Półkolonia letnia – informacje

Informuję, że półkolonia letnia w SP nr 1 w Tarnowie odbędzie się w terminie 08-19 lipca 2019 r.

Zbiórka uczestników w dn. 08 lipca b.r. między godziną 7:00 a 8:00 w sali gimnastycznej. Tam nastąpi spotkanie z wychowawcami, podział na grupy oraz omówienie regulaminu i spraw związanych z funkcjonowaniem półkolonii.

Kierownik półkolonii

Read More

Udanych wakacji!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły życzą wszystkim uczniom i absolwentom oraz ich Rodzicom udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego!

Read More

Korzystanie z boiska szkolnego w wakacje

Dyrekcja Szkoły informuje, że w okresie wakacji z boiska szkolnego można korzystać w godz. 7:00-17:00.

Adam Wojerz

 

Read More

Prymus Tarnowa 2019

W dniu 19 czerwca b.r. podczas miejskich uroczystości zakończenia roku szkolnego w tarnowskim teatrze dwie najlepsze uczennice naszej Szkoły otrzymały tytuł Prymusa Tarnowa. Nikola Lesiak z kl. 8a i Emilia Migda z kl. III bg znalazły się w gronie 51 uczniów naszego miasta, których uhonorowano tym wyróżnieniem.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

fot. Magdalena Sumara-Migda

Read More

Podsumowanie pracy świetlicy szkolnej

Kolejny rok nauki za nami, więc nadszedł czas na podsumowanie wszystkich działań w świetlicy szkolnej.

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 przebywali w naszej świetlicy, uczestniczyli w różnych formach zajęć: wychowawczych, edukacyjnych, czytelniczych, biblioterapeutycznych, plastyczno – technicznych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, patriotycznych, ekologicznych, ruchowych, muzycznych oraz bębniarskich.

W czasie pobytu w świetlicy dzieci rozwijały swoje zainteresowania, talenty a także uczyły się odpowiedzialności i kształtowały swoje charaktery. Uczestniczyły również w różnych konkursach: plastycznych, muzycznych, czytelniczych, literackich, sprawnościowych oraz konkursach wiedzy.

Wychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia zgodnie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtowali  u wychowanków umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość oraz wdrażali zasady prawidłowego współdziałania w grupie. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijali zdolności do twórczego wysiłku.

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to: właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, kształtowanie nawyków kultury osobistej  i  funkcjonowania w grupie,  rozwijanie zainteresowań, pogłębianie zdolności uczniów, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

Dzieci w naszej świetlicy miały czas na odpoczynek i swobodne zabawy, zgodne z ich zainteresowaniami, korzystały z licznych gier i zabawek zgromadzonych  w świetlicy. Organizowane były dla nich  gry i zabawy, konkursy oraz wiele innych interesujących zajęć o różnym charakterze.

Dla wychowanków świetlicy zorganizowana została Zabawa Andrzejkowa połączona z licznymi  wróżbami  oraz  Mikołajki, Bal  Karnawałowy, Walentynki  i  Dzień Dziecka.

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez uczniów były zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. W trakcie zajęć dzieci poznawały nowe techniki plastyczne. Prace plastyczne uczniów na bieżąco były eksponowane na gazetkach ściennych, jak również w galerii prac uczniów w korytarzu szkolnym.

Uczniowie naszej  świetlicy wzięli udział w konkursie plastycznym „Posłuchaj jak bije zielone serce przyrody”, zorganizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Piękny Umysł” w Częstochowie.

W ramach projektu ”Osiemnastka” na tropie talentów”, dzieci uczestniczyły w  konkursie plastycznym pt. ”Mój sposób na zdrowy styl życia” zorganizowanym  przez Szkołę Podstawową nr 18 w Tarnowie oraz w kampanii profilaktycznej ”Bezpiecznie z wodą i przyrodą” organizowanej przez Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, UKS Olimpijczyk i  Pałac Młodzieży w Tarnowie.

Uczniowie uczestniczyli również w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci świetlicowych „Pomidorek czy szczypiorek – inspiracje wierszami Jana Brzechwy”, którego organizatorem była  Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach a także w konkursie „Tacy sami, choć tacy różni” w ramach kampanii „Biała wstążka” oraz w  licznych  konkursach  zorganizowanych  przez  wychowawców  naszej  świetlicy.

We wszystkich wymienionych powyżej konkursach wychowankowie świetlicy niejednokrotnie zdobywali miejsca na podium i liczne wyróżnienia.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły także w zajęciach czytelniczych i biblioterapeutycznych, które rozwijały ich zainteresowania czytelnicze. W trakcie zajęć omawiały przeczytane przez wychowawców książki, zachęcały się wzajemnie do korzystania z biblioteki szkolnej i jej księgozbioru, jak również przedstawiały korzyści płynące z czytelnictwa. W ramach zajęć czytelniczych uczniowie uczestniczyli w konkursie na samodzielnie napisaną książkę „Jestem pisarzem”.

