Misja

„Dajemy korzenie i skrzydła”
Korzystając z dorobku ponad stusześćdziesięcioletniej działalności Szkoły, z doświadczeń wielu pokoleń wybitnych pedagogów, dajemy naszym uczniom silne poczucie więzi z tradycją i kulturą, środowiskiem, małą i wielką ojczyzną. Stosując nowoczesne formy pracy wychowawczej i dydaktycznej wyposażmy ich w uniwersalny system wartości, wiedzę i umiejętności, które pozwolą im wzbić się w przyszłość …