Rekrutacja na zajęcia w Pałacu Młodzieży

Dyrektor Pałacu Młodzieży w Tarnowie informuje o naborze na bezpłatne całoroczne zajęcia do Pałacu Młodzieży w Tarnowie. 11 czerwca 2021 r. kończy się etap rekrutacji. Szczegóły – tutaj.

Read More

Zasady pracy szkoły od 17 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

od 17 do 28  maja 2021 r.  uczniowie klas 4-8 wracają do szkół w systemie hybrydowym.

Uczniowie klas 1-3 kontynuują naukę stacjonarną w szkole.

Poniżej przedstawiam harmonogram zajęć z podziałem na poszczególne  dni.  

czyli

uczniowie klas IV przychodzą do szkoły: 19 i 21 maja 2021r.
zajęcia w salach: IVa – A13, IVb – B15, IVc – A9

uczniowie klas V przychodzą do szkoły: 19 i 20 maja 2021r.
zajęcia w salach Va – B34, Vb – B25

uczniowie klas VI przychodzą do szkoły: 20 i 28 maja 2021r.
zajęcia w salach VIa – B17/B34, VIb – A13, VIc – A9, VId – B15

uczniowie klas VII przychodzą do szkoły: 19, 21 i 28 maja 2021r.
zajęcia w salach VIIac – B17, VIIb – B27, VIId – A15

uczniowie klas VIII przychodzą do szkoły: 17 i 18 maja 2021r. według zmienionego planu lekcji.
zajęcia w salach VIIIa – A9, VIIIb – B17, VIIIc – B27
Dla uczniów klas VIII zmieniony plan lekcji zbudowany będzie z przedmiotów egzaminacyjnych tj. (2 godziny języka polskiego, 2 godziny matematyki i 2 godziny języka angielskiego).

W dniach w których uczniowie (zapisani na obiady) korzystają z nauki stacjonarnej mogą skorzystać z obiadów.

Przypominam, że w dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. uczniowie klas VIII przystępują do Egzaminu Ósmoklasisty są to dni wolne od zajęć dla klas I-VII.

Dyrektor Szkoły

Read More

Dzieci w wirtualnej sieci!

Jak wynika z wielu badań duże spustoszenie w psychice i rozwoju emocjonalnym dzieci powoduje nieograniczony dostęp do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów, które trafiają w ręce coraz młodszych dzieci. Urządzenia te, wprowadzone w świat dziecka bez zasad i wsparcia ze strony dorosłych – otwierają dzieciom dostęp do świata pełnego gier komputerowych, pornografii, hazardu, przemocy.

Broszura „Dzieci w wirtualnej sieci”, adresowana do rodziców dzieci w wieku 7-9 lat, ukazuje wspomniane zagrożenia oraz wyposaża rodziców w niezbędną wiedzę i rozwiązania pomocne w wychowaniu oraz uczenia właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą – kliknij

Read More

Konsultacje

W związku z trwającym zawieszeniem zajęć i nauczaniem hybrydowym konsultacje odbędą się w środę tj. 19.05.2021 r. z wykorzystaniem platformy MS TEAMS dla klas IV – VIII wg następującego harmonogramu:

  • klasy IV-VI – w godz. 16:30 – 17:30
  • klasy VII-VIII – w godz. 17:30 – 18:30

Klasy I-III zgodnie z ustaleniami wychowawców.

Read More

Harmonogram powrotu uczniów do szkoły.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. Klasy IV-VIII uczą się zdalnie

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.), szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony na stronie szkoły w późniejszym terminie.

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem MEiN – kliknij

Read More

Zasady pracy szkoły od 26 kwietnia 2021 r.

Od poniedziałku, 26 kwietnia 2021 r. w jedenastu województwach m.in. w małopolskim, uczniowie z klas I-III będą realizowali naukę w trybie mieszanym – hybrydowym, a klasy IV -VIII będą się uczyć jak dotychczas – zdalnie.

