Mieć wyobraźnię Miłosierdzia

To tytuł projektu realizowanego w naszej szkole. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji – tutaj.

Read More

Kampania „Nie hejtuję- reaguję”

W listopadzie 2019 r. uczniowie naszej szkoły, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nie hejtuję- reaguję” prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wzięli udział w zajęciach mających na celu zwiększenie ich świadomości dotyczącej problemu hejtu i cyberprzemocy. Podczas warsztatów prowadzonych w ramach lekcji informatyki i godzin wychowawczych uczniowie mieli okazję porozmawiać o problemie obrażania w internecie, zapoznać się z pojęciami hejt i mowa nienawiści oraz metodami radzenia sobie z internetowym hejtem. Dowiedzieli się także jak należy właściwie   reagować na ten problem jako ofiara oraz świadek. Ostatnim elementem warsztatów było wykonanie przez uczestników plakatów zwracających uwagę na omawianą problematykę.

Jarosław Zakrzewski

Read More

„Nie pal przy mnie proszę” – program edukacji antytytoniowej.

W roku szkolnym 2018/2019 realizowana jest kolejna edycja programu w naszej szkole – dla klas II.

Założenia ogólne programu

 • program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 • stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym
 • podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych,
 • program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci,
 • w programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci)
 • program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe

 • porządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 • uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
 • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Struktura programu

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

 1. CO TO JEST ZDROWIE?
 2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
 3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
 4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
 5. NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ!

Nad programem pracował interdyscyplinarny zespół złożony z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Patrycja Sikorska

Read More

Bieg po zdrowie

Wszystkie klasy IV naszej Szkoły rozpoczęły w szk. 2018/2019 realizację projektu Bieg po zdrowie.

Bieg po zdrowie to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Główne cele programu:

 • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
 • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
 • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Zachęcamy uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

Podczas cyklu zajęć dzieci będą:

 • dyskutować,
 • wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
 • przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
 • liczyć koszty palenia papierosów,
 • pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
 • tworzyć komiks z bohaterami programu.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Patrycja Sikorska

