo

Zorganizowało w dniu 8 lutego 2018 r. pierwszą w regionie Branżową Giełdę Pracy połączoną z konferencją: „Edukacja branżowa – nowe możliwości rozwoju i pracy”.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela.

Program przedsięwzięcia obejmował dwa moduły tj.
Pierwszy moduł dotyczył:
> możliwości zwiedzania stoisk wystawienniczych z prezentacją partnerów szkoły
> oraz firm i instytucji związanych z rynkiem pracy.

Drugim modułem :
>była konferencja, która według założeń organizatorów stała się platformą wymiany myśli i możliwością wspólnej dyskusji o kształcie branżowego filara edukacji.

Organizator wydarzenia pozwolił na to , aby Branżowa Giełda Pracy stała się swoistym rynkiem pracy – podczas którego, zwłaszcza absolwenci szkół branżowych mogli uzyskać informację o:
> aktualnych ofertach pracy,
> zapoznać się ze strukturą konkretnych zawodów,
> zapoznać się w oczekiwaniami pracodawców.

Spotkanie stało się również okazją do poznania różnych form kształcenia doskonalącego w CKZiU oraz sposobnością do nawiązania planów współpracy niektórymi pracodawcami na gruncie doradztwa edukacyjno-zawodowego tj.
>Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
>Tarnowskim Klasterem Przemysłowym (Zakładem Produkcyjnym ARLEN –TEC Sp.z.o.o.)

>>Zobacz Program I Branżowej Giełdy Pracy w CKZiU

>>Zobacz artykuł w „ BIULETYNIE BRANŻOWYM” Nr 1,2018 nt. współpracy naszej szkoły z CKZiU. pt. „Zasmakowani w zawodzie”.(str.10)-dotyczący realizacji edukacji branżowej

Opracowanie: Magdalena Szpunar –/ Doradca zawodowy w SP1 w Tarnowie

Read More

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

W związku ze Światowym Dniem Środków Masowego Przekazu jaki przypada 24 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej uczestniczyli w warsztatach w redakcji telewizji Tarnowskiej.tv. Zobacz film.

Read More

Fryzjerskie warsztaty doradczo-zawodowe „Jesienne sploty”

W dniu 27 października 2017 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty fryzjerskie pt. „Jesienne sploty” . Przybyła młodzież klas VII oraz klas II i III gimnazjalnych miała możliwość praktycznego spotkania się z zawodem fryzjera i wizażysty. Słuchacze z kursu fryzjerskiego z CKZiU pod nadzorem nauczyciela Pani Magdaleny Heinz-Skrabot nadzorowały wykonywane przez uczniów sploty oraz zapoznawały uczniów z trudną sztuką odpowiedniej stylizacji fryzur.

W wywiadzie udzielonym po zakończeniu warsztatów przybyłe instruktorki podkreślały ogromną pomysłowość, fantazję i kreatywność naszych uczestniczek. W opisie na stronie CKZiU możemy również przeczytać : „Widzimy wszelkie predyspozycje do rozwijania dalszych zainteresowań przez młodych adeptów sztuki fryzjerskiej. Nagrodą dla najlepszych będzie odbycie kolejnych warsztatów w pracowni Szkoły CKZiU”.

>>>Zobacz relację z warsztatów oraz fotorelację.

>>> Jak wykonać fryzury ?-krok po kroku (pobierz ulotkę)

Warsztaty zostały zaplanowane w ramach realizacji w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach Projektu ” Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Opracowanie: Magdalena Szpunar – Doradca Zawodowy

Read More

20.10.2017- Warsztaty kucharskie w CKZiU w Tarnowie

W dniach 16 do 20 października miał miejsce Ogólnopolski Tydzień Kariery, w tym roku pod hasłem „Ja na rynku pracy. Moje talenty, moje kompetencje”. W ramach współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie – uczniowie naszej szkoły z klas VII oraz II i III gimnazjalnych uczestniczyli w kucharskich warsztatach zawodoznawczych . Podczas zajęć warsztatowych przeprowadzonych pod hasłem „ Zdrowo i zawodowo” – przybyłe uczennice miały praktyczną okazje do zapoznania się z zawodem kucharza. Zapoznali się ze specyfiką tego trudnego zawodu oraz miały możliwość zaprezentowania swoich zdolności kulinarnych podczas sporządzania wspaniałych jesiennych i zdrowych potraw tj.:
– Zupa krem z dyni, – Zupa krem brokułów, – Paluchów żytnich oraz – Ciasteczek owsianych
Zajęcia została przeprowadzone w ramach realizacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego i zajęć z Projektu – Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, który rozpoczął swoją działalność w naszej szkole we wrześniu br.

