Apel Towarzystwa Przyjaciół Lwowa

Apel Towarzystwa Przyjaciół Lwowa

Szanowni Państwo!
Trwająca pandemia COVID 19 uniemożliwiła Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich kwestowanie na cel ratowania polskich mogił we Lwowie i na Kresach Wschodnich.


Gorąco prosimy o wsparcie ww. akcji poprzez wpłacanie datków na konto Oddziału.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich Oddział w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 24 33-100 Tarnów nr konta 46 1020 4955 0000 7102 0060 2557

alt=logotyp z lwem
Skip to content