XIV Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych zaprasza uczniów Państwa szkoły do wzięcia udział w czternastej edycji Forum Europejskiego Szkół Ziemi Tarnowskiej, któremu towarzyszyć będzie konkurs w trzech kategoriach: uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół średnich i uczniów ZSEO.
Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej to przedsięwzięcie zainicjowane przez naszą szkołę w 2007 roku. Towarzyszący mu konkurs odbywa się każdego roku pod patronatem znanych osobistości ze świata nauki, biznesu i polityki. W tym roku honorowy patronat nad wydarzeniem objęli m.in. poseł na Sejm RP pan Władysław
Kosiniak-Kamysz oraz poseł do Parlamentu Europejskiego pan Adam Jarubas.
Konkurs sprawdzi wiedzę z zakresu historii i bieżących spraw Unii Europejskiej, a także znajomości języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Test składać będzie się z 30 pytań zamkniętych – w tym 10 pytań w wybranym przez uczestnika języku obcym.
Konkurs w formie zdalnej odbędzie się 9 kwietnia 2021 roku.
Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.
Więcej szczegółów w regulaminie.

Skip to content