Godziny pracy SEKRETARIATU

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym okresem urlopowym informujemy,

że sekretariat Szkoły od 21.07.2022r. do 19.08.2022 r. będzie czynny od godz. 8.00 do godz.14.00.

Read More

Odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty

Ósmoklasisto!

W najbliższy piątek 8 lipca 2022 roku od godziny 8.00 będziesz mógł odebrać swoje zaświadczenie potwierdzające wynik egzaminu ósmoklasisty. Przypominamy, że dokument ten jest niezbędny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, który należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Read More

Drodzy nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice i przyjaciele Szkoły!

Zakończyliśmy kolejny rok, rok, w którym kolejny raz musieliśmy zmierzyć się z nową edukacyjną rzeczywistością realizując naukę zdalną, hybrydową oraz organizując wsparcie dla dzieci w związku z sytuacją na Ukrainie.

Dzięki zaangażowaniu i współpracy całej społeczności szkolnej   udało nam się sprostać nowym okolicznościom.

Za pracę, trud i wsparcie w roku szkolnym 2021/2022 wszystkim nauczycielom, pracownikom serdecznie dziękuję i gratuluję sukcesów.

Drodzy uczniowie!

„Nauka jest jak podróż, która trwa całe życie”

Mijający rok szkolny zakończyliście bogatsi o nową wiedzę. Cieszcie się tym zdobytym z Hoffmanówką kapitałem, podobnie jak ja cieszę się, że mogłam przyczynić się do poszerzenia waszych horyzontów.

Zasłużyliście na wspaniały odpoczynek. Wykorzystajcie ten czas mądrze i pamiętajcie o bezpieczeństwie byście mogli wrócić do szkoły 1 września 2022 roku i dzielić się z nami swoimi doświadczeniami.

W podróży z Hoffmanówką towarzyszyli i wciąż towarzyszą Wam, Wasi kochani rodzice, którym również chciałabym podziękować za serdeczną współpracę i wsparcie w minionym roku szkolnym.

Wszystkim życzę udanego wypoczynku!

Andżelika Pach 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie

Read More

PÓŁKOLONIA LETNIA 2022

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PÓŁKOLONII 27.06-08.07.2022

    LP.  Godz.                      Dni tyg.  Zajęcia
1  Poniedziałek
27.06.2022
Sprawy organizacyjne: zapoznanie uczestników
z regulaminem półkolonii
Podział uczestników na grupy
Zajęcia w grupach – wybór nazwy, tworzenie plakatu grupy
Warsztaty n/t bezpieczeństwa gr. 1,2,3,4
Warsztaty taneczne gr. 1,2,3,4
Warsztaty z pierwszej pomocy gr. 1,2,3,4
2  Wtorek 28.06.2022Warsztaty n/t bezpieczeństwa gr. 1,2,3,4
Gry i zabawy rekreacyjno – sportowe gr. 1,2
Unit37 – Centrum treningu Funkcjonalnego   gr.3,4    
3  Środa 29.06.2022Park Wodny Tarnów + Park Piaskówka   gr. 3,4
Sporty rakietowe – Centrum Sportów Rakietowych  gr.1,2
Gry i zabawy na boisku szkolnym  
4  Czwartek 30.06.2022Olimpiada Kolonijna – hala TOSiR-u   1,2,3,4
5  Piątek 01.07.2022Park Wodny Tarnów + Park Piaskówka   gr. 1,2
Sporty rakietowe – Centrum Sportów Rakietowych  gr.3,4
Gry i zabawy na boisku szkolnym  
6  Poniedziałek 04.07.2022  Gry i zabawy rekreacyjno – sportowe gr.1,2,3,4
Wyjście do kina gr. 1,2,3,4
7  Wtorek O5.07.2022Wycieczki: Kopalnia Bochnia gr.1,2
Pietro Party – Czarna Tarnowska – warsztaty kulinarne gr. 3,4  
8  Środa 06.07.2022Park Wodny Tarnów + udział w Pikniku ANS Tarnów  gr. 3,4
Unit37 – Centrum treningu Funkcjonalnego + zabawa na dmuchawcach gr.1,2
Gry i zabawy na boisku szkolnym  
9  Czwartek 07.07.2022Wycieczki: Kopalnia Bochnia gr.3,4
Pietro Party – Czarna Tarnowska – warsztaty kulinarne gr. 1,2  
10  Piątek 08.07.2022Park Wodny Tarnów + Park Strzelecki   gr. 1,2
Warsztaty plastyczne gr.1,2,3,4
Gry i zabawy rekreacyjno – sportowe gr 3,4
Podsumowanie półkolonii  

ZASTRZEGAMY MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PROGRAMU ZE WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE LUB INNE NIEPRZEWIDZIANE SYTUACJE!!!

