Bezpieczny Internet

Bezpieczny Internet

„Bezpieczny Internet” to spotkania profilaktyczne dla uczniów klas IV, które odbyły  się w naszej szkole w dniach 25 i 27 lutego 2019 r., a przeprowadzone zostały przez dzielnicowego, pana Grzegorza Krupę

Głównym zagadnieniem omawianym podczas tych zajęć było szeroko rozumiane bezpieczeństwo w sieci oraz podstawy netykiety, czyli zbioru zasad prawidłowego zachowania się w Internecie. Dzięki przedstawionej prezentacji multimedialnej oraz pogadankom pana dzielnicowego, nasi uczniowie mieli okazję powtórzyć sobie podstawowe reguły obowiązujące w wirtualnej rzeczywistości – być może unikną nieprzyjemnych incydentów. Spotkania były dla uczniów dużą atrakcją, o czym świadczyły liczne pytania i osobiste wypowiedzi uczniów.

Patrycja Sikorska

Skip to content