Relacja z akcji dobroczynnej „Upiecz dobro na Święta”


W okresie przedświątecznym zachęcaliśmy uczniów do aktywnego włączenia się we wspaniałą akcję dobroczynną pod hasłem: „UPIECZ DOBRO NA ŚWIĘTA”.
Zadaniem wolontariuszy było podzielenie się własnoręcznie upieczoną BABKA WIELKANOCNĄ Z NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYMI MIESZKAŃCAMI miasta Tarnowa i okolic.
Do pomocy w wypiekaniu zaproszeni bili również domownicy np. rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo. Udział w akcji był sposobem na spędzenie miłych kulinarnych chwil, lecz także przyczynił się do uśmiechu innych potrzebujących ludzi.
Wolontariusz, którym składamy serdeczne podziękowania za udział w akcji dobroczynnej„UPIECZ DOBRO NA ŚWIĘTA” to:
Z klasy VI b:Filip Bielawa, Michalina Branicka, Kawula Łucja, Milówka Julka .
Z klasy VI c: Oliwier Osmański .
Z klasy VI d: Zofia Wrońska.
Z klasy VII d: Amelia Lesiak.
Z klasy VIII a: Oliwia Cudak, Paulina Bromilska, Emilia Kolarz, Emilia Milówka.
Z klasy VIII b: Martyna Batko, Miłosz Mika, Aleksandra Laskowska.
Z klasy VIII c:- Monika Sierpniak, Natalia Gruca, Oliwia Prusak, Wiktoria Osmańska.
Magdalena Szpunar i Ks. Dominik Palkij

Zobacz zdjęcie wypieków wykonanych przez uczniów:

Read More

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie

W związku z sytuacją epidemiczną i związaną z tym niemożnością bezpośredniego zaprezentowania oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego na rok szkolny 2021/2022 oraz zainteresowaniem ze strony Uczniów i Rodziców proszę o przekazania zaproszenia Ósmoklasistom i ich Rodzicom do odwiedzenia naszej strony internetowej i specjalnego informatora.
Zobacz plakat!

Read More

XIV Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych zaprasza uczniów Państwa szkoły do wzięcia udział w czternastej edycji Forum Europejskiego Szkół Ziemi Tarnowskiej, któremu towarzyszyć będzie konkurs w trzech kategoriach: uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół średnich i uczniów ZSEO.
Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej to przedsięwzięcie zainicjowane przez naszą szkołę w 2007 roku. Towarzyszący mu konkurs odbywa się każdego roku pod patronatem znanych osobistości ze świata nauki, biznesu i polityki. W tym roku honorowy patronat nad wydarzeniem objęli m.in. poseł na Sejm RP pan Władysław
Kosiniak-Kamysz oraz poseł do Parlamentu Europejskiego pan Adam Jarubas.
Konkurs sprawdzi wiedzę z zakresu historii i bieżących spraw Unii Europejskiej, a także znajomości języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Test składać będzie się z 30 pytań zamkniętych – w tym 10 pytań w wybranym przez uczestnika języku obcym.
Konkurs w formie zdalnej odbędzie się 9 kwietnia 2021 roku.
Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.
Więcej szczegółów w regulaminie.

Read More

Upiecz dobro na Święta

Zapraszamy do włączenia się w akcję dobroczynną pod hasłem: „Upiecz dobro na święta”.
Zobacz szczegóły!

