Rozpoczęły się wakacje!

W dniu 22 czerwca usłyszeliśmy ostatni dzwonek w roku szkolnym 2017/2018. Po Mszy Świętej w kościele Księży Misjonarzy uczniowie wraz z nauczycielami i wychowawcami zebrali się w sali gimnastycznej. Pan Dyrektor Adam Wojerz wręczył nagrody książkowe uczniom, który uzyskali najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a także tym, którzy przez cały rok szkolny nie opuścili żadnego dnia nauki.

Tytuł Pierwszego Ucznia Szkoły Podstawowej i pamiątkową statuetkę otrzymał Michał Wzorek, zaś wśród uczniów gimnazjum tytuł ten przypadł Agacie Bem, która swoją statuetkę odebrała podczas uroczystości zakończenia nauki w gimnazjum. W dniu 21 czerwca wzięli oni także udział w miejskich uroczystościach zakończenia roku szkolnego.

Życzymy wszystkim udanych wakacji!!!

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

Read More

„Ostatni raz z moją klasą”

21 czerwca uczniowie klas III gimnazjum zakończyli naukę w naszej szkole. Uroczystość rozpoczęli staropolskim polonezem. Po przekazaniu sztandaru szkoły swoim młodszym kolegom absolwenci złożyli ślubowanie.

Pan Dyrektor Adam Wojerz i wychowawcy wręczyli najlepszym absolwentom nagrody książkowe, a sportowcy reprezentujący Szkołę otrzymali pamiątkowe medale. Uczniowie, którzy przez wszystkie 3 lata nauki osiągali wybitne wyniki (średnia co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie), a także finalista konkursu tematycznego zostali wpisani do „Złotej Księgi” i otrzymali pamiątkowe statuetki. W gronie najlepszych znaleźli się: Agata Bem, Martyna Boguska, Mikołaj Grela, Oliwia Mazurek, Marcin Mika, Julia Roik oraz Maria Stanczykiewicz. Tytuł „Pierwszego Ucznia Szkoły” został przyznany Agacie Bem.

Pan Dyrektor wręczył także podziękowania rodzicom najbardziej zaangażowanym w pracę na rzecz Szkoły.

W części artystycznej absolwenci w sposób żartobliwy przedstawili swoje przeżycia z ostatnich trzech lat. Nie zabrakło układów tanecznych i tradycyjnego walca.

Po krótkiej przerwie uczniowie bawili się na pożegnalnej dyskotece.

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

fot. Jarosław Zakrzewski

 

Read More

Serdeczne podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr.1 w Tarnowie im. Klementyny Hoffmanowej składa serdeczne podziękowania za pracę przy organizacji Pikniku Szkolnego. W szczególności składam podziękowania Radzie Rodziców działającej przy naszej Szkole na czele z panią Moniką Mazurek oraz panu Adamowi Kierońskiemu za czuwanie nad całością imprezy. Dziękuję rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w organizację pikniku, przygotowanie różnorodnych atrakcji i obsługę stoisk.

Dziękuję instytucjom i nw. rodzicom za wsparcie merytoryczne i przekazanie nagród:

 • Państwowa Straż Pożarna
 • Ochotnicza Straż Pożarna Wojnicz
 • Komenda Miejska Policji
 • Przedszkolu publicznemu nr 34
 • Piekarnia Błaszkiewicz
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • Fundacja Pracownia Kreatywna
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych
 • Telewizja tarnowska.tv
 • Zakład Masarski Długoń
 • Romanek Małgorzata
 • Janowska Beata
 • Lesiak Paweł
 • Biedroń Agnieszka
 • Ciepiela Jacek
 • Kierońska Patrycja

Adam Wojerz

Read More

„Być jak Ignacy”

W dniu 21 czerwca uczniowie klas III a, III c i III d wraz z wychowawcami udali się na ul. Wałową, gdzie skorzystali z atrakcji przygotowanych przez PGNiG i Scanie w strefie „Być jak Ignacy”. Wzięli tam udział w eksperymentach, warsztatach i pokazach naukowych. Następnie zostali przewiezieni autokarami na plac zabaw w Parku Strzeleckim, gdzie czekały na nich kolejne atrakcje.

