Instrukcja pierwszego logowania do e-dziennika

Aby pobrać „Instrukcję pierwszego logowania do e-dziennika dla rodzica lub ucznia” należy kliknąć tutaj.

Read More

Wrześniowe zebrania z Rodzicami

W roku szkolnym 2022/2023 wrześniowe zebrania rodziców uczniów klas 1

odbędą się 2 września 2022r. o godzinie 16.30.

Klasa 1a wych. A. Gacoń sala A20

Klasa 1b wych. D. Kwiek sala A16

Klasa 1c wych. A Świątek sala A6

Klasa 3c wych. A. Pędrak sala A19

Zebrania rodziców klas 2-8 odbędą się dnia 7 września 2022r.

Harmonogram zebrań:

KLASAWYCHOWAWCAGODZINASALA
I AAgnieszka Gacońxx
I BDorota Kwiekxx
I CAgnieszka Światekxx
   
II AAnna Urban17.00A7
II BJarosław Zakrzewski16.30A8
   
III AAgata Żmuda16.30A22
III BWioletta Ruszczyńska16.30A21
III CAnna Pędrakxx
   
IV AMariola Czuba17.00A15
IV BJoanna Kloc16.30B34
IV CHanna Szumlańska16.00B17
   
V AJoanna Budzik17.30A9
V BBeata Karpała17.00B8
V CRenata Brzezińśka17.00B26
   
VI ASylwia Szafarz-Zakrzewska16.30A13
VI BEwa Serwińśka-Peca16.30B15
VI CAnna Kukuś17.00B2
   
VII AMarzena Żmuda17.00B28
VII BDorota Sudoł17.00B25
   
VIII ABeata Wyroba16.30A9
VIII BKrzysztof Leśniak 16.30B27
VIII CMagdalena Kossoń16.30A12
VIII DBeata Rynkar16.30A14
IV-VIPJolanta Szatko16.30B1

Zebranie nowych przedstawicieli Rady Rodziców

odbędzie się 7 września 2022r. o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej

Read More

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Read More

Regionalny Program Stypendialny

Szanowni Państwo

W dniu 28 października br. rozpoczęła się szósta edycja Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Nabór wniosków potrwa do dnia 26 listopada 2021 r.

Celem tego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych) jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Ze wsparcia jakie daje Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE mogą skorzystać uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami małopolskich szkół wszystkich typów.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2021/2022 (od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.) dla uczniów:

·         klas 5-7 szkoły podstawowej, w kwocie: 400,00 zł brutto miesięcznie,

·         klas 8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500,00 zł brutto miesięcznie,

·         szkół ponadpodstawowych, w  kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie,

Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Tym samym łączna ich wartość wynosi odpowiednio: 4.800,00 zł brutto, 6.000,00 zł brutto, 7.200,00 zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego wspófinansowanego ze środków UE można składać od dnia 28 października do dnia 26 listopada 2021 r. w następujący sposób:

1)     Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2021/2022 (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).

2)     Osobiście w:

·       Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – Dziennik Podawczy, parter, budynek „B”,

·       Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy ul. Jagiellońskiej 52,p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

·      Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS UE 2021/2022,

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. rodzaje stypendiów, dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-wspolfinansowany-ze-srodkow-ue/20212022

Read More

Badania kontrolne w NSP

Read More

UWAGA RODZICE!

Depresja to czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny, z którym zmagają się ludzie na całym świecie.

27-54% nastolatków w Polsce miało epizod depresyjny.

Nie możemy pozostać obojętni wobec problemu, zapraszamy na spotkanie z rodzicami 17 listopada godz. 17.00.

Wykład poszerzający świadomość rodziców na temat depresji, autoagresji, zagrożenia samobójstwem u dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania będzie można pogłębić wiedzę i zdobyć praktyczne informacje o tym:

  • co jest sygnałem depresji w zachowaniu dziecka – szczególnie w domu i w szkole,
  • jakie wczesne sygnały ostrzegawcze wysyła dziecko, które zamierza podjąć próbę samobójczą,
  • co rodzic może w sytuacji kryzysowej, jak zapobiegać niepokojącym sytuacjom.

czas trwania spotkania ok. 60 minut.

Zapraszamy na spotkanie

Dyrekcja Szkoły

Read More

Granty PPGR

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Więcej informacji – kliknij

Read More

Uzdrowisko Rabka

Szanowni Państwo,

„Uzdrowisko Rabka” S.A. od wielu lat prowadzi leczenie dzieci i młodzieży z nawracającymi i przewlekłymi infekcjami górnych i dolnych dróg oddechowych, astma oskrzelową, alergią, cukrzycą, otyłością, chorobami kardiologicznymi oraz ortopedycznymi.

Leczenie dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat jest finansowane przez NFZ. Aby uzyskać skierowanie, należy w Oddziale Wojewódzkim NFZ złożyć wniosek wypisany przez lekarza poradni lub oddziału szpitalnego (druk do pobrania).

Podczas pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dzieci i młodzież realizują obowiązek szkolny w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce.

Więcej informacji w piśmie – do pobrania, a także na stronach: www.uzdrowisko-rabka.pl oraz  www.zsurabka.pl.

Read More

Harmonogram pracy nauczycieli świetlicy w r. szk. 2022/2023

 

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek

Piątek

Fal Małgorzata 11.00-15.30 11.00-16.30 11.00-16.00 11.00-16.30 6.30-12.30
Dalczyńska-Loraj Monika 11.30-16.00 11.00-16.30 11.00-16.00

6.30-13.00

11.00-15.30
Kamińska Magdalena 11.00-16.00 6.30-13.00 11.30-16.30 11.00-16.00 11.30-16.00
Szatko Jolanta 12.30-16.30 11.00-16.00 6.30-13.00

7.30-10.00

12.30-16.00

11.00-15.30
Szafraniec Joanna 6.30-13.00 11.30-14.30 11.00-16.00 —- 7.30-10.00
Kamińska Katarzyna 7.30-10.00 7.30-9.30 —- 11.00-16.00

13.00-16.30

Wicher-Spaczyńska Adrianna —- 14.00-15.30 7.30-10.00 —- 11.00-16.00
           

Read More

Specjaliści

Harmonogram pracy pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w r. szk. 2022/2023

Logopeda – mgr Małgorzata Szczepanik

poniedziałek: 11:30 – 15:30

wtorek: 7:30 – 15:30

środa: 11:30 – 15:30

czwartek: 11:30 – 15:30

piątek: 7:30 – 9:30

Pedagog szkolny – mgr Patrycja Sikorska 

poniedziałek 9:30 – 13:30

wtorek: 8:00 – 13:00

środa: 10:30 – 15:00

czwartek: 8:30 – 12:30

piątek: 9:00 -13:30

Pedagog specjalny/Terapeuta pedagogiczny/Doradca zawodowy – mgr Magdalena Szpunar 

poniedziałek: 10:20 – 15:20

wtorek: 10:20-15:20

środa: 12:20-15:20

czwartek: 10:20 – 15:20

piątek: 11:20 – 15:20

Psycholog szkolny- mgr Monika Łoboda

poniedziałek: 7:30 – 12:30

wtorek: 11:30 – 16:00

środa: 7:30 – 12:30

czwartek: 11:30 – 16:00

piątek: 8:00 -11:00

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

poniedziałek: 8:00 – 15:35

wtorek: 8:00 – 15:35

środa: 11:30 – 15:35

czwartek: 8:00 – 15:35

piątek: 11:30 -15:35

Read More
Skip to content