PRZEPISY NA BABKI WIELKANOCNE
Wielkanoc już za chwilę, więc dziś zapraszam na pyszną, pulchną, puszysta babkę wielkanocną, łaciatą którą zrobicie zaledwie z 3 jajek. Jest bardzo łatwa, i pyszna: https://www.youtube.com/watch?v=m0wEgUl0dz8 (Czas 4:03)
Babka wielkanocna, która zawsze wychodzi: https://www.youtube.com/watch?v=fYhJQuMr6l4 (Czas 5:29)
Jak zrobić łatwą babkę? Jak zrobić łatwą babkę: https://www.youtube.com/watch?v=Cv7VVygRG-U (Czas 2 :01)
Babka jogurtowa – prosty i szybki przepis na babkę https://www.youtube.com/watch?v=BOXu0mPTFMA (Czas 5:10)
Klasyczna babka piaskowa: https://www.youtube.com/watch?v=Lv-WsPCi2VQ (5:26)
Babka piaskowa pyszna i zawsze się udaje Thermomaster 2: https://www.youtube.com/watch?v=GArLjGTl120 (Czas 4:45)

Read More

18.03.2021 r. – Światowy Dzień Mózgu

Zapraszamy do udziału w konkursie: Rozwiń swój mózg
Zobacz szczegóły!!!

Read More

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr1
ul. Norwida 22
33-101 Tarnów
SEKRETARIAT
tel.: 014 633 03 46
e-mail: sekretzso1@umt.tarnow.pl

Profile klas na rok szkolny 2021/2022
Oferta szkoły na 2021/2022
Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice
Samorząd Uczniowski przygotował prezentację, która ukazuje szkołę przez pryzmat uczniowskiego spojrzenia. Prezentacja zawiera ponadto wszystkie niezbędne informacje, które są przydatne przy dokonywaniu wyboru szkoły.
Jednocześnie zachęcamy do odwiedzenia naszego Instagrama, gdzie większość akcji jest udokumentowana!
Zobacz prezentację i Instagram.
Rekrutacja elektroniczna

Read More

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W TARNOWIE
ul. Kwiatkowskiego 21, 33-101 Tarnów
tel. 14 636 08 10,
e-mail: sekretckziu@umt.tarnow.pl
https://ckziu.tarnow.pl/
Sekretariat:
/poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie

Ósmoklasisto jeśli chcesz w przyszłości znaleźć dobrze płatną pracę, cieszyć się faktem docenienia przez pracodawców, wybierz zawód z naszej oferty kształcenia.
Jesteśmy przekonani, że jest to ścieżka Twojej kariery zawodowej – ścieżka prowadząca do sukcesu.
Dlaczego? Powiemy wprost: na rynku pracy nie ma specjalistów, brakuje wykwalifikowanej kadry. Brakuje Ciebie – Ucznia, który wybierze świadomie kierunek kształcenia, który otrzyma wszelką pomoc w realizacji marzenia o skończeniu szkoły i będzie się kształcił w nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie.
Czekamy zatem na Ciebie.
Rekrutacja 2021/2022
Warunki naboru do Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1
Strona elektronicznego naboru
Film reklamowy: CKZiU w Tarnowie

