Konkurs „Fotografuj z Jedynką” rozstrzygnięty

W maju zakończyła się druga edycja Międzyszkolnego Konkursu Fotografuj z Jedynką – „Postać w obiektywie” organizowanego przez nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej.  

Celem konkursu było rozwijanie zmysłu artystycznego, ujawnianie inwencji twórczej i kreatywności autorów zdjęć. Konkurs miał również na celu stworzenie możliwości współpracy środowisk szkolnych.

Fotografie przesłane przez uczestników przedstawiały w różnorodny sposób portrety.

Bardzo dziękujemy nauczycielom – członkom jury za zaangażowanie oraz obiektywne oceny.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 • I miejsce: Martyna Szynal – SP nr 15 w Tarnowie
 • II miejsce: Ziemowit Kapusta – SP nr 1 w Tarnowie
 • III miejsce: Marcel Kosałka – SP nr 1 w Tarnowie.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy, które zostaną dostarczone do szkół.

Zwycięzcom naszego konkursu bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie w nim udziału.

Małgorzata Fal

fot. Monika Dalczyńska-Loraj

Read More

Erasmus +

Miło nam poinformować, że już od maja 2023 r. zaczynamy realizację drugiej części programu Erasmus+ w ramach uzyskanej akredytacji.

W ramach akcji Edukacja Szkolna realizujemy Mobilność kadry pedagogicznej.

25 naszych nauczycieli będzie miało możliwość nie tylko uczestniczyć w zajęciach,

ale również współpracować z grupą osób z całej Europy.

W ramach drugiego budżetu nauczyciele będą realizować kursy w Turcji, Chorwacji oraz we Włoszech.

Życzymy bezpiecznej podróży, czekamy na relację z wyjazdu.

Read More

Świetlicowy Dzień Matki

Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym nasze kochane Mamy mają swoje święto – to  Dzień  Matki obchodzony 26 maja. 

W tym dniu, w sposób szczególny wszystkie dzieci wyrażają szacunek i wdzięczność dla swoich Mam, obdarowując je laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami.

To święto ma na celu okazanie Mamom miłości, jak również podziękowania im za trud i opiekę włożoną w nasze wychowanie.

Również w świetlicy szkolnej uczniowie brali udział w różnych zajęciach przygotowanych przez wychowawców, które  miały  na celu  wzmocnienie  więzi  rodzinnych.

W czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  uczniowie uczestniczyli w rozmowach na temat  roli  Mamy w życiu dziecka, układali opisy swoich mam, oraz redagowali życzenia z okazji ich święta.  

Podczas zajęć czytelniczych wychowankowie świetlicy recytowali wiersze związane z Dniem Matki i uczestniczyli w czytaniu wierszy „Mama w poezji”.

W czasie zajęć plastyczno – technicznych uczniowie wykonywali różnymi technikami plastycznymi piękne wielobarwne laurki dla  Mamy.

Podczas zajęć muzycznych dzieci śpiewały następujące  piosenki o Mamie i dla Mamy:

 • „Kocham Cię Mamo”.
 • „Ta piosenka jest dla Mamy”.
 • „Jesteś Mamo skarbem mym”.
 • „A ja wolę moją Mamę”.
 • „Dla Mamy”.
 • „Życzenia dla Mamy”.

W trakcie zajęć umuzykalniających  uczniowie uczestniczyli w zabawach rytmiczno – tanecznych przy akompaniamencie muzycznym.

Prace plastyczne naszych wychowanków posłużyły do wykonania gazetki okolicznościowej z okazji  Dnia  Matki, która została wyeksponowana w galerii prac uczniów na korytarzu szkolnym.

Małgorzata Fal

Read More

Uczestniczyliśmy w Pikniku Hetmańskim

W dniu 13 maja uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami uczestniczyli w dorocznym Pikniku Hetmańskim organizowanym przez Radę Osiedle Starówka.  Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się następujące atrakcje: turniej łuczniczy, obozowisko rycerskie, prezentacje rzemieślnictwa, pokazy walk rycerskich, gry i zabawy z epoki Jana Hetmańskiego Tarnowskiego.

Magdalena Szpunar

Read More

Majowe święta w świetlicy

W maju obchodzimy rocznice ważnych wydarzeń historycznych, które dla nas Polaków mają ogromne znaczenie.

W tych pierwszych trzech dniach maja obchodzone są bowiem w Polsce święta upamiętniające najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisane zostały w historii polskiej państwowości.

1.Maja obchodzimy Święto PracyDzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem obchodzonym 2. Maja. W tym dniu przypominamy sobie o historii i znaczeniu biało – czerwonej flagi. Narodowe Święto Trzeciego Maja to święto państwowe, które jest obchodzone na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3. Maja.

Tematyka tych świąt była okazją do pogadanek i rozmów w ramach zajęć edukacyjno – patriotycznych z wychowankami naszej świetlicy o rozbudzaniu szacunku do ludzi pracy, symbolach narodowych, patriotyzmie i znaczeniu Ojczyzny w życiu każdego Polaka.

Dzieci oglądały następujące prezentacje multimedialne o tematyce patriotycznej:

W czasie zajęć czytelniczych dzieci czytały i omawiały wspólnie z wychowawcami  wiersze o tematyce patriotycznej:

 • Cz. Janczarski „Flaga”
 • W.  Bełza „Polak Mały”
 • S.   Aleksandrzak „Rocznica”
 • M.  Arct „Trzeci Maj”

Podczas zajęć plastycznych uczniowie malowali farbami symbole narodowe, wycinali z kolorowego papieru flagi Polski, wykonywali  biało – czerwone kwiaty oraz kotyliony.

