Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do szkoły

„Bezpieczna droga do szkoły” – bardzo ważny temat, o którym przypominamy rozpoczynając każdy nowy rok szkolny. Zaczynamy kolejną edycję spotkań profilaktycznych dla uczniów I etapu edukacyjnego. Zajęcia w terenie dla klas I, przeprowadzone przez dzielnicowego pana Grzegorza Krupę, to początek akcji – 5 września 2019 r.

Głównym zagadnieniem omawianym podczas takich zajęć jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, nie tylko w drodze do szkoły. Dzięki pogadankom pana dzielnicowego uczniowie naszej szkoły mają okazję powtórzyć sobie podstawowe zasady obowiązujące w drodze do szkoły – być może unikną nieprzyjemnych incydentów.

Patrycja Sikorska

Skip to content