Kurs „ICT in Education” w Pradze

Nauczycielki z naszej szkoły – p. Joanna Budzik, p. Mariola Czuba i p. Marzena Żmuda – wzięły udział w kursie zatytułowanym „ICT in Education” czyli zastosowanie technik, aplikacji i narzędzi internetowych w edukacji. Szkolenie to, odbyło się w dniach 21-25 marca br. w Pradze, w ramach projektu Erasmus+ , którego jesteśmy beneficjentem.

W ciągu kolejnych dni poznałyśmy od strony teoretycznej szereg użytecznych aplikacji m.in. Storyjumper, Insert learning, Edpuzzle, Liveworksheets.com, Goosechase, Canva, Hour of Code i przy ich pomocy stworzyłyśmy konkretne narzędzia i pomoce edukacyjne. Dzięki aplikacji Weebly.com zaprojektowałyśmy własne strony internetowe. Jedne z zajęć poświęcone były kwestii praw autorskich, bezpieczeństwa w sieci oraz cyberprzemocy.

Popołudniowy czas wolny spędzałyśmy poznając piękną Pragę. Zwiedziłyśmy m.in. zabytkowy rynek z XIV- wiecznym zegarem, zamek Hradczany ze Złotą Uliczką, Katedrą św. Wita oraz żydowska dzielnicę – Josefov.

Uwieńczeniem kursu było otrzymanie stosownych certyfikatów, potwierdzających nabycie przez nas nowych umiejętności, które chcemy wykorzystać w pracy z naszymi uczniami.

Marzena Żmuda

fot. Joanna Budzik i Marzena Żmuda

Skip to content