W trakcie zajęć muzycznych wychowankowie świetlicy śpiewali hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego” oraz następujące piosenki patriotyczne:

Każde z tych zajęć miały na celu uwrażliwienie dzieci na wartości związane z naszą Ojczyzną – Polską. 

Wszystkie prace plastyczne naszych wychowanków posłużyły do wykonania gazetek i wystawek  okolicznościowych o tematyce patriotycznej. 

Małgorzata Fal

Read More

Turniej o Puchar Tymbarku

W dniu 27 kwietnia na boisku sportowym klubu Dunajec w Zbylitowskiej Górze odbyły się rozgrywki powiatowe XXIII edycji turnieju piłkarskiego „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.

Dziewczęta z naszej Szkoły zajęły I miejsceGRATULUJEMY!!! Chłopcy zaś odnieśli 3 zwycięstwa i mieli 3 porażki.

fot. Ewa Serwińska-Peca i Robert Pociecha

Read More

Obchody Święta Ziemi w świetlicy

22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Ziemia to nasz wspólny dom, więc dbanie o nią jest naszym obowiązkiem, a chroniąc środowisko dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń.

Również wychowankowie  naszej świetlicy włączyli się w obchody tego święta uczestnicząc w zajęciach, których głównym celem było promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci. Zostały zrealizowane następujące  programy  o charakterze edukacyjno – ekologicznym:

 1. „Dbam o planetę Ziemię”
 2. „Jestem małym ekologiem”

W trakcie zajęć edukacyjnych uczniowie poznali historię ustanowienia Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz zostali zapoznani z zasadami segregacji odpadów, recyklingiem surowców wtórnych i skutkami zniszczeń ekologicznych. Dzieci grały w grę edukacyjno – ekologiczną ”Mały ekolog dużo wie”.

Wychowankowie świetlicy wysłuchali również  bajki Tomasza Trojanowskiego ”Dlaczego zwierzaki mieszkają w domu Maćka”, która została przedstawiona w formie teatrzyku obrazkowego Kamishibai.

W trakcie oglądania teatrzyku  dzieci w bardzo interesujący sposób zapoznały się z tematyką globalnego ocieplenia. Dowiedziały się bowiem, że Amazońska Puszcza oraz inne lasy tropikalne mają ogromny wpływ na klimat naszej Planety Ziemi. Człowiek niszcząc lasy tropikalne zmienia naturalny obieg wody na ziemi co powoduje suszę. Rozmowa jaka nastąpiła po przedstawieniu dopełniła całości i uzmysłowiła dzieciom wagę zagadnienia.

Dzieci oglądały także następujące prezentacje multimedialne związane z Dniem Ziemi;

Podczas zajęć czytelniczych  omawiały wspólnie z wychowawcami wiersze o tematyce ekologicznej:

 •  G.Skrzypczak „Ratujmy Ziemię’’
 •  M.Terlikowska „Halo, tu mówi Ziemia”
 •  D.Gellnerowa „Co to jest przyroda”
 •  D. Klimkiewicz i W.Drabik „Co to jest ekologia”

W czasie zajęć muzycznych uczniowie śpiewali następujące piosenki:

W trakcie zajęć plastycznych wychowankowie świetlicy wykonali  z kolorowego papieru i bibuły plakat „Moja czysta planeta Ziemia’’, a także kolorowali pastelami obrazki związane z Dniem Ziemi.

Podsumowaniem obchodów Święta Ziemi w naszej świetlicy było zorganizowanie quizu ekologicznego „EKO-PLANETA”.

Dzieci w grupach odpowiadały na pytania o tematyce ekologicznej oraz grupowo wykonały dekorację ścienną z okazji Dnia Ziemi.

Każdy uczestnik naszego quizu dostał mały upominek i słodycze.

Wszystkie te zajęcia wpłynęły na kształtowanie u dzieci  wrażliwości na piękno natury i rozwijanie zachowań proekologicznych. 

Małgorzata Fal

fot. Katarzyna Kamińska, Monika Dalczyńska-Loraj i Joanna Szafraniec

Read More

O maszynach latających

Dnia 25 kwietnia klasa 1c realizowała temat związany z maszynami latającymi. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały prezentację multimedialną związaną z lekcją. Poznały historię lotnictwa począwszy od pierwszych statków powietrznych po samoloty współczesne. Uczniowie dyskutowali nad plusami i minusami transportu powietrznego. Potem własnoręcznie wykonali i ozdobili papierowe samoloty. Wszystkie dzieci z niewielką pomocą doskonale poradziły sobie z tym zadaniem.  Podsumowaniem lekcji były zawody- czyj samolot dalej poleci. To dopiero była frajda.

Agnieszka Świątek

Read More

Ciasteczka na Dzień Ziemi

Uczniowie klasy 4a postanowili uczcić Dzień Ziemi w niezwykły sposób. Wraz z wychowawczynią – p. Mariolą Czubą upiekli ciasteczka w kształcie Ziemi. Zabawa była świetna, a jej efekty pyszne.

Mariola Czuba

Read More

Dzień Ziemi na zielono

Z okazji Dnia Ziemi 24 kwietnia był ogłoszony przez Samorząd Szkolny zielonym dniem. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu mieli na sobie ubrania w kolorze zielonym.

Renata Brzezińska

fot. Renata Brzezińska, Dorota Kwiek, Agnieszka Świątek, Anna Urban, Anna Pędrak, Agata Żmuda i Jarosław Zakrzewski

Read More
Skip to content