Instrukcja pierwszego logowania do e-dziennika

Aby pobrać „Instrukcję pierwszego logowania do e-dziennika dla rodzica lub ucznia” należy kliknąć tutaj.

Skip to content