Jarosław Zakrzewski

Read More

Rozdanie nagród za konkursy

Zbliża się koniec roku szkolnego i czas podsumowań. W dniu 21 czerwca odbył się apel, podczas którego zostały rozstrzygnięte konkursy i akcje charytatywne zorganizowane w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym. Były to konkursy matematyczne, informatyczne, ekonomiczne, religijne, ekologiczne, z języka angielskiego oraz zbiórka surowców wtórnych. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Pani Renata Brzezińska – opiekun Samorządu Szkolnego – ogłosiła wyniki wyborów do Samorządu na rok szkolny 2018/2019, zaś Pan Dyrektor Adam Wojerz wręczył nominacje nowo wybranym członkom Samorządu. Są to: Emilia Migda – przewodnicząca, Małgorzata Rozowska – zastępca przewodniczącej, Wiktoria Dymon – skarbnik, a także: Klaudia Kula, Weronika Sowa, Jagoda Biedroń, Dominika Winter i Izabela Wzorek. Ponadto uczniowie, którzy pracowali w Samorządzie w bieżącym roku szkolnym otrzymali od Pana Dyrektora podziękowania.

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

Read More

Podsumowanie pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji to czas refleksji i podsumowania wszystkich działań w świetlicy szkolnej. 

Dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 przebywały w naszej świetlicy uczestniczyły w różnych formach zajęć: edukacyjnych, czytelniczych, plastycznych, profilaktycznych, ruchowych, ekologicznych, psychoedukacyjnych, biblioterapeutycznych, patriotycznych oraz muzycznych.

W czasie pobytu w świetlicy uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, talenty a także uczyli się odpowiedzialności oraz kształtowali swoje charaktery. Uczestniczyli również w różnych konkursach: plastycznych, muzycznych, czytelniczych, sprawnościowych i konkursach wiedzy.

Wychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno – wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtowali u wychowanków umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość oraz wdrażali zasady prawidłowego współdziałania w zespole. Stosując odpowiednie formy pracy i metody aktywizujące  rozwijali  u  uczniów zdolności do twórczego wysiłku.

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to: właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, kształtowanie nawyków kultury osobistej  i  funkcjonowania w grupie,  rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

Dzieci w naszej świetlicy miały czas na odpoczynek i swobodne zabawy, zgodne z ich zainteresowaniami, korzystały z licznych gier i zabawek zgromadzonych  w świetlicy. Organizowane były dla nich  gry i zabawy, konkursy oraz wiele innych interesujących zajęć o różnym charakterze. 

Dla wychowanków świetlicy zorganizowana została zabawa andrzejkowa połączona z  wróżbami oraz bal karnawałowy z licznymi atrakcjami i wyborem króla i królowej balu.
Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez uczniów były zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym.  W trakcie zajęć  wychowankowie poznawali różne techniki plastyczne. Prace dzieci na bieżąco były eksponowane na gazetkach ściennych, jak również w galerii prac uczniów na korytarzu szkolnym. W ramach pracy świetlicy zorganizowane zostało kółko plastyczne.
Uczniowie naszej  świetlicy wzięli udział w konkursie plastycznym  „Kolorowa łąka”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 18 w ramach projektu ”Osiemnastka” na tropie talentów”, w konkursie plastycznym pt. „Rakietą w kosmos” zorganizowanym przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Krakowie oraz w konkursie plastycznym „Bezpiecznie z wodą i przyrodą”  organizowanym przez Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe UKS Olimpijczyk Pałac Młodzieży w Tarnowie.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły także w zajęciach czytelniczych i biblioterapeutycznych, które rozwijały ich zainteresowania czytelnicze. W ramach zajęć czytelniczych organizowane były: „Piątki z książką”, „Poranki z książką”  oraz „Zaczarowany tydzień”.

Dużą uwagę zwrócono również na zajęcia o tematyce patriotycznej, dzięki którym kształtowano u uczniów postawy patriotyczne, poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznanie słowa Ojczyzna a także wyrażenie szacunku dla symboli narodowych.

Wiele czasu poświęcono na zajęcia profilaktyczne związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze, w szkole i poza nią  oraz  w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych i wakacyjnego odpoczynku,  jak również na zajęcia związane ze zdrowym odżywianiem i aktywnym spędzaniem czasu wolnego. 

Uczniowie brali udział także w zajęciach o tematyce ekologicznej, których głównym celem było  kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno natury i rozwijanie zachowań proekologicznych.

Nasi wychowankowie bardzo chętnie  uczestniczyli  również w zajęciach umuzykalniających  i ruchowych.

Wychowawcy świetlicy prowadzili także szereg zajęć edukacyjno – wychowawczych wynikających z kalendarza imprez szkolnych, ważnych świąt i rocznic. Włączyli się w akcje: „Podziel się posiłkiem”, „Świąteczna Zbiórka Żywności – Boże Narodzenie 2017”, „Wielkanocna Zbiórka Żywności 2018” , a także w Dzień Otwarty Szkoły i Piknik z Jedynką.

Odbył się kiermasz kartek bożonarodzeniowych wykonanych przez uczniów na zajęciach świetlicowych pod kierunkiem wychowawców, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród rodziców i nauczycieli.