Dużą uwagę zwrócono również na zajęcia o tematyce patriotycznej, dzięki którym kształtowano u uczniów postawy patriotyczne, poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznanie słowa Ojczyzna a także wyrażenie szacunku dla symboli narodowych.

Wiele czasu poświęcono na zajęcia profilaktyczne związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze, w szkole i poza nią  oraz  w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych i wakacyjnego odpoczynku,  jak również na zajęcia związane ze zdrowym odżywianiem i aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

Uczniowie brali także udział  w zajęciach o tematyce ekologicznej, których głównym celem było  kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno natury i rozwijanie zachowań proekologicznych.

Nasi wychowankowie bardzo chętnie  uczestniczyli  również w zajęciach umuzykalniających, ruchowych oraz zajęciach z wykorzystaniem rekwizytów cyrkowych – pedagogika cyrku.

Nowością w tym roku szkolnym były zajęcia muzyczne – warsztaty bębniarskie – nauka gry na afrykańskich bębnach  ”djembe”, organizowane dla uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe. Podczas zajęć uczniowie uczyli się prostych rytmów, tworzyli ilustrację muzyczną do opowiadanych historii, grali indywidualnie, z podziałem na role oraz grupowo.

Przy okazji dzieci zapoznały się z elementami kultury zachodniej Afryki, geografią tego regionu, występujących tam zwierzętach i roślinach. Zajęcia  służyły nie tylko nauce gry, ale również integracji grupy, uczyły współpracy, tolerancji, uwrażliwiały na otaczający nas świat dźwięków.

W ramach pracy świetlicy zorganizowane zostały następujące wyjścia  do Muzeum Okręgowego w Tarnowie: „Uwaga! Pociąg! – zajęcia edukacyjno-plastyczne „Bożonarodzeniowe zajęcia – stroik świąteczny”.

Wychowawcy świetlicy prowadzili także szereg zajęć edukacyjno – wychowawczych wynikających z kalendarza imprez szkolnych, ważnych świąt i rocznic. Włączyli się w akcje: „Świąteczna Zbiórka Żywności – Boże Narodzenie 2018”, „Podziel się posiłkiem – Wielkanoc 2019”, „Cała Polska czyta dzieciom – świetlica czyta dzieciom”, „Światowy Dzień Turystyki”, ”Światowy Dzień Zwierząt”, „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”, ”Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, „Bezpieczeństwo w sieci – bezpieczny internet”, „Czytam  sobie – mogę być kim chcę”, „Ogólnopolska Kampania Białej Wstążki”, „Międzynarodowy Dzień Zagrożenia Hałasem”.

Wzięli udział w  Dniach Otwartych Szkoły, organizując  zajęcia dla przyszłych uczniów naszej szkoły. Brali także udział w Obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę organizując konkurs plastyczny „Polska moją Ojczyzną”, zajęcia o charakterze patriotycznym oraz wykonali dekoracje okolicznościowe. Wzięli również udział w Święcie  Patronki Szkoły Klementyny Hoffmanowej  poprzez zorganizowanie konkursu czytelniczego ”Czytamy bajki dla dzieci”.

Odbyły się również zajęcia otwarte „Powitanie zimy”, „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”, „Choinkowe radości – magia Świąt Bożego Narodzenia” i „Poznajemy zawody”  oraz kiermasz kartek bożonarodzeniowych wykonanych przez uczniów na zajęciach świetlicowych pod kierunkiem wychowawców.

W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele pracujący w świetlicy  pomagali uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbali  o kulturę zachowania i słowa eliminując wszelkie objawy agresji. Współpracowali z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas oraz pedagogami szkolnymi, logopedą, terapeutą  pedagogicznym, pielęgniarką szkolną i policjantem dzielnicowym w zakresie wymiany informacji o uczniach. Wspierali  rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

Formą podziękowania i nagrody za aktywny udział uczniów w życiu świetlicy,  były wręczone przez wychowawców na zakończenie roku szkolnego 2018/2019  pamiątkowe „Dyplomy uznania za Twoje starania” i upominki.

Wyróżnionym dzieciom bardzo serdecznie gratulujemy!

A teraz nadszedł czas na zasłużony odpoczynek i zbieranie sił na przyszły rok szkolny.

WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH ORAZ SŁONECZNYCH WAKACJI,  PEŁNYCH NIEZAPOMNIANYCH PRZYGÓD !!!

Małgorzata Fal

fot. Monika Dalczyńska

 

Read More

Klasy Va, Vb i Vc na wycieczce w Warszawie

W dniach 18-19 czerwca uczniowie klas V A, V B i V C wraz z wychowawcami oraz p. Szafraniec wybrali się na 2-dniową wycieczkę do Warszawy. W krótkim czasie udało nam się zwiedzić bardzo dużo pięknych i ciekawych miejsc takich jak Park w Wilanowie, Rynek, Stare Miasto, Stadion Narodowy, Pałac Kultury, Sejm i Senat oaz Centrum Nauki Kopernik. Spędziliśmy bardzo miło i owocnie te ostatnie szkolne dni. Nocleg w pięknym i ekskluzywnym hotelu pozwolił poczuć się nam naprawdę luksusowo. A teraz czas rozpocząć upragnione wakacje.

