Zakończenie szkoły

23 czerwca ósmoklasiści zakończyli naukę w naszej szkole. Po przekazaniu sztandaru szkoły swoim młodszym kolegom absolwenci złożyli ślubowanie.

Pani Dyrektor Andżelika Pach i wychowawcy wręczyli najlepszym absolwentom nagrody książkowe, sportowcy, którzy wielokrotnie reprezentowali Szkołę otrzymali pamiątkowe medale, zaś uczniowie szczególnie zaangażowani w wolontariat – dyplomy.

Zaszczytny tytuł Pierwszego Ucznia Szkoły przyznany został Nadii Słowik z kl. 8ac. Pani Dyrektor wręczyła także podziękowania rodzicom najbardziej zaangażowanym w pracę na rzecz Szkoły.

Głównym punktem części artystycznej był polonez zatańczony przez tegorocznych absolwentów, a po nim krótki program artystyczny, w którym uczniowie wyrazili wdzięczność nauczycielom, rodzicom i pracownikom Szkoły.

Po krótkiej przerwie uczniowie bawili się na pożegnalnej dyskotece.

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

Skip to content