Uczniowie uczestniczyli w akcji plakatowej „Nie ma dzieci, są ludzie. Dzieci oczami dziecka”- w ramach Kampanii Białej Wstążki.

Świetlica współpracowała  z Wolontariatem Gimnazjum nr 1 i Samorządem Uczniowskim SP 1 oraz biblioteką szkolną.
Włączyła się w akcję ”O czym marzą bezdomne zwierzęta” , a także w projekt  „Noc sów”, której głównym celem  było  współorganizowanie  konkursów o sowach, zajęć plastycznych, a także podchodów w ciemności z licznymi zadaniami do wykonania oraz projekcji filmu o sowach.

 W ramach pracy świetlicy zostały zorganizowane następujące wyjścia na zajęcia o różnym charakterze:

 • Galeria Aniołowo – warsztaty plastyczne ”Decoupage 3D”, „Bałwanki, szmacianki”;
 • Muzeum Okręgowe – zwiedzenie wystawy pt. „Dawne zawody” – lekcja   muzealna;
 • Warsztaty bożonarodzeniowe;
 • Panorama Siedmiogrodzka – wspomnienie o Józefie Bemie – zajęcia plastyczne;
 • Warsztaty wielkanocne  – zajęcia plastyczne;
 • Muzeum Etnograficzne – zajęcia muzealne;
 • Miejska Biblioteka Publiczna. Oddział dla dzieci i młodzieży – „Dzieje książki i pisma” oraz  warsztaty savoir-vivre;
 • Pałac Młodzieży w Tarnowie – wizyta studyjna dla wychowanków. Zapoznanie z placówką oraz wzięcie udziału w  zajęciach plastycznych.

W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele pracujący w świetlicy  pomagali uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbali  o kulturę zachowania i słowa, eliminowali wszelkie objawy agresji, współpracowali z  Dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i logopedą w zakresie wymiany informacji o uczniach. Wspierali rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

Formą podziękowania i nagrody za aktywny udział uczniów w życiu świetlicy  były wręczone przez wychowawców na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 pamiątkowe dyplomy i upominki. 

Wyróżnionym dzieciom bardzo serdecznie gratulujemy.

A teraz nadszedł czas na  długo wyczekiwany i zasłużony przez dzieci odpoczynek oraz  zbieranie sił  na przyszły rok szkolny.

Wszystkim uczniom życzymy bezpiecznych, słonecznych i radosnych wakacji pełnych niezapomnianych przygód i wrażeń !!!

Małgorzata Fal

Read More

KLASY III GIMNAZJUM ZWIEDZIŁY BYŁY OBÓZ AUSCHWITZ – BIRKENAU

Dnia 20 czerwca uczniowie klas III gimnazjum wraz z nauczycielami wyjechali do Oświęcimia, gdzie zwiedzili były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.
W ciszy i spokoju zapoznali się z historią obozu, życiem codziennym więźniów oraz ich zagładą. Z przejęciem oglądali zachowane po więźniach pamiątki oraz dowody przerażającej zbrodni.
W drodze powrotnej uczniowie odwiedzili Zamek w Pszczynie – dawną rezydencję magnacką należącą do książąt Hochberg von Pless z Książa – gdzie mogli podziwiać oryginalne wyposażenie i meble, które sprawiają, że zamek jest obecnie jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w Polsce.
Wycieczka – ostatnia w gimnazjum – dostarczyła wiele emocji: od piekła Auschwitz do rajskiego przepychu zamku pszczyńskiego i na pewno na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.

Read More

Pielgrzymka do Zabawy

Klasy 6a i 6b, pod opieką p. Jolanty Szatko, p. Sylwii Szafarz-Zakrzewskiej i p. Karoliny Bąk wyruszyły 19.06 2018 r. śladami bł. Karoliny.

Pierwsze kroki skierowaliśmy do rodzinnego domu  w Wał-Rudzie. Potem wyruszyliśmy szlakiem Jej męczeństwa. Osiemnastego każdego miesiąca o g.15.00 odprawiane są w tym miejscu nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Przyjeżdżają tu licznie, ludzie z całej Polski i zdarza się, że z całego świata, tak jak wczoraj ich było około trzech tysięcy. I tak nasze drogi połączyliśmy z Jej drogą krzyżową. Droga przez las jest piękna, można było słyszeć śpiew ptaków i szept wiatru i to przejęcie wielu z nas, że „Ona tędy szła…” My także chcieliśmy usłyszeć co Ona nam dzisiaj powie… staraliśmy się rozważać poszczególne stacje i powierzać bł. Karolinie nasze sprawy. Kiedy doszliśmy na miejsce męczeństwa, dalej udaliśmy się  w stronę  gruszy. Pod właśnie tą gruszą Karolina ciekawie organizowała czas dzieciom, uczyła  ich katechizmu i bawiła się. Jej zaszczepka rośnie przy naszej szkole i już zazieleniła się.

