1. miejsce w konkursie „Czar Par”

W dniu 4 kwietnia b.r. rozegrany został finał organizowanego od wielu lat przez naszą Szkołę konkursu „Czar Par”. W tegorocznej – XVII edycji udział wzięło 12 par uczniów klas trzecich z 12 tarnowskich szkół. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin, umiejętnością liczenia, logicznego myślenia oraz znajomością zasad polskiej ortografii.

Najlepsze wyniki uzyskali reprezentanci „Hoffmanówki” – Nikola Dymon i Robert Sierpniak. Serdecznie gratulujemy!

Zadania konkursowe do pobrania.

Jarosław Zakrzewski

Read More

„My dream job” – Międzyszkolny konkurs językowo-plastyczny

Nauczyciele języka angielskiego zapraszają uczniów klas IV-VIII do udziału w VII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE JĘZYKOWO-PLASTYCZNYM „My dream job”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Tarnowie.

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania nauką języków obcych w połączeniu z twórczą ekspresją plastyczną.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują prace konkursowe indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.
 3. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką o formacie B2 (50 cm x 70 cm) zawierającej treści językowe z zakresu określonego w haśle „My dream job”. Długość tekstu: 100 – 150 słów.
 4. Prace konkursowe należy składać u nauczycieli języka angielskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r. Prace powinny zawierać metryczkę z informacją o uczniu (imię, nazwisko, klasa, nazwę szkoły, telefon, adres pocztowy, adres e-mail szkoły oraz imię, nazwisko, adres e-mail opiekuna).
 5. Organizator nie przyjmuje prac na nośnikach elektronicznych.
 6. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zaprezentowania nagrodzonych prac na stronie internetowej Szkoły nr 5 w Tarnowie.
 8. Uczestnik konkursu składa wraz z pracą konkursową Kartę Zgłoszenia zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. konkursu, oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem konkursu wraz z akceptacją jego zapisów oraz zgodę na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na stronie internetowej organizatora Konkursu (karta zgłoszenia do pobrania lub do odbioru u nauczycieli języka angielskiego).
Read More

XII Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Pair Play”

W dniu 27 marca b.r. odbył się finał XII Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „Pair Play”, w którym udział wzięli uczniowie klas czwartych reprezentujący 10 szkół podstawowych Miasta Tarnowa. Uczestnicy konkursu pracując w parach musieli wykazać się znajomością języka angielskiego, a także refleksem, gdyż oprócz poprawności wykonania zadań ważną rolę odgrywał czas ich wykonania.

Poziom konkursu był bardzo wyrównany, jednak w rywalizacji najlepsi okazali się:

 • reprezentanci Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2- I miejsce;
 • reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 10 – II miejsce;
 • reprezentanci Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1- III miejsce.

Najlepsza para z naszej szkoły, Jakub Chalcarz i Oskar Skrzypek zajęła VII miejsce. Gratulujemy!

W oczekiwani na wyniki konkursu uczestnicy otrzymali poczęstunek i wzięli udział w grach po angielsku.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy – pamiątkowe dyplomy i upominki.

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

fot. Joanna Kloc i Sylwia Szafarz-Zakrzewska

Read More

Eliminacje do konkursu „Czar Par”

We wtorek 26 marca  odbyły się w naszej szkole eliminacje do konkursu „Czar Par”. Wzięło w nim udział 8 par uczniów z klas III. Do finału międzyszkolnego, który odbędzie się w naszej szkole dnia 4 kwietnia, zakwalifikowała się para Nikola Dymon i Robert Sierpniak z klasy III b. Życzymy powodzenia w finale.

Agnieszka Świątek

Read More

„KANGUR MATEMATYCZNY” 2019

W czwartek, 21 marca, tradycyjnie jak co roku, uczniowie klas 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 klas gimnazjum wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie „KANGUR MATEMATYCZNY”. Do zmagań z zadaniami konkursowymi przystąpiło aż 111 uczniów. Każdy uczestnik Konkursu otrzymał układankę przestrzenną w postaci kuli-breloczka.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy jak najwspanialszych osiągnięć i zapraszamy wszystkich chętnych do następnej edycji konkursu już za rok.

Anna Damian

Read More

Dzień Języka Ojczystego

W tym roku w Hoffmanówce w wyjątkowy sposób świętowaliśmy Dzień Języka Ojczystego, który przypada 21 lutego. Poloniści dla każdej klasy przygotowali coś wyjątkowego, tak, aby wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli okazję włączyć się w to świętowanie.

