Korespondencja z uczniami z USA

Początkiem grudnia grupa uczniów naszej szkoły otrzymała e-maile od swoich rówieśników – nowych kolegów z USA.

Nasza współpraca ze szkołą Spinning Hills Middle School w Ohio, USA, polegająca na wymianie korespondencji w języku angielskim między uczniami naszej szkoły a ich amerykańskimi rówieśnikami, trwa już od września 2016 r. Najpierw uczniowie pisali tradycyjne listy, zaś od roku wymieniają e-maile. Dzięki temu uczniowie mają możliwość nie tylko poznania nowych kolegów, ale także doskonalenia swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim i poszerzania wiedzy o kulturze Stanów Zjednoczonych.

W projekcie tym do tej pory uczestniczyli uczniowie gimnazjum, obecnej klasy 8b, a w bieżącym roku szkolnym jest – 14 osób – grupa uczniów klasy 7b, a także uczniowie klas 5a, 5b i 5d.

Koordynatorem projektu po stronie naszej szkoły jest p. Sylwia Szafarz-Zakrzewska, zaś po stronie amerykańskiej – p. Joe Hampton, nauczyciel matematyki i fizyki.

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

Skip to content