Read More

Świętujemy Niepodległą – III rok Projektu Niepodległościowego

W trzecim roku naszej pracy zależało nam nie tylko na spójności naszych działań w latach poprzednich, ale także na atrakcyjnym i trochę niestandardowym pokazaniu modelu świętowania rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Chcieliśmy czynnie zaangażować jeszcze większą ilość dzieci i młodzieży naszej szkoły w przygotowanie święta a jednocześnie zapewnić oprócz czynnika wychowawczego i poznawczego także pewien element radości i zabawy.
Aby przygotować naszych uczniów do Święta Niepodległości, na lekcjach wychowawczych odbyły się pogadanki na ten temat, w których wykorzystaliśmy materiały wypracowane w pierwszym roku naszej pracy.
W klasach z nauczania początkowego (jako, że taki rodzaj prac cieszy się największą popularnością) został ogłoszony konkurs plastyczny propagujący symbole Legionów Piłsudskiego (krzyż, orzełek) oraz przybliżający sylwetkę samego marszałka. Wszystkie prace pokonkursowe zostały wyeksponowane na korytarzach naszej szkoły. W zadaniu tym wzięli udział wszyscy uczniowie klas I – III.
Aby zaangażować jak największą ilość uczniów i nauczycieli a jednocześnie oddać ducha epoki oraz specyfikę dnia wyzwolenia, prace nad przygotowaniem święta zostały podzielone na kilka płaszczyzn. Humaniści oraz uczniowie, którzy wybrali ten rodzaj działalności zostali zaangażowani w prace nad przygotowaniem kącika poezji i literatury z tamtego okresu. W czasie 09. 11. 2017 jedna z sal lekcyjnych pełniła rolę salonu literackiego z tamtego czasu a cała społeczność szkolna miała możliwość jego odwiedzenia, wysłuchania prelekcji, poezji i urywków prozy, które prezentowali uczniowie.
W innej z sal uczniowie mogli zaśpiewać pieśni legionowe. Uczennice śpiewające w chórze wspomagały śpiewających a każdy z odwiedzających otrzymywał mini śpiewnik opracowany w pierwszym roku naszych prac. Jeszcze jedna okazja wspólnego śpiewania miała miejsce po akademii ,w trakcie konkursu na strój z epoki, podczas burzliwych debat komisji oceniającej. Śpiewali wtedy wszyscy zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. 10.11. 2017 chór szkolny wziął udział w obchodach miejskich Święta Odzyskania Niepodległości , występując na tarnowskim Rynku. Na trwający 40 minut koncert złożyły się pieśni legionowe i patriotyczne.
Nawiązując do prac w ubiegłym roku i postaci Bohaterów Niepodległej wybranych przez naszych uczniów, wydrukowaliśmy komiks o Ferdynandzie Zarzyckim, który uczniowie ( w tym także jego twórca) rozdawali 10. 11. 2017 mieszkańcom Tarnowa. Niestandardowe ukazanie mało znanej postaci wywodzącej się z naszego miasta w dużym stopniu przybliżyło tarnowianom jego sylwetkę.
Kolejną zwykłą – niezwykła postacią z jaką zapoznawaliśmy się w poprzednim roku była Karolina Kózka. Nawiązany z proboszczem kontakt zaowocował stworzeniem wystawy ukazującej nie tylko jej osobę ale także charakter domu rodzinnego (nawet jego wyposażenia), ubiorów paradnych wsi tego regionu oraz munduru żołnierza rosyjskiego. Uczniowie prezentowali fragmenty filmu o Karolinie Kózkównie a na ręce dyrektora szkoły przekazane zostały (jako symbole błogosławionej) szczep gruszy oraz chusta. Gruszę zasadzono w dniu 23.11 2017 – święto Patronki Szkoły. Wystawę poprzedził konkurs plastyczny o Karolinie Kózce a prace powstałe prezentowane były na korytarzu na parterze.
Dbając o eksponowanie dorobku jaki został wypracowany w ciągu poprzednich lat w jednej z sal prezentowaliśmy wszystkie powstałe wtedy prace. Podobnie jak wszystkie poprzednie sale została odwiedzona zarówno przez uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości oraz rodziców – dzień wcześniej odbywały się konsultacje. Ponadto wyjątkową salę Karoliny Kózki udostępniono do zwiedzenia dla przedszkolaków z Przedszkola nr 34.
Grupa nauczający przedmiotów ścisłych oraz grupa językowców skupiła wokół siebie uczniów, których zadaniem było wyszukać znane postaci z Tarnowa i okolic żyjące i działające w tamtych czasach. Na wystawie pt. „Oni tworzyli niepodległy Tarnów” zaprezentowane zostały ich osiągnięcia w języku polskim jak i angielskim.
W trakcie prac nad tą dziedziną okazało się, że pradziadek jednej z naszych uczennic Julii Reising był znanym malarzem oraz współzałożycielem tarnowskiego teatru. Uczennica zaprezentowała postać swojego przodka, eksponując niektóre jego prace plastyczne oraz broszurę o nim, wydaną przez muzeum okręgowe.
Korytarze całej szkoły ozdobione zostały pracami uczniów przedstawiającymi obrazy i ich twórców z tamtego okresu a także malarstwo legionowe.
Uczniowie zaangażowani w prace historyczne prezentowali losy Polaków na frontach I wojny światowej oraz to, jak przebiegały fronty wojenne i jaki to miało wpływ na życie ludzi regionu Tarnowa.
Dodać należy, że role przewodników oprowadzających zwiedzających pełnili najstarsi uczniowie klas gimnazjalnych.

Przygotowaliśmy też akademię z okazji odzyskania niepodległości ale oprócz jej standardowych elementów pojawiły się też nowe. Chcieliśmy przybliżyć wojskowy sposób oddawania honorów symbolom państwowym dlatego zaprosiliśmy klasę wojskową z XVI LO w Tarnowie. Ich obecność i pokaz dodały kolorytu naszej uroczystości.
Po zwiedzaniu i akademii przyszedł czas na zaprezentowanie oddających charakter tamtych czasów strojów. Wcześniej wśród uczniów został ogłoszony konkurs na strój z epoki. Zainscenizowany pokaz mody cieszył się ogromną popularnością wśród społeczności szkolnej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości szkolnych.

Prezentacja podsumowująca pracę w III roku projektu.

