Nadal aktualne! Życzenia Wielkanocne 2020!

Zapraszamy w podróż do wspomnień z zeszłego roku, jak to wszystko się zaczęło.

Read More

Zebrania dla Rodziców uczniów klas I

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że zebrania dla Rodziców uczniów klas pierwszych odbędą się w dn. 2 września 2020 r. o godz. 17:00:

 • klasa I a – sala A 22
 • klasa I b – sala A 21
 • klasa I c – sala A 19.

W związku z sytuacją pandemii, z zaleceniami i wytycznymi MEN, Ministerstwa Zdrowia oraz GiS prosimy, aby na zebranie związane z nowym rokiem szkolnym przybył tylko 1 rodzic lub opiekun dziecka – nowego ucznia naszej szkoły.

Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci na zebranie. Przed wejściem do szkoły należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. konieczność posiadania maseczek oraz zachowanie odległości co najmniej 1,5 m. W sali, w której odbywać się będzie zebranie należy mieć zasłonięte usta i nos. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły, każda osoba ma obowiązek dezynfekcji rąk.

Dyrekcja Szkoły

Read More

Zaświadczenia dla Ósmoklasistów

Drodzy Rodzice i Ósmoklasiści!

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać  w dniu 31 lipca 2020 r. (piątek)  w godz. 8.00 – 12.00 w holu przy wejściu głównym.

Po odbiór zaświadczenia może zgłosić się uczeń lub rodzic z dowodem tożsamości.

Osoby zgłaszające się po odbiór zaświadczenia powinny obowiązkowo posiadać maseczkę oraz własny długopis. Oczekujących na wydanie dokumentu prosimy o zachowanie rygoru sanitarnego.

W przypadku braku możliwości odbioru zaświadczenia w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 14 636 37 40 wew. 21

Read More

Korzystanie z boisk podczas wakacji

Dyrekcja Szkoły informuje, że w okresie wakacji z boiska szkolnego można korzystać w godz. 8:00-15:30.
Na terenie szkolnych obiektów sportowych obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
• zachowanie dystansu społecznego,
• obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
• ograniczona liczba osób,
• systematyczne odkażanie rąk
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
• korzystanie z osobistego sprzętu treningowego,
• dzieci i młodzież poniżej 13 roku życia mogą poruszać się poza domem wyłącznie pod opieką dorosłych.

                                                         DYREKCJA SZKOŁY
Read More

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy i przyjaciele!


Za nami wyjątkowe miesiące. W dyrekcji naszej szkoły zachodziły zmiany, a z powodu epidemii koronawirusa musieliśmy zmierzyć się z nową edukacyjną rzeczywistością. Był to sprawdzian dla nas wszystkich – uczniów i rodziców, nauczycieli i pracowników.

Dzięki zaangażowaniu całej naszej szkolnej rodziny wspólnie udało nam się sprostać nowym okolicznościom. Za pracę, trud i wsparcie w tym okresie wszystkim Wam serdecznie dziękujemy.

Teraz nastał czas zasłużonego odpoczynku. Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, po których znów się spotkamy, aby uczyć się, pracować i rozwijać naszą szkołę.  

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w_Tarnowie

Read More

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Dnia 26 czerwca 2020 r. w klasach 1-7 wydane były świadectwa promocyjne w trybie administracyjnych.

W dniu 26 czerwca b.r. ósmoklasiści zakończyli naukę w Szkole Podstawowej nr 1.

W sali gimnastycznej w warunkach reżimu sanitarnego absolwenci otrzymali z rąk Dyrekcji i wychowawców świadectwa, nagrody książkowe za wyróżniające wyniki w nauce (śr. co najmniej 5,0) i wzorowe zachowanie, nagrody za konkursy matematyczne, a także nagrody za pracę w Samorządzie Szkolnym oraz dyplomy za działalność w wolontariacie. Zaś absolwenci, którzy reprezentowali Szkołę i odnosili sukcesy w zawodach sportowych, dostali pamiątkowe medale.

Katarzyna Wzorek z kl. VIII c, która uzyskała najwyższą średnią ocen otrzymała tytuł „Pierwszego Ucznia Szkoły” i została uhonorowana statuetką.

Nagrodzona została także finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego, Julia Reising z kl. VIII b.

Pan Dyrektor, Adam Kieroński złożył również szczególne podziękowania Rodzicom, którzy aktywnie wspierali pracę Rady Rodziców na rzecz Szkoły.

Absolwentom życzymy wielu sukcesów i realizacji marzeń! Wszystkim uczniom życzymy udanych, bezpiecznych wakacji!

Read More

Spotkanie Rodziców przyszłych klas I

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie zaprasza Rodziców dzieci, które w przyszłym roku szkolnym 2020/2021 rozpoczną naukę w klasie pierwszej, na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w sali gimnastycznej o godz. 17.00 (wejście od parkingu).
Rodziców prosimy o  zajęcie  miejsc siedzących  według przygotowanego planu z zachowaniem odległości zgodnych z wytycznymi GIS i MZ. Przypominamy o  obowiązku zdezynfekowania rąk przy wejściu oraz  zakrycia ust i nosa.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Read More

Zakończenie roku i wydawanie świadectw

 1. Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się z zachowaniem rygoru sanitarnego wynikającego z zagrożenia epidemiologicznego dnia 26 czerwca 2020 r.
 2. Wydawanie świadectw będzie miało charakter administracyjny.
 3. Dnia 25 czerwca (czwartek) organizowane są  spotkania  online z wychowawcą.

