Erasmus – regulamin uzyskiwania punktów za prace w projekcie

Poniżej znajdziecie szczegółowy regulamin oraz opis zadań, których realizacja pozwoli Wam na zdobycie punktów kwalifikujących do wzięcia udziału w wymianie zagranicznej w ramach realizacji projektu Erasmus+.
Uwaga: w wymianie mogą wziąć jedynie uczniowie obecnych klas szóstych i siódmych .

Regulamin udziału w projekcie.

Zadania:

Read More

Spotkanie informacyjne ERASMUS+

Dla uczniów klas szóstych i siódmych naszej szkoły zostało zorganizowane spotkanie informacyjne, dotyczące realizowanego w naszej szkole projektu Erasmus +: ” Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii”. Spotkanie to składało się z dwóch części. W pierwszej koordynator projektu M. Żmuda przedstawiła uczniom kraje i szkoły partnerskie, omówiła cele projektu i jego zadania. Poinformowała również uczniów o możliwości wzięcia udziału w zagranicznych wymianach, które są częścią projektu. W części drugiej p. M. Czuba zrelacjonowała pobyt nauczycieli w Rumuni, omówiła zrealizowane tam działania i osiągnięte rezultaty (zobacz prezentację). Obie prezentacje zostały wzbogacone o szereg zdjęć i filmów.
W ramach propagowania projektu przewidziane jest również zorganizowanie zajęć wychowawczych, podczas których zostanie omówiony projekt, a uczniowie zostaną szczegółowo poinformowani o sposobach pracy w nim.
Marzena Żmuda

Read More

Oficjalne LOGO PROJEKTU ERASMUS +


Oto projekt LOGO który został wybrany jako oficjalny znak naszego projektu ” Edukacja dla imigrantów i odrobina empatii”. Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy wzięli udział w szkolnym etapie konkursu na LOGO Projektu.

Read More

Konkurs na logo projektu

W ramach realizacji projektu Erasmus+ „Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii” w naszej oraz wszystkich partnerskich szkołach został ogłoszony konkurs na logo projektu, które ma w sposób zwięzły obrazować tematykę oraz zaangażowane kraje partnerskie. W konkursie wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły, a tutaj prezentujemy najlepsze prace. Spośród wszystkich nadesłanych do koordynatora projektu prac (Turcja) zostanie wyłoniona jedna, najlepsza, która stanie się oficjalnym logo projektu.

Read More

Nowy projekt ERASMUS+

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji nowego projektu współpracy europejskiej w ramach współpracy szkół na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt nosi tytuł  „Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii”, a jego głównym tematem jest naświetlenie  problemu uchodźców, imigrantów oraz osób powracających z zagranicy. Problem ten  stał się  międzynarodowym w ostatnich latach i zaczyna dotyczyć prawie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Żywimy przekonanie, iż realizując zadania projektu przyczynimy się do zminimalizowania społecznych i ekonomicznych zagrożeń stwarzanych przez ten problem. Jest to główny cel projektu.

Oprócz dramatów i tragedii uchodźców możemy zaobserwować iż  w naszych społeczeństwach panują uprzedzenia i stereotypy utrudniające życie uchodźcom i imigrantom. W większości krajów europejskich, postrzegamy uchodźców i imigrantów jako problem bezpieczeństwa i obserwujemy zwiększanie wskaźników przestępczości wśród uchodźców.

Narastające uprzedzenia skutkują problemami z zatrudnieniem, lekkomyślnym korzystaniem z dóbr społecznych oraz  niskim poziomem wykształcenia. Wierzymy iż dzięki realizacji zadań projektu  będziemy w stanie zaoferować rozwiązania wszystkich tych problemów poprzez wniesienie innej perspektywy w postrzeganiu uchodźców i imigrantów.

Wszyscy nasi uczestnicy projektu napotkali problem uchodźców w swoich  społeczeństwach i szkołach lub wkrótce będą musieli się z tym problemem zmierzyć.

Podczas realizacji projektu spotkają się nauczyciele oraz uczniowie  i wymienią oraz wypracują  dobre praktyki w pracy z uchodźcami i imigrantami. Skuteczność projektu zostanie zwiększona dzięki udostępnieniu zdjęć, filmów  i ciekawych efektów wizualnych.Wszystkie działania podejmowane z uczniami  podczas zajęć szkolnych będą rozpowszechniane i promowane. Naszym celem jest zwiększenie świadomości naszych uczniów i nauczycieli na temat uchodźców, pobudzenie empatii i pozytywnego nastawienia. Partnerzy projektu:

Rumunia- SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 1 W TARNOWIE

Grecja- GENIKO LYKEIO NEAS IONIAS MAGNISIAS

Bułgaria- PROFESIONALNA GIMNAZIA PO TARGOVIA I RESTORANTYORSTVO

Turcja- HATTAT BEHCET ARABI

Włochy- IPIAS G. GIORGI

Read More