KONSULTACJE – ONLINE


W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną planowane na środę tj. 24 listopada 2021r. konsultacje odbędą się online z wykorzystaniem platformy MS TEAMS wg następującego harmonogramu:

  • klasy IV-VI – w godz. 16:30 – 17:30
  • klasy VII-VIII – w godz. 17:30 – 18:30
  • klasy I-III – w godz. 17.00 – 18.00 (według ustaleń wychowawcy)

Dyrektor Szkoły

Read More

Regionalny Program Stypendialny

Szanowni Państwo

W dniu 28 października br. rozpoczęła się szósta edycja Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Nabór wniosków potrwa do dnia 26 listopada 2021 r.

Celem tego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych) jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Ze wsparcia jakie daje Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE mogą skorzystać uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami małopolskich szkół wszystkich typów.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2021/2022 (od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.) dla uczniów:

·         klas 5-7 szkoły podstawowej, w kwocie: 400,00 zł brutto miesięcznie,

·         klas 8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500,00 zł brutto miesięcznie,

·         szkół ponadpodstawowych, w  kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie,

Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Tym samym łączna ich wartość wynosi odpowiednio: 4.800,00 zł brutto, 6.000,00 zł brutto, 7.200,00 zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego wspófinansowanego ze środków UE można składać od dnia 28 października do dnia 26 listopada 2021 r. w następujący sposób:

1)     Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2021/2022 (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).

2)     Osobiście w:

·       Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – Dziennik Podawczy, parter, budynek „B”,

·       Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy ul. Jagiellońskiej 52,p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

·      Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS UE 2021/2022,

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. rodzaje stypendiów, dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-wspolfinansowany-ze-srodkow-ue/20212022

Read More

Badania kontrolne w NSP

Read More

UWAGA RODZICE!

Depresja to czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny, z którym zmagają się ludzie na całym świecie.

27-54% nastolatków w Polsce miało epizod depresyjny.

Nie możemy pozostać obojętni wobec problemu, zapraszamy na spotkanie z rodzicami 17 listopada godz. 17.00.

Wykład poszerzający świadomość rodziców na temat depresji, autoagresji, zagrożenia samobójstwem u dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania będzie można pogłębić wiedzę i zdobyć praktyczne informacje o tym:

  • co jest sygnałem depresji w zachowaniu dziecka – szczególnie w domu i w szkole,
  • jakie wczesne sygnały ostrzegawcze wysyła dziecko, które zamierza podjąć próbę samobójczą,
  • co rodzic może w sytuacji kryzysowej, jak zapobiegać niepokojącym sytuacjom.

czas trwania spotkania ok. 60 minut.

Zapraszamy na spotkanie

Dyrekcja Szkoły

Read More

Granty PPGR

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Więcej informacji – kliknij

Read More

Uzdrowisko Rabka

Szanowni Państwo,

„Uzdrowisko Rabka” S.A. od wielu lat prowadzi leczenie dzieci i młodzieży z nawracającymi i przewlekłymi infekcjami górnych i dolnych dróg oddechowych, astma oskrzelową, alergią, cukrzycą, otyłością, chorobami kardiologicznymi oraz ortopedycznymi.

Leczenie dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat jest finansowane przez NFZ. Aby uzyskać skierowanie, należy w Oddziale Wojewódzkim NFZ złożyć wniosek wypisany przez lekarza poradni lub oddziału szpitalnego (druk do pobrania).

Podczas pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dzieci i młodzież realizują obowiązek szkolny w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce.

Więcej informacji w piśmie – do pobrania, a także na stronach: www.uzdrowisko-rabka.pl oraz  www.zsurabka.pl.

Read More

Harmonogram pracy nauczycieli świetlicy w r. szk. 2021/2022

 

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek

Piątek

Bacik
Kinga
11.00-16.00 11.00-16.30 7.30-13.00 11.00-16.00 11.00-16.00
Bieniek Bożena 11.00-15.30 11.30-16.30 11.00-15.30

7.00-9.30

11.00-15.30

6.30-12.00
Dalczyńska-Loraj Monika 11.00-16.00 6.30-13.00 11.30-16.30 11.00-16.00 11.00-15.30
Fal Małgorzata 11.30-16.30 11.00-16.00 11.00-16.00 6.30-13.00 11.00-15.30
Szafraniec Joanna 6.30-9.30 7.30-9.30 6.30-9.30 —- 11.30-16.30
Szatko Jolanta 7.30-13.00 11.00-16.00 11.30-16.00 11.30-16.30

7.30-9.30

11.00-15.00

           
           

Read More

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Harmonogram pracy pedagogów, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w r. szk. 2021/2022.

Logopeda – mgr Małgorzata Szczepanik

poniedziałek: 11:30 – 15:30

wtorek: 7:30 – 15:30

środa: 11:30 – 15:30

czwartek: 11:30 – 15:30

piątek: 7:30 – 9:30

Pedagog szkolny – mgr Patrycja Sikorska 

poniedziałek 9:30 – 13:30

wtorek: 8:00 – 13:00

środa: 10:30 – 15:30

czwartek: 8:30 – 12:30

piątek: 10:00 -14:00

Terapeuta pedagogiczny/Doradca zawodowy – mgr Magdalena Szpunar 

poniedziałek: 10:20 – 15:20

wtorek: 10:20-15:20

środa: 12:20-15:20

czwartek: 10:20 – 15:20

piątek: 11:20 – 15:20

Psycholog szkolny- mgr Monika Łoboda

poniedziałek: 8:15 – 12:30

wtorek: 9:00 – 14:15

środa: 7:00 – 11:30

czwartek: 11:00 – 16:00

piątek: 7:00 -10:00

Read More

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana.

Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Wymagania sprzętowe – telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza)

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  • Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania). Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu szkoły.
  • Wysłać na adres sekretariatu jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
  • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

MLEGITYMACJA KROK po KROKU

1. Uczeń/ca musi mieć legitymację w wersji papierowej
2. Pobierz wniosek o wydanie mlegitymacji ze strony szkoły: www.sp1tarnow.pl lub odbierz w sekretariacie szkoły
3. Wypełnij wniosek i złóż w sekretariacie.
4. Prześlij na adres sekretariatu sekretsp1@umt.tarnow.pl zeskanowane swoje zdjęcie z informacją dotycząca nazwiska, imienia, adresu
5. Szkoła za Ciebie wypełni w systemie potrzebne dane i pobierze indywidualny kod konieczny do pobrania aplikacji mobilnej
6. Wygenerowany kod odbierz w sekretariacie szkoły – będzie potrzebny do ściągniecie mlegitymacji
7. W celu pobrania i zainstalowania aplikacji koniecznej do ściągnięcia mlegitymacji należy postępować zgodnie z Instrukcją mlegitymacja.
8. W przypadku pytań skontaktuj się z sekretariatem szkoły osobiście lub telefonicznie: 14 636 37 40.

Read More

Instrukcja pierwszego logowania do e-dziennika

Aby pobrać „Instrukcję pierwszego logowania do e-dziennika dla rodzica lub ucznia” należy kliknąć tutaj.

Read More
Skip to content