Uczniów klas pierwszych zaprosiliśmy do wysłuchania krótkich opowiadań o kulturze zachowania. Przez świat zasad savoir-vivru przeprowadziło nas niezwykle pomysłowe rodzeństwo, Kuba i Buba, bohaterowie książek Grzegorza Kasdepke. Teksty tych jakże dowcipnych historyjek przeczytali pierwszoklasistom nauczyciele języka polskiego: pan dyrektor Adam Wojerz odwiedził klasę 1b, pani Joanna Budzik – klasę 1c, a klasę 1a – pani Magdalena Kossoń.

Uczniowie klas drugich i trzecich zmierzyli się z wybranymi przez siebie wierszami Juliana Tuwima. Najpierw zaprezentowali wiersze w klasie, a następnie – NAJLEPSI – stanęli do walki w zmaganiach międzyoddziałowych. W ten sposób można było usłyszeć fantastyczne recytacje historii o panu Hilarym, Grzesiu Kłamczuszku, Zosi-Samosi czy Pstryczku-Elektryczku. Uczniowie, biorący udział w konkursie, świetnie przygotowali swoje wiersze i głośno, wyraźnie i poprawnie – prezentując na miarę swoich możliwości piękno naszego języka i dowcip poezji Tuwima – wyrecytowali utwory poetyckie.

Jury wyłoniło spośród całej grupy 4 najlepszych recytatorów.

 • I miejsce: Nicola Drwal, Barbara Kossoń
 • II miejsce: Tomasz Wantuch
 • III miejsce: Jakub Laskowski

Uczniów klas czwartych odwiedził aktor – pan Tomasz Żak, który zachwycił dzieci wyjątkową lekturą wybranych przez siebie tekstów literackich. Efektem tego spotkania są stworzone przez czwartoklasistów zakładki do książek. Liczymy, że będą one przypominać uczniom o ciągłej pracy nad doskonaleniem umiejętności językowych.

Dla sześcioosobowych reprezentacji uczniów klas piątych i szóstych panie Joanna Budzik i Magdalena Kossoń przygotowały wyjątkowe, polonistyczne podchody. Kolejne zadania, które polonistki postawiły przed dziećmi nawiązywały do różnych dziedzin języka polskiego: gramatyki języka polskiego, ortografii, umiejętności czytania ze zrozumieniem. Na początku uczniowie w pajęczej sieci odnaleźli wskazówki, które wskazały im miejsce, gdzie zostało ukryte pierwsze zadanie i podpowiedź-zagadkę dokąd należy się udać w dalszej kolejności. Kiedy uczniowie uporali się z przysłowiami polskimi, musieli opanować fragment wybranego wiersza Juliana Tuwima. Poprawna i bezbłędna recytacja tegoż fragmentu była szansą na uzyskanie wskazówki, gdzie czeka na nich kolejne, tym razem gramatyczne, zadnie. Z kolei po rozwiązaniu działania matematycznego, uczniowie dowiedzieli się, w której klasie znajdą zadanie ortograficzne. I znów w kopercie zawierającej dyktando ukryta była podpowiedź, czego dotyczyć będzie ostatnie zadanie i gdzie przyjdzie się im z tym zmierzyć. I tu spotkało uczniów spore zaskoczenie, bowiem ostatnia rozgrywka przygotowana została dla nich w naszej szkolnej stołówce – a  działanie uczniów polegało na przeczytaniu przepisu i przygotowaniu, według jego wskazówek, muffinek jabłkowych, które wszystkim wyśmienicie wyszły i rozniosły się zapachem po całej szkole. Za każde zadnie można było zdobyć punkty. W efekcie wyłoniliśmy trzy drużyny, które stanęły na podium:

 • I miejsce – reprezentacja klasy 6b
 • II miejsce – reprezentacja klasy 6a
 • III miejsce – reprezentacja klasy 5d

Na najstarszych uczniów naszej szkoły, czyli uczniów klas siódmych i ósmych na Sali gimnastycznej czekała wyśmienita zabawa, połączona ze sprawdzianem umiejętności w zakresie posługiwania się językiem ojczystym. Tym razem konkurencje łączyły język polski ze sportem. Każda klasa do wyścigów rzędów zgłosiła 6-osobowe drużyny, które zażarcie walczyły wykonując 5 różnego rodzaju konkurencji. Zawody sportowe przeprowadziła pani Beata Wyroba, a zadania przygotowały panie Joanna Budzik i Magdalena Kossoń. Całość obserwowali pozostali uczniowie klas siódmych i ósmych, którzy jednocześnie kibicowali swoim kolegom z klasy.

