Rekrutacja

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice!
Rozpoczynamy nabór do klas pierwszych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

Do klasy publicznej szkoły podstawowej na rok 2019/2020 przyjmowane są dzieci :
– 7- letnie (urodzone w roku 2012)- objęte obowiązkiem szkolnym,
– 6- letnie (urodzone w roku 2013)- zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno –pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 – 15:00
– dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły od dnia 01.03.2019 roku
– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – od 11 marca do 12 kwietnia 2019 roku do godz.15:00.
Obowiązywać będzie rekrutacja tradycyjna (w formie papierowej).
Druk do zapisu i wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w sekretariacie oraz w wersji elektronicznej:
Zgłoszenie do klasy I (uczniowie z obwodu)
Wniosek o przyjęcie do klasy I (uczniowie z poza obwodu)

Oddział dwujęzyczny :
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie ogłasza nabór
do oddziału dwujęzycznego na poziomie klasy siódmej.
Podanie można składać od 04.03.2019-30.04.2019 w sekretariacie szkoły. Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się 10 maja 2019 roku.
Druk wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.

Oddział sportowy :
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie ogłasza nabór
do oddziału sportowego na poziomie klasy czwartej.
Dyscypliny: piłka nożna – chłopcy i piłka siatkowa dziewczęta.
Wniosek oraz niezbędne załączniki należy składać od 06.03.2019 r. do 10.05.2019 r. do godziny 15:00.
Próby sprawnościowe odbędą się w dniu 15 maja 2019 r.
Druk wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego.
Zapraszamy!

Zasady rekrutacji – informator

Uchwała Rady Miejskiej

Zarządzenie Prezydenta

Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Terminarz rekrutacji do oddziału sportowego