KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul.Reymonta 30
tel: (014) 636-37-40
e-mail szkoły: sekretsp1@umt.tarnow.pl

Dyrektor szkoły
mgr Adam Wojerz
tel: (014) 636-37-40
e-mail: dyrsp1@umt.tarnow.pl

Sekretariat
Marzena Płaneta tel: (014) 636-37-40
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30