Joanna Kloc

Read More

Ostatni dzwonek w roku szk. 2018/2019

W dniu 19 czerwca b.r. rozpoczęły się wakacje. Po Mszy Świętej w kościele Księży Misjonarzy uczniowie wraz z nauczycielami i wychowawcami zebrali się w sali gimnastycznej. Pan Dyrektor Adam Wojerz wręczył nagrody książkowe uczniom, który uzyskali najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a także za 100% frekwencję. Następnie wszyscy udali się do sal lekcyjnych, w których uczniowie otrzymali od swoich wychowawców świadectwa.

Życzymy wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji!!!

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

Read More

Zakończenie gimnazjum

W dniu 18 czerwca b.r. uczniowie klas III Gimnazjum zakończyli naukę w naszej szkole. Uroczystość rozpoczął polonez, który poprowadziła przewodnicząca Szkoły z Panem Dyrektorem. Absolwenci złożeniu ślubowanie, a sztandar Szkoły po części oficjalnej został uroczyście złożony.

Pan Dyrektor, Adam Wojerz wręczył pamiątkowe statuetki tym uczniom, którzy przez wszystkie 3 lata nauki w Gimnazjum osiągali wybitne wyniki (średnia co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie). Zostali oni, wraz z laureatką konkursu tematycznego, wpisani do „Złotej Księgi”. W gronie najlepszych znaleźli się: Mateusz Burnóg, Wiktoria Dymon, Klaudia Kula, Patryk Pałucki, Emilia Migda, Natalia Malec, Julia Sapeta, Dominika Trytko i Klaudia Wróbel. Następnie najlepsi absolwenci otrzymali nagrody książkowe, zaś sportowcy, którzy reprezentowali Szkołę z zawodach dostali pamiątkowe medale. Docenione zostały także chórzystki „Allegretto”, które otrzymały pamiątkowe statuetki, a ich rodzice – list gratulacyjny.

Pan Dyrektor wręczył także podziękowania rodzicom najbardziej zaangażowanym w pracę na rzecz Szkoły, a następnie absolwenci wyrazili swoją wdzięczność nauczycielom.

W przerwie wystąpiły dzieci tańczące w zespole „Atomówki” prowadzonym przez p. Roberta Stochmala.

Część artystyczna nosiła tytuł „Opowieść szkolna”, bohaterowi której duchy przypomniały lata spędzone w szkole oraz przedstawiły różne wizje przyszłości. Na koniec absolwenci przygotowali dwie muzyczne niespodzianki.

Wieczorem absolwenci bawili się na pożegnalnej dyskotece.

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

 

Read More

Apel podsumowujący konkursy

W dniu 18 czerwca odbył się apel, podczas którego zostały podsumowane konkursy zorganizowane w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Pani Renata Brzezińska – opiekun Samorządu Szkolnego – ogłosiła wyniki wyborów do Samorządu na rok szkolny 2019/2020, zaś Pan Dyrektor Adam Wojerz wręczył nominacje nowo wybranym członkom Samorządu. Są to: Nikola Skórka – przewodnicząca, Dawid Orzech i Dominika Winter – zastępcy przewodniczącej, Gabriela Kozioł – skarbnik, Natasza Płaneta – sekretarz, a także: Natalia Budzik, Aleksandra Laskowska, Izabela Wzorek.

Ponadto uczniowie, którzy pracowali w Samorządzie w bieżącym roku szkolnym otrzymali z rąk Pana Dyrektora i opiekunki Samorządu podziękowania i upominki.

fot. Andżelika Pach

Read More

Ósmoklasiści zakończyli naukę w naszej szkole

17 czerwca ósmoklasiści zakończyli naukę w naszej szkole. Po przekazaniu sztandaru szkoły swoim młodszym kolegom absolwenci złożyli ślubowanie.

Pan Dyrektor Adam Wojerz i wychowawcy wręczyli najlepszym absolwentom nagrody książkowe, sportowcy, którzy wielokrotnie reprezentowali Szkołę otrzymali pamiątkowe medale, zaś członkinie chóru „Allegretto” – pamiątkowe statuetki. Zaszczytny tytuł Pierwszego Ucznia Szkoły przyznany został Nikoli Lesiak z kl. 8a. Pan Dyrektor wręczył także podziękowania rodzicom najbardziej zaangażowanym w pracę na rzecz Szkoły.

Ósmoklasiści w części artystycznej wspominali lata spędzone w Hoffmanówce, wyrażając przy tym wdzięczność rodzicom i nauczycielom, a potem zatańczyli poloneza.

Na koniec wychowawcy, przy pomocy przedstawicieli uczniów klas siódmych, wręczyli wszystkim absolwentom pamiątkowe „Superjedynki”.

Po krótkiej przerwie uczniowie bawili się na pożegnalnej dyskotece.

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

fot. Anna Damian i Dorota Sudoł

Read More
Skip to content