Read More

Bohaterom Niepodległej – II rok Projektu Niepodległościowego

W drugim roku naszej pracy w projekcie miejskim „Narodowe Święto Niepodległości” naszą pracę nad realizacją II etapu projektu miejskiego pod hasłem „Bohaterom Niepodległej” rozpoczęliśmy od umieszczenia zaplanowanych zadań w kalendarzu szkoły i ich szczegółowego rozplanowania tak aby zapewnić jak największej liczbie uczniów płaszczyznę do samorealizacji.

W klasach młodszych na lekcjach wychowawczych (kl. IV-VI) i w ramach edukacji polonistycznej w kl. I-III wychowawcy, w oparciu o prezentacje multimedialną, zapoznali uczniów z wydarzeniami I wojny światowej i okolicznościami odzyskania przez Polskę niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem roli Tarnowa i ziemi tarnowskiej. Wiadomości dostosowane były do poszczególnych poziomów wiekowych. W klasach I-III prezentacja zawierała, oprócz informacji ogólnych dotyczących I wojny światowej, szczegółową rolę tarcz legionów w latach 1914-1917. W klasach IV-VI podkreślono rolę osoby Ignacego Jana Paderewskiego, jako głosiciela i propagatora odbudowy państwa polskiego. Na bazie tych działań przeprowadziliśmy konkursy plastyczne „Tarcza Legionów” (dla klas I-III) i „Walczył o Polskę – Ignacy Jan Paderewski” (dla klas IV-VI).

Prace zostały pokazane całej społeczności szkolnej.

Jednym z zadań zrealizowanych w poprzednim roku był szkolny projekt edukacyjny na temat miejsc i postaci związanych z okresem I wojny i okresem odzyskania niepodległości z terenu Tarnowa. Na podstawie jego rezultatów po dyskusjach z uczniami dokonaliśmy wyboru dwojga „zwykłych – niezwykłych” bohaterów – Karoliny Kózki i Ferdynanda Zarzyckiego reprezentujących losy ludności cywilnej i żołnierzy w czasie I wojny światowej. Więc w klasach gimnazjalnych pierwszym zadaniem jakie zrealizowaliśmy był rajd – wycieczka poświęcona postaciom związanym z okresem I wojny światowej i patronowi nasze szkoły. Odbył się on 20 września z uwagi na odpowiednią pogodę. Wybrana przez nas postać Karoliny Kózki wiekowo zbliżona jest do uczniów gimnazjum. Uczniowie mogli się z nią zidentyfikować.

Ponadto Wał Ruda (rodzinna wieś Karoliny Kózki) wiąże się także z postacią Jana Nowaka – Jeziorańskiego (patrona naszego gimnazjum) i akcją III Most.
W celu przygotowania młodzieży do wycieczki na lekcjach religii i godzinach wychowawczych przybliżone zostały obie postacie. Na miejscu uczniowie zwiedzili dom Karoliny Kózki, przeszli ostatnią jej drogę a w Zabawie odwiedzili sanktuarium z jej szczątkami. W zadaniu tym brali udział wszyscy uczniowie naszego gimnazjum i prawie wszyscy nauczyciele. Niektórzy przygotowywali biografie i przedstawiali postacie na lekcjach, inni w roli przewodników w Wał Rudzie, dokumentowali wycieczkę.
Realizacja tego zadania była wsparciem w nauce historii i żywą lekcją patriotyzmu.

Kolejne zadanie miało przybliżyć sylwetkę mało znanego nam Ferdynanda Zarzyckiego. W Tarnowie w Mościcach jest niewielka ulica jego imienia ale prawie nikt nie wie kim był Zarzycki ani jakie były jego zasługi. Ta niezwykła postać w opinii uczniów warta jest szerszego rozpropagowania. Dlatego narzuciliśmy nowoczesne formy przedstawienia postaci, zawężając je do komiksu oraz do prezentacji multimedialnej. Jak się okazało jedna z prac zdystansowała pozostałe. Jest to komiks o życiu i dokonaniach Ferdynanda Zarzyckiego, w którym uczeń zawarł lapidarnie wszystkie kluczowe momenty w życiu bohatera. Dodatkowo praca ta cechuje się dużą wartością merytoryczną i plastyczną. Komiks można wykorzystać na lekcjach historii, wiedzy, plastyki, godzinach wychowawczych. Stanowiłby też świetną lekturę dla mieszkańców naszego miasta, którzy w łatwy sposób mogliby poznać dzieje pochodzącego z Tarnowa zasłużonego bohatera trudnych czasów.