Read More

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie

Informacja o klasach wojskowych
Plakat

Read More

Informacja o klasach wojskowych

Klasa wojskowa? Prawie 200 ofert w całej Polsce.
Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice z pewnością właśnie teraz zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. Jedną z popularniejszych opcji jest wybór klasy o profilu wojskowym. Warto wybrać taką, którą rekomenduje Ministerstwo Obrony Narodowej, bo program nauczania jest oparty o aktualne szkolenie wojskowe, a po jej ukończeniu absolwenci mają możliwość zostania żołnierzami.
Na początek warto sprawdzić, gdzie jest najbliższa szkoła, która bierze udział w projektach edukacyjnych MON. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, które koordynuje programy Ministerstwa, opracowało specjalne narządzie, które to ułatwi.
To interaktywna mapa, na której można znaleźć przydatne dane: adresy, telefony, e-maile oraz informację, w jakim projekcie szkoła uczestniczy. Z mapy można skorzystać tutaj: cutt.ly/PROGRAMY.
Możemy wybierać spośród trzech programów. Pierwszy z nich to „CYBER.MIL z klasą”. Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. „CYBER.MIL z klasą” to propozycja dla tych, którzy interesują się informatyką, a swoją zawodową przyszłość chcieliby widzieć w instytucjach wojskowych. Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa.„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy i historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. MON udzieli uczestnikom programu wsparcia finansowego na realizację zadania. Środki publiczne zostaną przekazane organom prowadzącym w formie dotacji celowych. Środki te będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Oznacza to, że szkoły będą dobrze wyposażone, a z potrzebnych materiałów dydaktycznych uczeń będzie mógł korzystać na miejscu, bez potrzeby główkowania, jak i gdzie wykonać zadanie domowe czy prezentację. Program ruszy we wrześniu 2021 – od nowego roku szkolnego. Zakwalifikowało się do niego 16 szkół. Szkołą chcącym uczestniczyć w projekcie postawiono bardzo wysokie wymagania, m.in. z zakresu poziomu kształcenia w wybranych przedmiotach, mimo to zainteresowania było ogromne.
Kolejna możliwość to uruchomiony w bieżącym roku szkolnym program Oddziały Przygotowania Wojskowego, który ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe w OPW obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Liczba uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w danym roku szkolnym wynosi nie więcej niż 30. Za realizację programu odpowiadają organy prowadzące szkoły.
Ostatnia propozycja to działający od 2017 roku pilotażowy program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W bieżącym roku szkolnym ruszyła jego IV edycja. Uczniowie od II klasy w ciągu trzech semestrów nauki szkolnej w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa” odbywają łącznie 185 godzin lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Po zakończeniu nauki mogą liczyć m.in. na odbycie skróconej służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem i uzyskaniem specjalności wojskowej. Po jego zdaniu mogą ubiegać się o przyjęcie do służby wojskowej. Mogą też liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.
Łącznie w obu ostatnich programach uczestniczy 10 921 uczniów uczących się w 440 klasach ze 185 szkół w całej Polsce. MON oferuje nie tylko wsparcie merytoryczne, realizowane również w oparciu o „patronackie” jednostki wojskowe, ale również finansowe – dotacja obejmująca 80 procent może być przeznaczona na zakup wyposażenia lub stroju ucznia, inspirowanego mundurem wojskowym. Na same tylko indywidualne pakiety ubiorcze dla 3500 uczniów MON przeznaczył w 2020 roku 3,5 mln z dotacji celowej. Po zakończeniu edukacji – podobnie jak w przypadku CWKM – chętnym absolwentom oferowane jest odbycie skróconej służby przygotowawczej, a po jej odbyciu – możliwość zostania żołnierzem.
A co, gdy nie masz sprecyzowanych planów albo boisz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku, za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, które otwierają się przed tobą. Zatem nic, czego się nauczysz, się nie zmarnuje. Zdecydowana większość absolwentów i obecnych uczniów wypowiada się o swoim doświadczeniu w klasach o profilu wojskowym w samych superlatywach. Niezależnie od ostatecznych wyborów zawodowych to dla nich okazja do nabycia pewności siebie, przełamania wewnętrznych barier, przeżycia wspaniałej przygody, poznania ciekawych ludzi. Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych programach, zajrzyj na stronę Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”: https://www.wojsko-polskie.pl/biuro-zostan-zolnierzem/

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Jest instytucją powołaną do zoptymalizowania procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Biura jest wsparcie tej części społeczeństwa, która jest zainteresowana wstąpieniem w przyszłości w szeregi Wojska Polskiego lub chce ściśle współpracować z jednostkami wojskowymi jako strona społeczna. Dla wszystkich zainteresowanych wojskiem Biuro przygotowało szereg programów i projektów. Na wsparcie instytucji mogą liczyć m.in. uczniowie klas o profilu wojskowym, studenci, członkowie organizacji proobronnych oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Read More

Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

Informacje kontaktowych do naszej szkoły:

Strona internetowa: www.zseg.tarnow.pl
Facebook: www.facebook.com/ZSEG-Tarnów
Instagram: www.instagram.com/zseg_w_tarnowie
Tiktok: www.tiktok.com/@zsegtarnow
Email: rekrutacja@zseg.tarnow.pl
Prezentacja

Read More
Skip to content