Wystawa zawody

W ramach projektu Erasmus+ “Od pasji do zawodu” oraz pracy doradcy zawodowego p. Magdalena Szpunar przygotowała wystawę prezentującą niektóre zawody. Ilustracjom przedstawiającym różne profesje  towarzyszą krótkie opisy poszczególnych zawodów. Znajdziemy tu  między innymi strażaka, krawcową czy tak ciekawy zawód jak astronauta.

Skip to content