List Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów w związku z organizacją naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych – do pobrania.

Skip to content