Ramowy program dnia

7:00 – 8:00

zbiórka uczestników w wyznaczonych salach – gry i zabawy świetlicowe

8:00 – 9:00

drugie śniadanie

9:00 – 14:00

zajęcia w grupach wg. harmonogramu

14:00 – 15:00

obiad

15:00 16:00

zajęcia świetlicowe na terenie szkoły- rozejście się uczestników z wyznaczonych sal

Read More

Pasowanie na ucznia i zakończenie roku szkolnego

Dzień zakończenia roku szkolnego 2021/2022 był dla pierwszoklasistów szczególny, gdyż zostali oni przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie. Po krótkiej części artystycznej i ślubowaniu na Sztandar Szkoły nastąpiło tradycyjne pasowanie na uczniów.

O godz. 9:00 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w kościele Księży Misjonarzy. Następnie uczniowie klas IV-VII wraz z nauczycielami zebrali się w sali gimnastycznej. Pani Dyrektor Andżelika Pach wraz z wychowawcami wręczyła nagrody książkowe uczniom, który uzyskali najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Usłyszeliśmy też ostatni dzwonek w tym roku szkolnym

Uczniowie udali się do sal lekcyjnych, gdzie otrzymali od swoich wychowawców świadectwa.

Życzymy wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji!!!

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

Read More

Zakończenie szkoły

23 czerwca ósmoklasiści zakończyli naukę w naszej szkole. Po przekazaniu sztandaru szkoły swoim młodszym kolegom absolwenci złożyli ślubowanie.

Pani Dyrektor Andżelika Pach i wychowawcy wręczyli najlepszym absolwentom nagrody książkowe, sportowcy, którzy wielokrotnie reprezentowali Szkołę otrzymali pamiątkowe medale, zaś uczniowie szczególnie zaangażowani w wolontariat – dyplomy.

Zaszczytny tytuł Pierwszego Ucznia Szkoły przyznany został Nadii Słowik z kl. 8ac. Pani Dyrektor wręczyła także podziękowania rodzicom najbardziej zaangażowanym w pracę na rzecz Szkoły.

Głównym punktem części artystycznej był polonez zatańczony przez tegorocznych absolwentów, a po nim krótki program artystyczny, w którym uczniowie wyrazili wdzięczność nauczycielom, rodzicom i pracownikom Szkoły.

Po krótkiej przerwie uczniowie bawili się na pożegnalnej dyskotece.

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

Read More

Prymus Tarnowa 2022

Podczas XV Miejskiego Zakończenia Roku Szkolnego nagrodzono najlepszych uczniów z tarnowskich szkół! Nagrody wręczyli Pan Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa oraz Pani wiceprezydent Bogumiła Porębska. Wśród tegorocznych Prymusów znalazła się nasza uczennica Nadia Słowik z klasy 8ac.

Gratulujemy!

Read More

Spacer po Tarnowie – gra miejska

W ostatnich dniach roku szkolnego uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami poznawali zabytki i historię Tarnowa, biorąc udział w Grze Miejskiej.

W takich zajęciach terenowych uczestniczyły klasy 3b, 4a, 4b, 4c, 5a, 6a, 6b i 7d.

Wszyscy nie tylko bezbłędnie odnaleźli potrzebne informacje i lepiej poznali swoje miasto, ale przede wszystkim świetnie się bawili.

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

fot. Monika Dalczyńska-Loraj i Sylwia Szafarz-Zakrzewska

fot. Dorota Sudoł

Read More

„Bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego wypoczynku” – zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej

Nadeszło  lato i  już za kilka dni rozpoczną się  wakacje, które będą czasem odpoczynku, słonecznej pogody  i zabawy oraz niezapomnianych wakacyjnych przygód. Aby jednak przebiegały one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci oraz zdrowi wrócili do domu i szkoły, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

W związku z tym wychowankowie naszej świetlicy uczestniczyli w cyklu zajęć edukacyjnych, plastycznych, czytelniczych, muzycznych i ruchowych ukazujących uroki lata, oraz w zajęciach profilaktycznych i pogadankach o bezpiecznych zabawach w czasie wakacji przygotowanych przez wychowawców świetlicy.

