„Bezpieczna droga do szkoły”

„Bezpieczna droga do szkoły”

„Bezpieczna droga do szkoły” to kolejne spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas II i III, które odbyło się 26 września 2018 r. w naszej szkole (przeprowadzone przez dzielnicowego pana Grzegorza Krupę).

Głównym zagadnieniem omawianym podczas tych zajęć było szeroko rozumiane bezpieczeństwo, nie tylko w drodze do szkoły. Dzięki pogadankom pana dzielnicowego uczniowie mieli okazję powtórzyć sobie podstawowe zasady obowiązujące w drodze do szkoły – być może unikną nieprzyjemnych incydentów. Spotkania były dla uczniów dużą atrakcją, o czym świadczyły liczne pytania –  także te, dotyczące pracy policjantów.

Patrycja Sikorska

Skip to content