Bezpieczne ferie zimowe – zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej

Bezpieczne ferie zimowe – zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej

Zbliżają się  ferie zimowe, które są czasem wymarzonego przez wszystkie dzieci  odpoczynku oraz zabaw i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci oraz zdrowi wrócili do domu i szkoły, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

W związku z tym, w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia profilaktyczne pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe”, mające na celu zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych.

Dzieci omawiały wspólnie z wychowawcami jak unikać zagrożeń i bezpiecznie wypoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz jakich zasad należy przestrzegać podczas zabaw na śniegu i lodzie. Uczestniczyły w zabawach dramowych utrwalających bezpieczne zachowania podczas zimowego odpoczynku. Uczniowie omówili również kodeks postępowania w czasie ferii zimowych.

Nasi wychowankowie obejrzeli następujące prezentacje multimedialne związane z bezpieczeństwem podczas ferii zimowych:

W czasie zajęć czytelniczych uczniowie czytali i omawiali wspólnie z wychowawcami następujące wiersze tematycznie związane z  bezpiecznymi feriami:

 • Joanna Kiercz „Zimowe zabawy”, „Ferie zimowe”, „Bezpieczna zima”,
 • Agata Dziechciarczyk „Bezpieczne ferie”.

Podczas zajęć plastyczno – technicznych uczniowie rysowali pastelami  różne sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego i bezpiecznego odpoczynku podczas ferii zimowych.

W trakcie zajęć umuzykalniających dzieci śpiewały następujące piosenki:

Wszystkie te zajęcia miały na celu wyrobienie u uczniów odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób, a także propagowanie zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu podczas zimowego odpoczynku. 

Kodeks postępowania w czasie ferii zimowych:

 • Do zabawy wybieraj tylko bezpieczne miejsca: place zabaw, boiska oraz różne tereny rekreacyjne – z dala od ulic, mostów, czy torów kolejowych.
 • Nie wchodź na lód zamarzniętych jezior, stawów, rzek.
 • Ślizgaj się na specjalnie do tego przeznaczonych lodowiskach.
 • Nie zjeżdżaj na sankach z górek, będących przy drogach i zbiornikach wodnych.
 • Zachowaj bezpieczeństwo podczas saneczkowania, np. nie chodź po torze, gdy inni zjeżdżają.
 • Nie rzucaj śnieżkami w jadące samochody.
 • Nie rzucaj w kolegów śnieżkami.
 • Nie wrzucaj kolegom śniegu za kołnierz.
 • Idąc w pobliżu drogi zachowaj szczególną ostrożność, gdyż droga hamowania pojazdów na oblodzonej jezdni jest znacznie dłuższa.
 • Gdy wychodzisz na dwór ubieraj się odpowiednio do pogody.
 • Przed wyjściem na dwór informuj swoich rodziców bądź opiekunów, gdzie i z kim będziesz przebywać oraz o której godzinie planujesz swój powrót.
 • Wracaj do domu o ustalonej przez rodziców bądź opiekunów porze – przed zapadnięciem zmroku.
 • Nie rozmawiaj z obcymi osobami, nie przyjmuj od nich słodyczy, prezentów, nie wpuszczaj ich do mieszkania.
 • Pozostając sam w mieszkaniu ostrożnie obchodź się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi.
 • Bądź ostrożny wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne mogą być niebezpieczne.
 • Przed zapadnięciem zmroku zawsze noś przy ubraniu lub plecaku elementy odblaskowe.

Małgorzata Fal

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545