Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla mieszkańców

Urząd Miasta Tarnowa przypomina, że do 12 maja można wypełniać internetową ankietę dla mieszkańców tarnowskich osiedli, której celem jest pozyskanie informacji o tym, jak tarnowianie postrzegają i oceniają swoje najbliższe otoczenie.

Ankieta jest związana z jakością życia na naszych osiedlach w różnych aspektach, a oprócz możliwości wyboru odpowiedzi daje też respondentom szansę szerszego wypowiedzenia się na różne tematy. Pozyskane tą drogą informacje będą stanowić podstawę do opracowania „kontraktów” dla rad osiedlowych, w których zostaną określone priorytetowe działania dla poszczególnych osiedli na najbliższe lata.

Wypełnienie formularza zajmuje około 7 minut. Ankieta będzie dostępna na stronie tarnow.pl do dnia 12 maja.

Link do ankiety https://www.webankieta.pl/ankieta/914170/ankieta-dla-mieszkancow-osiedli.html .

Skip to content