Bezpieczne użytkowanie urządzeń technicznych

Bezpieczne użytkowanie urządzeń technicznych

W dniu 13 maja b.r. uczniowie klas I a i I c wzięli udział w zajęciach dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzeń technicznych. Pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego w ciekawy sposób przekazali najmłodszym informacje o różnego rodzaju zagrożeniach oraz sposobach ich unikania poprzez właściwe zachowania. Na zakończenie uczestnicy zajęć otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy.

Jarosław Zakrzewski

Skip to content