Dyrektor szkoły podstawowej ustala harmonogram prowadzenia zajęć biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie zajęć przez każdego ucznia.

Więcej o zasadach pracy szkół i placówek od 26 kwietnia 2021 r. – kliknij

Zasady nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie

  1. Od 26 kwietnia nauka w lasach I-III będzie odbywała się w sposób hybrydowy.
  2. Nie ulega zmianie plan lekcji, obowiązuje ten opublikowany w e-dzienniku.
  3. Wszystkie bieżące zmiany planu wynikające np. z nieobecności nauczyciela wprowadzane są do planu klasy w e-dzienniku.
  4. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej oraz obiady będą organizowane dla dzieci przebywających w danym dniu w szkole na zajęciach stacjonarnych.
  5. Harmonogram zajęć dla poszczególnych klas znajduje się poniżej. Harmonogram może ulec zmianie w kolejnych tygodniach utrzymywania się nauki w trybie hybrydowym
Klasa\dzieńponiedziałek 
26 kwietnia
wtorek
27 kwietnia
środa
28 kwietnia
czwartek
29 kwietnia
piątek
30 kwietnia
1anauka stacjonarnanauka stacjonarnanauka zdalna*nauka zdalnanauka stacjonarna
1bnauka stacjonarnanauka zdalnanauka stacjonarnanauka stacjonarnanauka zdalna*
1cnauka zdalnanauka stacjonarnanauka zdalna*nauka stacjonarnanauka stacjonarna
2anauka stacjonarnanauka stacjonarnanauka zdalna*nauka zdalnanauka stacjonarna
2bnauka stacjonarnanauka zdalnanauka stacjonarnanauka stacjonarnanauka zdalna
2cnauka zdalnanauka stacjonarnanauka zdalna*nauka stacjonarnanauka stacjonarna
3anauka zdalnanauka stacjonarnanauka zdalnanauka stacjonarnanauka stacjonarna
3bnauka stacjonarnanauka stacjonarnanauka zdalnanauka zdalnanauka stacjonarna
3cnauka stacjonarnanauka zdalnanauka stacjonarnanauka stacjonarnanauka zdalna
* w tych dniach dyrektor może zorganizować naukę zdalną w szkole wg. indywidualnych wniosków, które złożono w poszczególnych klasach

Read More

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

„Rozpoczęło się największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy zalogować się na stronę spis.gov.pl  i wypełnić kwestionariusz.

Każda osoba mieszkająca w Polsce – niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku jest zobowiązana do udziału w spisie. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.   Główny Urząd Statystyczny uruchomił  telefoniczny „Spis na żądanie”  numer telefonu 22 279 99 99. Osoby, które  nie mają dostępu do Internetu mogą spisać się w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym  w Tarnowie pl. Kazimierza Wielkiego 2  lub w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 (umawianie terminu: nr tel. 14 688- 27-10).”

KONKURS „AKTYWNI MIESZKAŃCY” – kliknij

Read More

Przedłużenie obowiązujących obostrzeń

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 25 kwietnia.

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe). Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Więcej informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek

Read More

Konsultacje

W związku z trwającym zawieszeniem zajęć i nauczaniem zdalnym konsultacje odbędą się w środę tj. 24.03.2021 r. z wykorzystaniem platformy MS TEAMS wg następującego harmonogramu:

  • klasy IV-VI – w godz. 16:30 – 17:30
  • klasy VII-VIII – w godz. 17:30 – 18:30
  • klasy I-III – w godz. 17.00 – 18.00

Read More

Nauka zdalna w szkołach

Szanowni Państwo,

od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie.

Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.

W tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły (warunkiem jest wniosek rodziców).

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia.

Może również organizować naukę zdalną w szkole, ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu (warunkiem jest wniosek rodziców).

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z komunikatem MEiN, w którym przedstawiono najważniejsze zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych do 11 kwietnia br. – kliknij

Read More
Skip to content