Rekrutacja

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im.Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie, ul Reymonta 30, 33-100 Tarnów zaprasza na spotkanie organizacyjne Rodziców dzieci, które w przyszłym roku szkolnym 2018/2019 będą uczęszczać do klasy pierwszej.
Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej. 

 Zapraszamy

Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy nabór do klas pierwszych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są dzieci:
– 7-letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
– 6-letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 – 15.00
– dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły od dnia 22 stycznia 2018 roku
– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – od 12 marca do 13 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00.
Obowiązywać będzie rekrutacja tradycyjna (w formie papierowej).
Druki do zapisu i wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w sekretariacie oraz w wersji elektronicznej:
Druk o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem 

Oddział sportowy:

Dyrekcja SP 1 ogłasza nabór uczniów do oddziału sportowego na poziomie klasy czwartej. Dyscypliny: piłka nożna – chłopcy i piłka siatkowa – dziewczęta. Wniosek oraz niezbędne załączniki można składać do 11 maja do godz. 15.00 w sekretariacie Szkoły. Próby sprawnościowe odbędą się w dniu 14 maja. Druk wniosku oraz regulamin naboru można pobrać ze strony internetowej Szkoły. Zapraszamy!
Druk wniosku do oddziału sportowego.
Regulamin naboru do oddziału sportowego.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!

W związku z niewystarczającą liczbą uczniów zainteresowanych nauką w oddziale sportowym na poziomie klasy 4 informujemy, że oddział nie zostanie utworzony.

Zasady rekrutacji – informator

Uchwała Rady Miejskiej

Zarządzenie Prezydenta

Terminarz rekrutacji