Harmonogram pracy nauczycieli świetlicy w r. szk. 2021/2022

 

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek

Piątek

Bacik
Kinga
11.00-16.00 11.00-16.30 7.30-13.00 11.00-16.00 11.00-16.00
Bieniek Bożena 11.00-15.30 11.30-16.30 11.00-15.30

7.00-9.30

11.00-15.30

6.30-12.00
Dalczyńska-Loraj Monika 11.00-16.00 6.30-13.00 11.30-16.30 11.00-16.00 11.00-15.30
Fal Małgorzata 11.30-16.30 11.00-16.00 11.00-16.00 6.30-13.00 11.00-15.30
Szafraniec Joanna 6.30-9.30 7.30-9.30 6.30-9.30 —- 11.30-16.30
Szatko Jolanta 7.30-13.00 11.00-16.00 11.30-16.00 11.30-16.30

7.30-9.30

11.00-15.00

           
           

Read More

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Harmonogram pracy pedagogów, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w r. szk. 2021/2022.

Logopeda – mgr Edyta Łabuda (zast. za mgr Małgorzatę Szczepanik)

poniedziałek: 11:30 – 15:30

wtorek: 7:30 – 15:30

środa: 11:30 – 15:30

czwartek: 11:30 – 15:30

piątek: 7:30 – 9:30

Pedagog szkolny – mgr Patrycja Sikorska 

poniedziałek 9:30 – 13:30

wtorek: 8:00 – 13:00

środa: 10:30 – 15:30

czwartek: 8:30 – 12:30

piątek: 10:00 -14:00

Terapeuta pedagogiczny/Doradca zawodowy – mgr Magdalena Szpunar 

poniedziałek: 10:20 – 15:20

wtorek: 10:20-15:20

środa: 12:20-15:20

czwartek: 10:20 – 15:20

piątek: 11:20 – 15:20

Psycholog szkolny- mgr Monika Łoboda

poniedziałek: 8:15 – 12:30

wtorek: 9:00 – 14:15

środa: 7:00 – 11:30

czwartek: 11:00 – 16:00

piątek: 7:00 -10:00

Read More

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana.

Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Wymagania sprzętowe – telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza)

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  • Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania). Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu szkoły.
  • Wysłać na adres sekretariatu jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
  • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

MLEGITYMACJA KROK po KROKU

1. Uczeń/ca musi mieć legitymację w wersji papierowej
2. Pobierz wniosek o wydanie mlegitymacji ze strony szkoły: www.sp1tarnow.pl lub odbierz w sekretariacie szkoły
3. Wypełnij wniosek i złóż w sekretariacie.
4. Prześlij na adres sekretariatu sekretsp1@umt.tarnow.pl zeskanowane swoje zdjęcie z informacją dotycząca nazwiska, imienia, adresu
5. Szkoła za Ciebie wypełni w systemie potrzebne dane i pobierze indywidualny kod konieczny do pobrania aplikacji mobilnej
6. Wygenerowany kod odbierz w sekretariacie szkoły – będzie potrzebny do ściągniecie mlegitymacji
7. W celu pobrania i zainstalowania aplikacji koniecznej do ściągnięcia mlegitymacji należy postępować zgodnie z Instrukcją mlegitymacja.
8. W przypadku pytań skontaktuj się z sekretariatem szkoły osobiście lub telefonicznie: 14 636 37 40.

Read More

Instrukcja pierwszego logowania do e-dziennika

Aby pobrać „Instrukcję pierwszego logowania do e-dziennika dla rodzica lub ucznia” należy kliknąć tutaj.

Read More

Terminarz szkolny 2021/2022

Zachęcamy do zapoznania się z terminarzem szkolnym 2021/2022 – do pobrania.

Read More

Stypendium i zasiłek szkolny

STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych słuchacz kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, 528 zł netto na jednego członka rodziny.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami składa się do dnia 15 września danego roku w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,901754.html

Wniosek o stypendium – pobierz

ZASIŁKI SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniom znajdujących się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, zamieszkałym na terenie Miasta Tarnowa.

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowym, policealnych, słuchaczom kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wraz załącznikami składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,900821.html

Wniosek o zasiłek socjalny – pobierz

Read More

Rekrutacja na zajęcia w Pałacu Młodzieży

Dyrektor Pałacu Młodzieży w Tarnowie informuje o naborze na bezpłatne całoroczne zajęcia do Pałacu Młodzieży w Tarnowie. 11 czerwca 2021 r. kończy się etap rekrutacji. Szczegóły – tutaj.

Read More

Zasady pracy szkoły od 17 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

od 17 do 28  maja 2021 r.  uczniowie klas 4-8 wracają do szkół w systemie hybrydowym.

Uczniowie klas 1-3 kontynuują naukę stacjonarną w szkole.

Poniżej przedstawiam harmonogram zajęć z podziałem na poszczególne  dni.  

czyli

uczniowie klas IV przychodzą do szkoły: 19 i 21 maja 2021r.
zajęcia w salach: IVa – A13, IVb – B15, IVc – A9

uczniowie klas V przychodzą do szkoły: 19 i 20 maja 2021r.
zajęcia w salach Va – B34, Vb – B25

uczniowie klas VI przychodzą do szkoły: 20 i 28 maja 2021r.
zajęcia w salach VIa – B17/B34, VIb – A13, VIc – A9, VId – B15

uczniowie klas VII przychodzą do szkoły: 19, 21 i 28 maja 2021r.
zajęcia w salach VIIac – B17, VIIb – B27, VIId – A15

uczniowie klas VIII przychodzą do szkoły: 17 i 18 maja 2021r. według zmienionego planu lekcji.
zajęcia w salach VIIIa – A9, VIIIb – B17, VIIIc – B27
Dla uczniów klas VIII zmieniony plan lekcji zbudowany będzie z przedmiotów egzaminacyjnych tj. (2 godziny języka polskiego, 2 godziny matematyki i 2 godziny języka angielskiego).

W dniach w których uczniowie (zapisani na obiady) korzystają z nauki stacjonarnej mogą skorzystać z obiadów.

Przypominam, że w dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. uczniowie klas VIII przystępują do Egzaminu Ósmoklasisty są to dni wolne od zajęć dla klas I-VII.

Dyrektor Szkoły

Read More

Dzieci w wirtualnej sieci!

Jak wynika z wielu badań duże spustoszenie w psychice i rozwoju emocjonalnym dzieci powoduje nieograniczony dostęp do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów, które trafiają w ręce coraz młodszych dzieci. Urządzenia te, wprowadzone w świat dziecka bez zasad i wsparcia ze strony dorosłych – otwierają dzieciom dostęp do świata pełnego gier komputerowych, pornografii, hazardu, przemocy.

Broszura „Dzieci w wirtualnej sieci”, adresowana do rodziców dzieci w wieku 7-9 lat, ukazuje wspomniane zagrożenia oraz wyposaża rodziców w niezbędną wiedzę i rozwiązania pomocne w wychowaniu oraz uczenia właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą – kliknij

Read More

Konsultacje

W związku z trwającym zawieszeniem zajęć i nauczaniem hybrydowym konsultacje odbędą się w środę tj. 19.05.2021 r. z wykorzystaniem platformy MS TEAMS dla klas IV – VIII wg następującego harmonogramu:

  • klasy IV-VI – w godz. 16:30 – 17:30
  • klasy VII-VIII – w godz. 17:30 – 18:30

Klasy I-III zgodnie z ustaleniami wychowawców.

Read More
Skip to content