Rekrutacja

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Spotkanie z Rodzicami pierwszoklasistów

Dyrektor Szkoły zaprasza Rodziców dzieci, które w przyszłym roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w klasie pierwszej, na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 03 czerwca 2019 r. bieżącego roku. Spotkanie odbędzie się w świetlicy szkolnej.
Początek spotkania o godz. 17.00.

Z poważaniem,
Adam Wojerz

W związku z niewystarczającym zainteresowaniem naborem do klasy sportowej na poziomie klasy 4 od roku szkolnego 2019/2020 informujemy, że klasa nie będzie utworzona. Jednocześnie odwołujemy zaplanowany na środę 15 maja 2019 sprawdzian predyspozycji sprawnościowych do tej klasy.

Dyrektor Szkoły Adam Wojerz

Informacja o planowanym oddziale dwujęzycznym w klasie 7
W związku z niewystarczającym zainteresowaniem naborem do klasy dwujęzycznej na poziomie klasy 7 od roku szkolnego 2019/2020 informujemy, że klasa nie będzie utworzona. Jednocześnie odwołujemy zaplanowany na piątek 10 maja 2019 egzamin predyspozycji językowych do tej klasy.

Dyrektor Szkoły Adam Wojerz

Szanowni Rodzice!
Rozpoczynamy nabór do klas pierwszych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

Do klasy publicznej szkoły podstawowej na rok 2019/2020 przyjmowane są dzieci :
– 7- letnie (urodzone w roku 2012)- objęte obowiązkiem szkolnym,
– 6- letnie (urodzone w roku 2013)- zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno –pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 – 15:00
– dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły od dnia 01.03.2019 roku
– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – od 11 marca do 12 kwietnia 2019 roku do godz.15:00.
Obowiązywać będzie rekrutacja tradycyjna (w formie papierowej).
Druk do zapisu i wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w sekretariacie oraz w wersji elektronicznej:
Zgłoszenie do klasy I (uczniowie z obwodu)
Wniosek o przyjęcie do klasy I (uczniowie z poza obwodu)

Oddział dwujęzyczny :
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie ogłasza nabór
do oddziału dwujęzycznego na poziomie klasy siódmej.
Podanie można składać od 04.03.2019-30.04.2019 w sekretariacie szkoły. Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się 10 maja 2019 roku.
Druk wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.

Oddział sportowy :
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie ogłasza nabór
do oddziału sportowego na poziomie klasy czwartej.
Dyscypliny: piłka nożna – chłopcy i piłka siatkowa dziewczęta.
Wniosek oraz niezbędne załączniki należy składać od 06.03.2019 r. do 10.05.2019 r. do godziny 15:00.
Próby sprawnościowe odbędą się w dniu 15 maja 2019 r.
Druk wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego.
Zapraszamy!

Zasady rekrutacji – informator

Uchwała Rady Miejskiej

Zarządzenie Prezydenta

Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Terminarz rekrutacji do oddziału sportowego