Nabór do klas I na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są dzieci:

– 7-letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat);

– 6-letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe)

Od dnia 31 stycznia 2022r. można zapisywać dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Obowiązywać będzie rekrutacja tradycyjna (w formie papierowej). Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły będzie można zapisywać od 7 marca do 20 kwietnia 2022 roku do godz. 15.00.

Druki do zapisu i wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w sekretariacie oraz w wersji elektronicznej:

Druk o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem

Zarządzenie Prezydenta – Harmonogram Rekrutacji

Informator

Uchwała nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content