Dnia 23 listopada 2020 r. Święto Szkoły

Dnia 23 listopada 2020 r. Święto Szkoły

Organizacja dnia 23 listopada 2020 r.

Klasy 1-3

Zaplanowane mają zajęcia z wychowawcą (zarówno na platformie TEAMS jak i stacjonarne) w godzinach od 9.00 do 11.00 (z przerwami).

Klasy 4-8

Lekcje do godziny 10.30 odbywają się zgodne z planem lekcji zamieszczonym w e-dzienniku, w formie spotkań online na platformie MS TEAMS

Natomiast od godziny 10.30 – 11.30 zaplanowane są spotkania online z wychowawcą.

Pozostałe lekcje zostają odwołane!

Dnia 23 listopada 2020 r. o godzinie 18.00 odbędzie się Msza Święta w Kościele Księży Misjonarzy w Tarnowie

Skip to content