Pierwsza pomoc z Maltą

W udzielaniu pierwszej pomocy najważniejsza jest sprawność oraz czas. Jeśli chodzi o czas, kluczowe są pierwsze 4 minuty, które grają decydującą rolę w możliwości przeżycia pacjenta po zatrzymaniu krążenia. Sprawne udzielanie pierwszej pomocy powinno stać się umiejętnością znaną każdemu obywatelowi naszego kraju. Algorytmy zostały opracowane przez lekarzy i ratowników medycznych –  mają one za zadanie umożliwienie wykonania jak największej ilości uporządkowanych czynności ratunkowych w jak najkrótszym odstępie czasu. 

Taka właśnie wiedza oraz umiejętności były tematem spotkań dla uczniów klas I – III naszej szkoły, które zostały zrealizowane 24 lutego przez Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna.

Patrycja Sikorska

fot. Patrycja Sikorska i Jarosław Zakrzewski

Skip to content