Warto zaznaczyć również, iż w dniu 20 października obchodzimy Światowy Dzień Szefa Kuchni
>>> Zobacz fotorelację na stronach szkoły CKZiU w Tarnowie

Spotkanie było okazją do praktycznego rozwinięcia predyspozycji zawodowych uczniów oraz do rozwijania form aktywizacji zawodoznawczej młodych ludzi.

Read More

Spotkanie doradców zawodowych: „Pomnóż umiejętności”

Dnia 26 września br. w Zespole Zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnowie odbyło się spotkanie dla doradców zawodowych pod hasłem: „Pomnóż umiejętności”, mające na celu koordynację poradnictwa zawodowego w subregionie tarnowskim oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej i integracji środowiska doradców zawodowych. Na spotkaniu tym został zaprezentowany zrealizowany w naszej szkole projekt Erasmus+ „Od pasji do zawodu”, jako przykład dobrych praktyk w szkolnym doradztwie zawodowym. Zobacz przedstawianą prezentację.
Zobacz artykuł ze spotkania.

Read More

„Dni Otwarte Funduszy Europejskich”- wizyta uczniów w Urzędzie Pracy w Tarnowie

W dniu 22 maja 2017 r. uczniowie  klas gimnazjalnych   pod opieką  szkolnego doradcy zawodowego Pani Magdaleny Szpunar oraz nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Pani Jolanty Żurowskiej  -uczestniczyli w spotkaniu  aktywizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie.
Wizyta  w tarnowskim Urzędzie Pracy  dała sposobność do  efektywnej realizacji  założeń   Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
Oferta  skierowana była dla klientów pozostających w ewidencji Urzędu a także uczniów tarnowskich szkół. W ramach proponowanych  działań  zostały przygotowane wydarzenia mające na celu :
>zapoznanie uczestników z formami aktywizacji realizowanymi ze środków Funduszy Europejskich,
>mobilizację do uczestnictwa w projektach oraz działania w zakresie poradnictwa zawodowego.

Uczniowie mięli możliwość  wzięcia udziału w doradczych  warsztatach pt. „ Kierunek kariera”, które dały  sposobność uczestniczenia w prelekcji  przeprowadzonej przez  Naczelnika Wydziału Poradnictwa Zawodowego i Promocji – Panią Barbarą Borowicz.
Uczestnicy mieli  również możliwość uczestniczenia w  ćwiczeniach warsztatowych  dotyczących praktycznego zapoznania się z umiejętnością skutecznego kreowania tzw. video CV, jako bardzo  nowatorskiej formy aktywnego   poszukiwania pracy w oparciu o nowoczesną autoprezentację .

Zobacz  relację fotograficzna :

Zobacz >>>>Czym jest Video CV ??

Artykuł               Film

Read More

Zaproszenie na XXIV Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje, że w dniu 18 maja 2017 r.(czwartek)  w godzinach 10:00-13:00, Hala sportowo – widowiskowa ,ul. Krupnicza 8a w Tarnowie, odbędą się XXIV Targi Pracy. Zobacz szczegóły.

Read More

Informacje o programie: „W Dobrą Stronę”

w dobrą stronęSzanowni Państwo,
z myślą o rozwoju mieszkańców województwa małopolskiego Stowarzyszenie PROREW z Kielc realizuje dwa projekty: W Dobrą Stronę oraz Stawiam Na Rozwój, których celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym osób zamieszkałych powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski , m. Tarnów, limanowski, myślenicki, nowotarski i suski zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi.
Zapraszamy do zapoznania się z głównymi celami i założeniami programu „W Dobrą Stronę”.

Read More