Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
Sławomir LUDWA
Przewodniczący
Ewelina WITOS
Zastępca
Anna REISING Skarbnik
Lilianna GOŁASZEWSKA Sekretarz