Kolejny etap to sanktuarium w Zabawie. Słuchaliśmy z ciekawością historii Jej życia i świadectwa Patrycji, która nosi pierścień bł. Karoliny. Takim ważnym momentem było przejście na kolanach wokół sarkofagu bł. Karoliny, w którym spoczywa. Tu zostawiliśmy wiele spraw i bliskich i naszą szkołę. A potem, jak w Zabawie, to nie mogło zabraknąć zwyczajnej zabawy… może tu kiedyś wrócimy?

                                                                                                              Karolina Bąk

fot. Sylwia Szafarz-Zakrzewska

Read More

Bezpieczny letni odpoczynek – cykl zajęć w świetlicy szkolnej

Nadchodzi  lato i wielkimi krokami zbliżają się wakacje, które są czasem pięknej słonecznej pogody, odpoczynku  oraz zabawy i niezapomnianych wrażeń.

W związku z tym wychowankowie naszej świetlicy uczestniczyli w cyklu zajęć  edukacyjnych, plastycznych , muzycznych i ruchowych ukazujących uroki lata oraz w zajęciach profilaktycznych i pogadankach o bezpiecznych zabawach w czasie wakacji.

Zrealizowany został program edukacyjny „Podróże kształcą”, który miał na celu rozbudzenie u dzieci zainteresowań turystyczno – krajoznawczych podczas letniego odpoczynku.

Uczniowie rozwiązywali także zagadki, rebusy i krzyżówki związane z wakacjami i rozmawiali o zmianach zachodzących latem w przyrodzie. Uczestniczyli również w zabawach i grach ruchowych na świeżym powietrzu.

W  trakcie  zajęć profilaktycznych dzieci omawiały wspólnie z wychowawcami świetlicy jak unikać zagrożeń i bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji oraz jakich zasad należy przestrzegać podczas uprawiania sportów wodnych, zabaw nad rzeką, wycieczek górskich i leśnych oraz innych formach wypoczynku.

Zajęcia te miały na celu wyrobienie u uczniów odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób, a także propagowanie zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego  podczas wakacyjnego odpoczynku.

Podczas zajęć czytelniczych wychowankowie świetlicy czytali i omawiali następujące wiersze:

 • Szczepańska „Sekrety lata”
 • Cz. Janczarski  „Jedziemy na wakacje”
 • Badalska  „Wakacyjne rady”
 • Niżyńska-Demaniuk „Bezpieczne dzieciaki”

W czasie zajęć muzycznych  dzieci  śpiewały piosenki o tematyce letniej i wakacyjnej.

Podczas zajęć plastycznych uczniowie  wykonywali  różnymi technikami prace plastyczne z letnimi widokami. Do wykonania swoich prac wykorzystywali kolorowy papier, bibułę, waciki kosmetyczne i wielobarwne sznureczki z krepiny.

Dzieci  wspólnie wykonały   wakacyjne plakaty techniką kolażu, do których używały gazet i ozdabiały je według własnej inwencji twórczej.

Uczniowie wycinali również z kolorowego kartonu żabki, biedronki, kotki, rybki, motylki i kwiaty. Pastelami rysowały letnią łąkę a farbami malowały letnie widoczki. Dzieci kolorowały pastelami rysunki przedstawiające bezpieczne zabawy wakacyjne.

Wychowankowie świetlicy wspólnie kolorowali pastelami olejnymi  kolorowankę w formacie A0 „Tajemnice morskich głębin”.

Prace plastyczne uczniów posłużyły do wykonania gazetek ściennych oraz wystawek związanych z latem i bezpiecznym odpoczynkiem w trakcie wakacji umieszczonych w salach świetlicowych i galerii prac na korytarzu szkolnym.

Małgorzata Fal

fot. Monika Dalczyńska

Read More

Wycieczka klas IV A, IV B i IV C w Pieniny

W dniach 14 i 15 czerwca uczniowie klas IV pod opieką p. Szumlańskiej, p.Kloc, p. Janiszewskiej-Przeklasy i p. Klimowicz udali się najpierw do Krościenka, gdzie zwiedzili wystawę przyrodniczą w Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego, następnie po przyjeździe do Szczawnicy uczniowie udali się do Pijalni Wód Mineralnych, ostatnim punktem tego dnia było przejście Wąwozem Homole. Następnego dnia po przyjeździe do Nidzicy, uczniowie przepłynęli statkiem do Czorsztyna i zwiedzili ruiny zamku w Czorsztynie. To była naprawdę ciekawa wyprawa, podczas której wszyscy świetnie się bawili.

Joanna Kloc

Read More
Skip to content