Na podium stanęli uczniowie klasy 8a, 7c i 7 b.

Ostatnie zadanie było najbardziej wymagające i skierowane do naszej starszyzny szkolnej, czyli do uczniów klas 3 gimnazjum. Ich pomysłowość, a przede wszystkim posiadane pasje i umiejętności doprowadziły do stworzenia fantastycznego teledysku prezentującego „Inwokację” Adama Mickiewicza – zobacz filmik.

Podczas przygotowywania się do nagrodzenia zwycięzców zrodził się projekt koszulki, która łączy nasze narodowe barwy i misję szkoły. Wykonaliśmy kilka sztuk tych koszulek, ale mamy nadzieję, że ten pomysł znajdzie uznanie i będzie powielany.

Finałem obchodów Dnia Języka Ojczystego był apel, podczas którego zwycięzcom wręczyliśmy nagrody, medale i dyplomy.

Mamy nadzieję, że takie obchody Dnia Języka Ojczystego zwrócą uwagę naszych uczniów na piękno naszego języka ojczystego!!!

Magdalena Kossoń i Joanna Budzik

fot. Joanna Budzik i Sylwia Szafarz-Zakrzewska

Read More

Etap szkolny konkursu „Pair Play”

W dniu 28 lutego b.r. zorganizowany został szkolny etap konkursu języka angielskiego dla uczniów klas czwartych „Pair Play”.

Wystartowało w nim 17 par czwartoklasistów, którzy zmierzyli się z zestawem zadań sprawdzających znajomość słownictwa, gramatyki, rozumienie tekstów pisanych oraz rozumienie ze słuchu.

Zwycięska para – Jakub Chalcarz i Oskar Skrzypek, reprezentować będzie Szkołę na szczeblu miejskim w XII edycji konkursu, który rozegrany zostanie w naszej szkole 27 marca 2019 r.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w finale!

Read More

Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques Sans Frontiéres”

Uczniowie z sześciu klas naszej szkoły brali udział w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontiéres” (Matematyka Bez Granic). Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy, a w Polsce pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W tym roku odbyła się jego XXX edycja, a polscy uczniowie biorą w nim udział po raz dwudziesty siódmy, uczniowie Hoffmanówki po raz pierwszy.

Ideą konkursu jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy Krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata, pomiędzy matematyka i językami obcymi, i wreszcie pomiędzy samymi uczniami.

Zespoły klasowe, biorące udział w konkursie otrzymują do rozwiązania zestaw zadań o różnym stopniu trudności. Pierwsze zadanie podane jest w językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Należy je przetłumaczyć, rozwiązać i zapisać rozwiązanie w wybranym języku.  W przypadku naszych uczniów był to język angielski.

Wraz z uczniami klas 5b, 5d, 6b, 7b, 8a i 8b, którzy wzięli udział w konkursie, z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.

Dorota Sudoł

fot. Anna Janus

Read More

Konkurs pt. „ŻONKILOWA PODUSZKA”

W ramach akcji Pola Nadziei 2018/2019 ogłaszamy konkurs pt. „ŻONKILOWA PODUSZKA”

Wielkość poduszki nie powinna być większa niż 40cm x 40cm. Technika wykonania poszewki jest dowolna. Jej ozdobienie (musi to być praca ręczna) może stanowić: rysunek pisakiem do tkanin, haft, patchwork, szydełkowanie, robota na drutach lub inna technika. Wypełnienie poduszki jest również dowolne. Mile widziane będą poduszki – przytulanki w kształcie żonkila. Przykładowe poduszki (wzornictwo zastrzeżone).

Liczymy na Waszą pomysłowość co do kształtu poduszki, wzornictwa oraz techniki wykonania. Docenimy oryginalność, pracochłonność oraz funkcjonalność poduszki.

Szkolny etap konkursu – prace oddajemy  do  swoich katechetów, termin do 22 marca  2019r.

Najpiękniejsze „Poduszki” zostaną przekazane do kolejnego etapu konkursu.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi podczas uroczystego zakończenia akcji Pola Nadziei. O terminie tej uroczystości powiadomimy w późniejszym terminie. Po  konkursie poduszki zostaną przekazane podopiecznym THD.

 Zapraszamy serdecznie!

katecheci SP nr 1

Read More

Konkurs informatyczny

Konkurs „Wiwat Niepodległa” – PIVOT dla uczniów klas VI organizowany przez p. Andżelikę Pach.

Witrynę można obejrzeć, klikając tutaj.

Dziękujemy za dostarczenie prac, wyniki konkursu zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

Read More