„Bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego wypoczynku” – zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej

„Bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego wypoczynku” – zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej

Nadeszło  lato i  już za kilka dni rozpoczną się  wakacje, które będą czasem odpoczynku, słonecznej pogody  i zabawy oraz niezapomnianych wakacyjnych przygód. Aby jednak przebiegały one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci oraz zdrowi wrócili do domu i szkoły, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

W związku z tym wychowankowie naszej świetlicy uczestniczyli w cyklu zajęć edukacyjnych, plastycznych, czytelniczych, muzycznych i ruchowych ukazujących uroki lata, oraz w zajęciach profilaktycznych i pogadankach o bezpiecznych zabawach w czasie wakacji przygotowanych przez wychowawców świetlicy.

Zrealizowany został program edukacyjny „Podróże kształcą”, który miał na celu rozbudzenie u dzieci zainteresowań turystyczno – krajoznawczych podczas letniego odpoczynku. Uczniowie rozwiązywali także zagadki, rebusy i krzyżówki związane z wakacjami i rozmawiali o zmianach zachodzących latem w przyrodzie. Uczestniczyli również w zabawach i grach ruchowych na świeżym powietrzu. 

W  trakcie  zajęć profilaktycznych dzieci omawiały wspólnie z wychowawcami świetlicy jak unikać zagrożeń i bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji oraz jakich zasad należy przestrzegać podczas uprawiania sportów wodnych, zabaw nad rzeką, wycieczek górskich i leśnych oraz innych formach wypoczynku. Zapoznały się z numerami alarmowymi, które należy zapamiętać, aby bezpiecznie odpoczywać w czasie wakacji.

Uczniowie oglądali następujące prezentacje multimedialne związane z bezpieczeństwem podczas wakacyjnego odpoczynku:

Podczas zajęć czytelniczych wychowankowie świetlicy czytali i omawiali następujące wiersze i opowiadania:

  •  J. Brzechwa „Przyjście lata”
  •  M. Szczepańska „Sekrety lata”
  •  Cz. Janczarski  „Jedziemy na wakacje”
  •  W. Badalska  „Wakacyjne rady”
  •  Niżyńska-Demaniuk „Bezpieczne dzieciaki”

W czasie zajęć muzycznych  dzieci  śpiewały  następujące piosenki o tematyce letniej i wakacyjnej:

Podczas zajęć plastycznych uczniowie  wykonywali   prace pod tytułem „Bezpieczne wakacje”, kolorowali pastelami obrazki związane z latem, rysowali swoje sposoby spędzania wakacji oraz wycinali z kolorowego papieru statki, rybki i inne elementy związane z wakacjami. Prace plastyczne uczniów posłużyły do wykonania gazetek ściennych  związanych z latem i bezpiecznym odpoczynkiem w trakcie wakacji. 

Wszystkie te  zajęcia miały na celu wyrobienie u uczniów odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób, a także propagowanie zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego  podczas wakacyjnego odpoczynku.

Małgorzata Fal

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545