Nauczyciele

DYREKCJA SZKOŁY

mgr ANDŻELIKA PACH (dyrektor)

mgr ADAM KIEROŃSKI (zastępca)

mgr KRZYSZTOF MOLCZYK (zastępca)

edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Gacoń – nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Kwiek – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Pędrak – nauczyciel mianowany
mgr Wioletta Ruszczyńska – nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Świątek – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Urban – nauczyciel dyplomowany
mgr Jarosław Zakrzewski – nauczyciel dyplomowany
mgr Agata Żmuda – nauczyciel dyplomowany

język polski
mgr Joanna Budzik – nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Kossoń – nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Urjasz – nauczyciel dyplomowany
mgr Adam Wojerz – nauczyciel dyplomowany

język angielski

mgr Renata Brzezińska – nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Horodyska – nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Karpała
mgr Joanna Kloc – nauczyciel dyplomowany
mgr Patrycja Janiszewska-Przeklasa – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Kukuś – nauczyciel kontraktowy
mgr Sylwia Szafarz-Zakrzewska – nauczyciel dyplomowany

język niemiecki
mgr Marzena Strojny – nauczyciel mianowany

język francuski
mgr Joanna Szafraniec – nauczyciel mianowany

religia
mgr Karolina Bąk – nauczyciel mianowany
mgr Małgorzata Jaśkowiec – nauczyciel dyplomowany
ksiądz mgr Dominik Palkij CM
ksiądz mgr Franciszek Popowicz CM – nauczyciel mianowany

matematyka

mgr Beata Karpała
mgr Grażyna Klimowicz – nauczyciel dyplomowany
mgr Andżelika Pach – nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Sudoł – nauczyciel dyplomowany
mgr Zofia Wrona-Kubik- nauczyciel dyplomowany

fizyka

mgr Zofia Wrona-Kubik – nauczyciel dyplomowany

chemia

mgr Anna Kopeć – nauczyciel dyplomowany

przyroda
mgr Mariola Czuba – nauczyciel dyplomowany
mgr Hanna Szumlańska – nauczyciel dyplomowany

biologia
mgr Anna Kopeć – nauczyciel dyplomowany
mgr Hanna Szumlańska – nauczyciel dyplomowany

geografia
mgr Mariola Czuba – nauczyciel dyplomowany

historia
mgr Renata Brzezińska – nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Sadko

wos
mgr Jolanta Żurowska – nauczyciel dyplomowany

plastyka/zajęcia artystyczne
mgr Adrianna Wicher-Spaczyńska – nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Rak

muzyka/zajęcia artystyczne
mgr Joanna Stępień – nauczyciel dyplomowany

informatyka
mgr Krzysztof Molczyk – nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Rynkar – nauczyciel kontraktowy
dr Krzysztof Leśniak – nauczyciel dyplomowany

technika
mgr Magdalena Sowa-Hebda – nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne
mgr Adam Kieroński – nauczyciel dyplomowany
dr Krzysztof Leśniak – nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Serwińska-Peca – nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Wyroba – nauczyciel dyplomowany

gimnastyka korekcyjna
mgr Robert Pociecha – nauczyciel mianowany

pedagog szkolny
mgr Patrycja Sikorska – nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Szpunar – nauczyciel dyplomowany

psycholog szkolny
mgr Aneta Kmiecik – nauczyciel kontraktowy
mgr Monika Łoboda – nauczyciel kontraktowy

logopeda
mgr Małgorzata Szczepanik – nauczyciel dyplomowany

biblioteka
mgr Bernadetta Rynkar – nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Sowa-Hebda – nauczyciel dyplomowany

nauczyciele świetlicy
mgr Kinga Bacik – nauczyciel dyplomowany
mgr Bożena Bieniek – nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Dalczyńska-Loraj – nauczyciel kontraktowy
mgr Małgorzata Fal – nauczyciel mianowany
mgr Marta Samborska – nauczyciel mianowany
mgr Jolanta Szatko – nauczyciel dyplomowany

nauczyciele wspomagający
mgr Anna Janus – nauczyciel kontraktowy
mgr Marzena Żmuda – nauczyciel dyplomowany

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Janusz Żywiec – nauczyciel dyplomowany

terapia pedagogiczna/ doradca zawodowy
mgr Magdalena Szpunar – nauczyciel dyplomowany

wychowanie do życia w rodzinie
mgr Marta Jarmuła

Skip to content