Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2021

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Komitetu Organizacyjnego Konkursu

„Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny”

termin przeprowadzenia konkursu został przesunięty na 

22 kwietnia 2021 r.

Konkurs odbędzie się stacjonarnie (w szkole).

Dla uczniów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w konkursie stacjonarnie (np. kwarantanna) zorganizowana zostanie wersja zdalna na zasadach zgodnych z Regulaminem konkursu.

Nadmieniamy, iż obowiązujące Rozporządzenie daje możliwość organizowania konkursów na terenie szkoły.

Read More

Pracownia Językowa

Read More

Przedłużenie obowiązujących obostrzeń

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 25 kwietnia.

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe). Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Więcej informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek

Read More

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie

W związku z sytuacją epidemiczną i związaną z tym niemożnością bezpośredniego zaprezentowania oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego na rok szkolny 2021/2022 oraz zainteresowaniem ze strony Uczniów i Rodziców proszę o przekazania zaproszenia Ósmoklasistom i ich Rodzicom do odwiedzenia naszej strony internetowej i specjalnego informatora.
Zobacz plakat!

Read More

XIV Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych zaprasza uczniów Państwa szkoły do wzięcia udział w czternastej edycji Forum Europejskiego Szkół Ziemi Tarnowskiej, któremu towarzyszyć będzie konkurs w trzech kategoriach: uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół średnich i uczniów ZSEO.
Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej to przedsięwzięcie zainicjowane przez naszą szkołę w 2007 roku. Towarzyszący mu konkurs odbywa się każdego roku pod patronatem znanych osobistości ze świata nauki, biznesu i polityki. W tym roku honorowy patronat nad wydarzeniem objęli m.in. poseł na Sejm RP pan Władysław
Kosiniak-Kamysz oraz poseł do Parlamentu Europejskiego pan Adam Jarubas.
Konkurs sprawdzi wiedzę z zakresu historii i bieżących spraw Unii Europejskiej, a także znajomości języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Test składać będzie się z 30 pytań zamkniętych – w tym 10 pytań w wybranym przez uczestnika języku obcym.
Konkurs w formie zdalnej odbędzie się 9 kwietnia 2021 roku.
Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.
Więcej szczegółów w regulaminie.

Read More

Konsultacje

W związku z trwającym zawieszeniem zajęć i nauczaniem zdalnym konsultacje odbędą się w środę tj. 24.03.2021 r. z wykorzystaniem platformy MS TEAMS wg następującego harmonogramu:

  • klasy IV-VI – w godz. 16:30 – 17:30
  • klasy VII-VIII – w godz. 17:30 – 18:30
  • klasy I-III – w godz. 17.00 – 18.00

Read More

O Szkole w języku francuskim

W tym roku szkolnym odbyło się wiele wydarzeń związanych i dotyczących Naszej Szkoły. Obchodziliśmy święto patronki szkoły, organizowaliśmy wiele konkursów. Tym razem chcemy Wam przedstawić Naszą Szkołę w inny sposób. Uczennice klasy 7d Malwina Ciepiela i Weronika Pach  przygotowały krótki filmik w języku francuskim przedstawiający Naszą Szkołę i jej najciekawsze miejsca. Lekcje on-line nie muszą być nudne,  a wspólne projekty to doskonała okazja by zrealizować coś wyjątkowego.

 Félicititions!!! Merci beaucoup !!!! Nous vous invitons à regarder  notre film!!!!!

Zapraszamy do obejrzenia filmiku.

                                                                                                           Joanna Szafraniec

Read More

Nauka zdalna w szkołach

Szanowni Państwo,

od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie.

Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.

W tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły (warunkiem jest wniosek rodziców).

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia.

Może również organizować naukę zdalną w szkole, ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu (warunkiem jest wniosek rodziców).

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z komunikatem MEiN, w którym przedstawiono najważniejsze zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych do 11 kwietnia br. – kliknij

Read More

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr1
ul. Norwida 22
33-101 Tarnów
SEKRETARIAT
tel.: 014 633 03 46
e-mail: sekretzso1@umt.tarnow.pl

Profile klas na rok szkolny 2021/2022
Oferta szkoły na 2021/2022
Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice
Samorząd Uczniowski przygotował prezentację, która ukazuje szkołę przez pryzmat uczniowskiego spojrzenia. Prezentacja zawiera ponadto wszystkie niezbędne informacje, które są przydatne przy dokonywaniu wyboru szkoły.
Jednocześnie zachęcamy do odwiedzenia naszego Instagrama, gdzie większość akcji jest udokumentowana!
Zobacz prezentację i Instagram.
Rekrutacja elektroniczna

Read More

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W TARNOWIE
ul. Kwiatkowskiego 21, 33-101 Tarnów
tel. 14 636 08 10,
e-mail: sekretckziu@umt.tarnow.pl
https://ckziu.tarnow.pl/
Sekretariat:
/poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie

Ósmoklasisto jeśli chcesz w przyszłości znaleźć dobrze płatną pracę, cieszyć się faktem docenienia przez pracodawców, wybierz zawód z naszej oferty kształcenia.
Jesteśmy przekonani, że jest to ścieżka Twojej kariery zawodowej – ścieżka prowadząca do sukcesu.
Dlaczego? Powiemy wprost: na rynku pracy nie ma specjalistów, brakuje wykwalifikowanej kadry. Brakuje Ciebie – Ucznia, który wybierze świadomie kierunek kształcenia, który otrzyma wszelką pomoc w realizacji marzenia o skończeniu szkoły i będzie się kształcił w nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie.
Czekamy zatem na Ciebie.
Rekrutacja 2021/2022
Warunki naboru do Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1
Strona elektronicznego naboru
Film reklamowy: CKZiU w Tarnowie

Read More
Skip to content