KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo,

w związku z okresem urlopowym oraz trwającymi w szkole pracami remontowymi informujemy, że sekretariat Szkoły będzie czynny od 8.00 do 13.30.

Read More

Statut Archiwum


Statut
Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej  z dnia 30.08.2018 r.

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im.Klementyny Hoffmanowej z dnia 30.08.2019r. 

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej z dnia 2.04.2020r.

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej z dnia 28.08.2020r.

Read More

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana.

Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Wymagania sprzętowe – telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza)

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  • Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania). Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu szkoły.
  • Wysłać na adres sekretariatu jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
  • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

MLEGITYMACJA KROK po KROKU

1. Uczeń/ca musi mieć legitymację w wersji papierowej
2. Pobierz wniosek o wydanie mlegitymacji ze strony szkoły: www.sp1tarnow.pl lub odbierz w sekretariacie szkoły
3. Wypełnij wniosek i złóż w sekretariacie.
4. Prześlij na adres sekretariatu sekretsp1@umt.tarnow.pl zeskanowane swoje zdjęcie z informacją dotycząca nazwiska, imienia, adresu
5. Szkoła za Ciebie wypełni w systemie potrzebne dane i pobierze indywidualny kod konieczny do pobrania aplikacji mobilnej
6. Wygenerowany kod odbierz w sekretariacie szkoły – będzie potrzebny do ściągniecie mlegitymacji
7. W celu pobrania i zainstalowania aplikacji koniecznej do ściągnięcia mlegitymacji należy postępować zgodnie z Instrukcją mlegitymacja.
8. W przypadku pytań skontaktuj się z sekretariatem szkoły osobiście lub telefonicznie: 14 636 37 40.

Read More

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy i przyjaciele!

Zakończyliśmy kolejny rok, rok, który nie był zwyczajny, musieliśmy zmierzyć się z nową edukacyjną rzeczywistością

realizując naukę zdalną oraz hybrydową.

Był to sprawdzian dla nas wszystkich – uczniów, rodziców, dyrekcji, nauczycieli i pracowników.

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej  wspólnie udało nam się sprostać nowym okolicznościom.

Za pracę, trud i wsparcie w tym okresie wszystkim serdecznie dziękuję.

Nastał czas odpoczynku.

Niech  nadchodzące wakacje każdego dnia  przyniosą wiele radości,  byśmy mogli za dwa miesiące

pełni zapału spotkać się w szkolnych murach, aby uczyć się, pracować i rozwijać naszą szkołę.  

Andżelika Pach ___________

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie___________

Read More

Harmonogram zakończenia roku

Szanowni Państwo!

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem.

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, bezpieczeństwo oraz warunki pogodowe, zakończenie roku szkolnego odbędzie się bez udziału rodziców – do klas wpuszczani będą tylko uczniowie.

W przypadku klas I na salę gimnastyczną może wejść tylko jeden opiekun/rodzic.

Dyrektor Szkoły

Read More

Dzień z wychowawcą

Szanowni Państwo

Dzień 24 czerwca br. tj. czwartek, uczniowie spędzają z wychowawcą według następującego harmonogramu:

oddział/yod  do
1a9.20 – 12.20
1b9.20 – 12.20
1c8.30 – 11.30
2a8.30 – 11.30
2b8.30 – 11.30
2c8.30 – 11.30
3a8.30 – 11.30
3b9.20 – 12.20
3c8.30 – 11.30
4a, 4b, 4c8.00 – 11.00
5a, 5b 9.00 – 12.00
6a, 6b, 6c, 6d9.30 – 12.30
7ac, 7b,  7d9.00 – 12.00
8a, 8b, 8c8.00 – 11.00
Nie obowiązuje klas, które maja zaplanowane wyjścia albo wycieczki
Read More

Spotkanie rodziców uczniów klas I rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo! Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie zaprasza Rodziców dzieci, które w przyszłym roku szkolnym 2021/2022 rozpoczną naukę w klasie pierwszej, na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 21 czerwca 2021 r. w sali gimnastycznej o godz. 17.00 (wejście od parkingu).

Rodziców prosimy o zajęcie miejsc siedzących według przygotowanego planu z zachowaniem odległości zgodnych z wytycznymi GIS i MZ. Przypominamy o obowiązku zdezynfekowania rąk przy wejściu oraz zakrycia ust i nosa.

Dyrekcja Szkoły

Read More

Pożegnanie!

Z przykrością informujemy, że zmarła długoletnia nauczycielka matematyki Pani Bronisława Michałowska. Serdeczna i zawsze otwarta dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Przez kilka kadencji pełniła funkcję wicedyrektorki szkoły.

Fragment wspomnień Pani Bronisławy:

„Po przybyciu do szkoły oprócz matematyki przydzielono mi opiekę nad Spółdzielnią Uczniowską Ciapuś. Całe wyposażenie sklepiku stanowiła szafa zamykana na kłódkę. Gnieździliśmy się na poddaszu jak jaskółki.”

Dziękujemy!

SPOCZYWAJ W POKOJU

Read More

Powrót do nauki stacjonarnej.

Już od poniedziałku, 31 maja br. wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów.

Grantowa grafika z napisem 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii. Po lewej stronie ikonka kartki oraz literka "i" na żółtym kole. Z lewej dolnej strony logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki i błękitna pozioma kreska.

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii. 

Stopniowo, małymi krokami przez cały maj wracaliśmy do normalności. Już 4 maja do szkoły mogły uczęszczać dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach starsi uczniowie. 

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przeszli na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 

Od poniedziałku, 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Więcej informacji- kliknij

Read More

Zasady pracy szkoły od 17 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

od 17 do 28  maja 2021 r.  uczniowie klas 4-8 wracają do szkół w systemie hybrydowym.

Uczniowie klas 1-3 kontynuują naukę stacjonarną w szkole.

Poniżej przedstawiam harmonogram zajęć z podziałem na poszczególne  dni.  

czyli

uczniowie klas IV przychodzą do szkoły: 19 i 21 maja 2021r.
zajęcia w salach: IVa – A13, IVb – B15, IVc – A9

uczniowie klas V przychodzą do szkoły: 19 i 20 maja 2021r.
zajęcia w salach Va – B34, Vb – B25

uczniowie klas VI przychodzą do szkoły: 20 i 28 maja 2021r.
zajęcia w salach VIa – B17/B34, VIb – A13, VIc – A9, VId – B15

uczniowie klas VII przychodzą do szkoły: 19, 21 i 28 maja 2021r.
zajęcia w salach VIIac – B17, VIIb – B27, VIId – A15

uczniowie klas VIII przychodzą do szkoły: 17 i 18 maja 2021r. według zmienionego planu lekcji.
zajęcia w salach VIIIa – A9, VIIIb – B17, VIIIc – B27
Dla uczniów klas VIII zmieniony plan lekcji zbudowany będzie z przedmiotów egzaminacyjnych tj. (2 godziny języka polskiego, 2 godziny matematyki i 2 godziny języka angielskiego).

W dniach w których uczniowie (zapisani na obiady) korzystają z nauki stacjonarnej mogą skorzystać z obiadów.

Przypominam, że w dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. uczniowie klas VIII przystępują do Egzaminu Ósmoklasisty są to dni wolne od zajęć dla klas I-VII.

Dyrektor Szkoły

Read More
Skip to content