Bezpieczeństwo dzieci – bezpieczna świetlica i szkoła – kreatywne zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej

Bezpieczeństwo dzieci – bezpieczna świetlica i szkoła – kreatywne zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej

Ważnym elementem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim wychowankom. W związku z tym we wrześniu uczniowie z naszej świetlicy uczestniczyli w cyklu zajęć profilaktycznych, które miały na celu uwrażliwienie dzieci na problematykę związaną z bezpieczeństwem w drodze do i ze szkoły.

Podczas zajęć profilaktycznych wychowawcy świetlicy rozmawiali z dziećmi na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Wdrażali zasady bezpiecznego zachowania się w świetlicy, na przerwach, na korytarzach szkolnych, przed szkołą, na boisku oraz placu zabaw, w domu, oraz omawiali inne niebezpieczne sytuacje, które obserwują na co dzień.

Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi znakami drogowymi i zasadami ruchu drogowego oraz  ważnymi numerami telefonów alarmowych. Brali udział w zabawach ruchowych i scenkach dramowych utrwalających zdobyte wiadomości na temat bezpieczeństwa i zachowań w trudnych sytuacjach.
Uczniowie rozwiązywali również zagadki, rebusy i krzyżówki związane z bezpieczeństwem, oraz rozsypankę słowno – obrazkową „Rozpoznaj znaki drogowe”.

Dzieci obejrzały następujące filmy edukacyjne związane z bezpieczeństwem:

„Bezpieczny powrót do szkoły z Panem Nauczanką”

”Numery alarmowe”

„Poznaj znaki i sygnały drogowe”

„Bezpieczne zachowania”

„Bezpieczeństwo z Panem Nauczanką”

Zostały zrealizowane następujące programy, projekty edukacyjne i zajęcia profilaktyczne:

 • ”Bezpieczna droga do szkoły”.
 • ”Nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych”.
 • ”Droga i ja”.
 • ”Znaki drogowe”.
 • „Bezpieczne zabawy w szkole”.
 • ”Jestem  bezpieczny”.
 • ”Bezpieczni na drogach”.   

W czasie zajęć plastycznych nasi wychowankowie  malowali farbami  i pastelami ilustracje związane z bezpieczeństwem na drodze oraz rysowali poznane znaki drogowe.  Modelowali z plasteliny elementy związane z ruchem drogowym.

Podczas zajęć czytelniczych dzieci omawiały wspólnie z wychowawcami następujące wiersze i opowiadania:

 • M. Przewoźniak „Znaki drogowe”
 • W. Badalska ”Przechodzimy przez ulicę”
 • T. Śliwiak ”Zielone światło”
 • ”Drogowy znak, wie co i jak”

W czasie zajęć muzycznych uczniowie śpiewali następujące piosenki o bezpieczeństwie:

„Światła drogowe”

„Piosenka o zasadach na jezdni”

„Odblaski”

Podsumowaniem cyklu zajęć na temat bezpieczeństwa było wykonanie gazetek ściennych „Bezpieczna droga do szkoły”,  składających  się z prac plastycznych wychowanków naszej świetlicy.

Małgorzata Fal

fot. Kinga Bacik

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545