Samorząd

Samorząd Szkoły Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2019/2020:

  • Przewodnicząca – Nikola Skórka,
  • Zastępcy przewodniczącej – Dominika Winter i Dawid Orzech,
  • Skarbnik – Gabriela Kozioł,
  • Sekretarz- Natasza Płaneta
  • W skład sekcji samorządu wchodzą:Natalia Budzik, Aleksandra Laskowska Izabela Wzorek.