Rekrutacja

Rozpoczynamy nabór do klas I na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Dnia 17 lutego 2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:

– 7-letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– 6-letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej ( art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe)

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 w terminach:

– dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły  od dnia 17 lutego 2020r.

– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – od 9 marca do 17 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00.

Obowiązywać będzie rekrutacja tradycyjna (w formie papierowej).

Druki do zapisu i wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w sekretariacie oraz w wersji elektronicznej:

Druk o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem

Zasady rekrutacji – informator

Zarządzenie Prezydenta

+ załącznik nr 2 – terminarz rekrutacji

Uchwała nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie

Serdecznie zapraszamy!