Zrealizowany został program edukacyjny „Podróże kształcą”, który miał na celu rozbudzenie u dzieci zainteresowań turystyczno – krajoznawczych podczas letniego odpoczynku. Uczniowie rozwiązywali także zagadki, rebusy i krzyżówki związane z wakacjami i rozmawiali o zmianach zachodzących latem w przyrodzie. Uczestniczyli również w zabawach i grach ruchowych na świeżym powietrzu. 

W  trakcie  zajęć profilaktycznych dzieci omawiały wspólnie z wychowawcami świetlicy jak unikać zagrożeń i bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji oraz jakich zasad należy przestrzegać podczas uprawiania sportów wodnych, zabaw nad rzeką, wycieczek górskich i leśnych oraz innych formach wypoczynku. Zapoznały się z numerami alarmowymi, które należy zapamiętać, aby bezpiecznie odpoczywać w czasie wakacji.

Uczniowie oglądali następujące prezentacje multimedialne związane z bezpieczeństwem podczas wakacyjnego odpoczynku:

Podczas zajęć czytelniczych wychowankowie świetlicy czytali i omawiali następujące wiersze i opowiadania:

 •  J. Brzechwa „Przyjście lata”
 •  M. Szczepańska „Sekrety lata”
 •  Cz. Janczarski  „Jedziemy na wakacje”
 •  W. Badalska  „Wakacyjne rady”
 •  Niżyńska-Demaniuk „Bezpieczne dzieciaki”

W czasie zajęć muzycznych  dzieci  śpiewały  następujące piosenki o tematyce letniej i wakacyjnej:

Podczas zajęć plastycznych uczniowie  wykonywali   prace pod tytułem „Bezpieczne wakacje”, kolorowali pastelami obrazki związane z latem, rysowali swoje sposoby spędzania wakacji oraz wycinali z kolorowego papieru statki, rybki i inne elementy związane z wakacjami. Prace plastyczne uczniów posłużyły do wykonania gazetek ściennych  związanych z latem i bezpiecznym odpoczynkiem w trakcie wakacji. 

Wszystkie te  zajęcia miały na celu wyrobienie u uczniów odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób, a także propagowanie zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego  podczas wakacyjnego odpoczynku.

Małgorzata Fal

Read More

Barometr zawodów 2022

W dniach od 23.05 do 3.06.2022 r. uczniowie klas 5a, 5b, 6a oraz 7a i 7b mieli okazję do zaprezentowania swoich zdolności plastycznych biorąc udział w konkursie pt. BAROMETR ZAWODÓW 2022.

Konkurs miał na celu również zaprezentowanie zawodów poszukiwanych na tegorocznym rynku pracy oraz poszerzenie wiedzy na ten temat.

Więcej na stronie  www.barometrzawodow.pl/

Prace uczniów, które zostały zaprezentowane na ściennych tablicach usytuowanych na II p. w szkolnym budynku B.

Poniżej lista uczniów, których prace zostały wyróżnione w konkursie zawodoznawczym BAROMETR ZAWODÓW 2022:

 • Julia Milówka, 7b
 • Oliwia Świtek, 5a
 • Kacper Ludwa, 7a
 • Aleksandra Sasak, 5a
 • Paulina Kołtun, 6a
 • Zuzanna Kukułka, 6a
 • Miłosz Podraza, 7a
 • Łucja Kawula, 7b
 • Nikola Jucha, 7b
 • Patrycja Smoszna, 7a
 • Kamil Pudło, 7a
 • Milena Jurasz, 7b
 • Anna Klimczak, 5b
 • Julia Potępa, 7a
 • Maja Światek, 7b
 • Michalina Branicka, 7b
 • Igor  Pocica, 7a

Gratulujemy 🙂

Koordynatorzy konkursu „Barometr zawodów 2022”:

Magdalena Szpunar – doradca zawodowy oraz Katarzyna Rak- nauczyciel plastyki

Read More
Skip to content