Wytyczne GIS, MZ i MEN

Wytyczne dla szkół podstawowych dotyczące edukacji wczesnoszkolnej i innych zmian w kalendarzu.

Czytaj na https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Skip to content