Następne z zadań postawione sobie przez klasy gimnazjalne wiązało się także ze zrealizowanym w poprzednim roku szkolnym projektem edukacyjnym a skierowane było do preferujących czynny wypoczynek połączony ze zdobywaniem wiedzy i nowych doświadczeń. Do powstałej wówczas trochę niekompletnej mapy miejsc, obiektów i postaci związanych z okresem I wojny światowej oraz odzyskaniem niepodległości uczniowie zaproponowali kolejne punkty, po czym powstał zarys trasy rowerowej, która je łączy. Bierze ona początek przy kościele Karoliny Kózki a kończy na cmentarzu wojennym nr 199, który odwiedziliśmy w pierwszym roku realizacji zadań projektowych tj rajdu szlakiem cmentarzy z I wojny światowej. Uczniowie etapami przejechali całą zaproponowaną trasę, opisali poszczególne momenty przejazdu oraz dokonali dokumentacji fotograficznej. Przejazd może być formą wspólnego świętowania 11 listopada (w miarę ładnej pogody) dla całych rodzin łączącego w sobie zarówno czynny wypoczynek jak i niosący wartość poznawczą oraz będący przejawem pamięci i przeszłości i bohaterach, którzy odeszli.

Wszystkie prace (podobnie jak w roku poprzednim ) prezentowane są szerszej społeczności odwiedzającej naszą szkołę i deponowane w bibliotece szkolnej.

Prezentacja podsumowująca pracę w II roku projektu.

Read More

Drogi tarnowian do niepodległości – I rok projektu

W pierwszym roku naszej pracy skoncentrowaliśmy się na przybliżeniu uczniom tematyki związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, zwłaszcza klasom młodszym. W tym celu przez uczących historii został opracowany materiał zawierający najważniejsze fakty, postaci itp. Materiały te (odrębne dla klas młodszych i starszych) zdeponowane zostały w bibliotece szkolnej i wychowawcy poszczególnych klas wypożyczali je przygotowują młodzież do dalszych działań.
Kolejnym etapem naszej pracy w projekcie było odwiedzanie cmentarzy z czasów I wojny światowej oraz sporządzenie mapy odwiedzonych miejsc. Młodsze klasy odwiedzały cmentarze w najbliższej okolicy, na terenie Tarnowa, starsze klasy (klasy VI i klasy gimnazjalne) udały się na rajd – wycieczkę trzema różnymi trasami aby na koniec spotkać się w jednej miejscowości. Z tych wypraw na cmentarze każda z klas sporządzała dokumentację zdjęciową oraz spisywała inskrypcje, wyryte na pomnikach. Efektem tego było sporządzenie mapy odwiedzonych cmentarzy i zamieszczenie wybranych zdjęć w formie stałej wystawy, prezentującej dorobek uczniów.
Uczniowie pod kierownictwem nauczyciela muzyki dokonali wyboru pieśni legionowych i stworzyli śpiewnik wykorzystywany przez chór na wszystkich uroczystościach. Służył (i służy) on także jako pomoc we wspólnym zadaniu dla obu szkół „Śpiewam Tobie Polsko”,

oraz w momencie akademii z okazji odzyskania niepodległości. Śpiewnik także jest dostępny do wykorzystania w bibliotece.
Także dla potrzeb szkół (SP nr 1 i Gimnazjum 1) pod kierunkiem polonistów opracowany został zbiór scenariuszy uroczystości z okazji 11 listopada i udostępniany jest w bibliotece szkolnej.
Jako kolejne realizowane zadanie w klasach I – III odbył się także konkurs plastyczny do słów wiersza W. Bełzy „Kto Ty Jesteś”. Prace pokonkursowe zostały zaprezentowane całej społeczności szkolnej.
Tematykę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku włączyliśmy też w inne działania. Uczniowie klas gimnazjalnych pracowali nad projektem edukacyjnym pt. „Czy słusznie Tarnów nazywany jest pierwszym niepodległym miastem?” Zaś dokonania wielkich postaci tego okresu pojawiła się w II Miejskim Konkursie Wiedzy o Józefie Piłsudskim. W kategorii prezentacja multimedialna nasz uczeń zdobył pierwsze miejsce.

Prezentacja podsumowująca pracę w I roku projektu – Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie.

Prezentacja podsumowująca pracę w I roku projektu – Gimnazjum nr 1 w Tarnowie.

Read More
Skip to content