KLASY 8

 1. Uczniowie klas 8  odbierają świadectwa  o godz. 9.00 na Sali Gimnastycznej (wejście od Parkingu). 
 2. Uczniowie zajmują miejsca siedzące według przygotowanego planu z zachowaniem odległości zgodnych z wytycznymi GIS i MZ
 3. Uczniowie wchodząc do szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk  oraz  zakrycia ust i nosa.
 4. Uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem bezpiecznych odstępów.
 5. Przed szkołą oraz na jej terenie obowiązuje zakaz gromadzenia się, Uczniowie oczekując na wydanie świadectw zachowują odległość 1,5 metra.
 6. Na sale wchodzą jedynie uczniowie, bez rodziców/ opiekunów osób towarzyszących.

KLASY 1-7

 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci,  nauczycieli i pracowników szkoły,  świadectwa uczniów  klas 1 – 7 wydawane będą  dnia 26 czerwca przy wejściu do Budynku A i Budynku B  
 2. Świadectwo może być odebrane przez ucznia lub przez rodzica.
 3. Nieodebrane świadectwa będzie można odebrać w czasie wakacji w sekretariacie szkoły.
 4. Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, dyplomy  za konkursy i inne  będą wręczane podczas uroczystego apelu po powrocie do szkoły.
 5. Do budynku wchodzi jedna osoba (uczeń, rodzic lub opiekun prawny) mająca obowiązek zdezynfekowania rąk  oraz  zakrycia ust i nosa. Świadectwa wydawane są w wyznaczonych punktach.
 6. Przed szkołą oraz na jej terenie obowiązuje zakaz gromadzenia się, Uczniowie/ rodzice/ opiekunowie oczekując na wydanie świadectwa zachowują odległość 1,5 metra.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW KLAS 1-7

dnia 26 czerwca 2020 r.

Read More

Sukces klasy VIII c w XXXI Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques sans Frontiéres”

Miło nam poinformować, że klasa VIII c zajęła II miejsce w REGIONIE Małopolskim w XXXI Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques sans Frontiéres” (Matematyka bez Granic) Senior/Junior w roku szkolnym 2019/2020.

Konkursowi patronuje i wspiera Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Zobacz dyplom – tutaj.

Read More

Harmonogram i procedury zwrotu wypożyczonych książek i podręczników

Procedura  zwrotu książek i podręczników do biblioteki SP 1

w Tarnowie w okresie pandemii koronawirusa COVID-19.

 1. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów lub ich rodziców/opiekunów prawnych według ustalonego harmonogramu.
 2. W przypadku, gdy w rodzinie do szkoły uczęszcza więcej niż 1 dziecko dopuszcza się, aby  zwrotu za siebie i rodzeństwo dokonała 1 osoba.
 3. Obsługa uczniów lub ich rodziców /opiekunów prawnych odbywa się na terenie szkoły  jedynie w wyznaczonych miejscach z zachowaniem odległości od rozmówcy co najmniej 1,5 m.
 4. W pomieszczeniu przebywać może tylko 2 osoby ( oddający i przyjmujący) zwracane książki i podręczniki.
 5. O kolejności zwrotów decyduje numer z dziennika ( na każdego ucznia przypada 5 min).
 6. Podręczniki (komplet) zapakowane w przeźroczystą reklamówkę należy opisać na kartce włożonej do reklamówki z podręcznikami: imię, nazwisko ucznia, klasa, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna.
 7. Zwrot potwierdzony jest podpisem ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. Po przyjęciu książek i podręczników od użytkownika każdorazowo dezynfekowany jest blat, na którym one leżały.
 9.  Przyjęte książki odkładane są na ławkę specjalnie do tego przeznaczoną lub na podłogę w przypadku podręczników, gdzie poddawane są trzydniowej kwarantannie.
 10. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu jakościowego zwróconych książek/podręczników.
 11.  W sytuacji stwierdzenia  zniszczenia/zgubienia książki rodzice/opiekunowie są  zobowiązani do jej odkupienia.
 12. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia/ zgubienia podręcznika rodzice/opiekunowie są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto w ustalonym terminie.

Harmonogram zwrotu wypożyczonych książek i podręczników:

22 VI    poniedziałek

8a –   9.00 -10.35

8b –  10.40 -12.50

8c –   12.55 – 15.05

6a  – 9.00- 10.20

6b – 10.25- 12.25

6c – 12.30-13.50

6d – 13.55-15.55

23 VI       wtorek

5a – 9.00- 11.05

5b – 11. 10-13.25

5c – 13.30-15.20

5d – 15.25- 17.20

3a – 9.00- 11.10

3b – 11.15-13.20

3c – 13.25-15.20

24 VI   środa

2a – 9.00-10.45

2b – 10.50-12.50

2c – 12.55-14.55

1a – 9.00-10.55

1b – 11.00- 12.20

1c – 12.25- 14.00

25 VI   czwartek

7a – 9.00-11.00

7b – 11.05- 13.15

7c – 13.20- 15.00

4a – 9.00- 10.25

4b – 10.30-13.15

W uzasadnionych przypadkach np. dla rodziców pracujących w godzinach oddawania podręczników,

po wcześniejszym zgłoszeniu do wychowawcy klasy, uruchamiamy możliwość dostarczenia podręczników do szkoły

dnia 23 czerwca 2020r. (wtorek) w godz. 17.30 – 19.30

Read More
Skip to content