Paczka na Kresy

Relacja z wielkanocnej zbiórki dla Rodaków na Kresach pod hasłem „Paczka na Kresy”

Święta Wielkanocne już kolejny po raz kolejny stały się impulsem dla całej naszej szkolnej społeczności do aktywnego włączyła się w przekazanie swojej cegiełki pomocy materialnej dla rodaków żyjących na Ukrainie w tym jakże trudnym dla wszystkich czasie wojny.

Zebrane w dniach od 22 do 28 marca 2023 r. dary zostały w całości przekazane w dniu 29 marca do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich oddział w Tarnowie na ręce Pana Prezesa Witolda Misia.

W dniach 4-5 kwietnia br. dary zostały przewiezione transportem autokarowym do Polaków w obwodzie lwowskim na Ukrainie do miejscowości Pnikut, Czyszki, Krysowice oraz Strzelczyska.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim wspaniałym darczyńcom za okazane wsparcie dla Rodaków pozostałych na Ukrainie w tym trudnym dla nich czasie.

Dziękuję również Dyrekcji Szkoły oraz Szkolnemu Samorządowi oraz wolontariuszom Szkolnego Klubu Wolontariatu, którzy pomogli sprawnie zorganizować tę szlachetną akcję.

Reportaż z przekazania darów na Kresy – link.

Opracowanie: Magdalena Szpunar – opiekun SKW oraz członek TML i KPW w Tarnowie

Read More

Góra Grosza 2023

Relacja w przeprowadzonej XXIII edycji ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”

W dniach od 3 listopada 2022 do 28 lutego  2023 roku, w naszej szkole, odbyła się  XXIII edycja ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Uczniowie wykazali się hojnością i w tym roku zebrali łącznie kwotę 121 zł 65 gr.

Pieniądze po ich przeliczeniu w dniu 31.03.2023 r. przesłane zostały do Towarzystwa Nasz Dom, które prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i specjalistyczną dla potrzebujących dzieci ich rodzin na terenie całej Polski.

https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxiii-edycja/

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie Akcji Góra Grosza na terenie naszej szkoły tj. uczniom i uczennicom skupionym w  Samorządzie Szkolnym oraz Szkolnym Klubie Wolontariatu, a także wszystkim pozostałym darczyńcom.

Pamiętajcie: WARTO POMAGAĆ! DOBRO WRACA!

Opracowanie: Magdalena Szpunar – opiekun SKW

Read More

Wielka zbiórka produktów dla dzieci z Afryki

W dniach od 29.05 do 6.06.2022 r. również w naszej szkole prowadzona była Wielka zbiórka produktów dla dzieci z Afryki. Dary materialne tj.  galaretki, budynie, kisiele, cukierki, lizaki, herbatniki oraz zupki instant zostaną przekazane na rzecz dzieci z Afryki, zamieszkujących w Beninie, gdzie swoją posługę misjonarską pełni ks. Paweł Jakób. Akcja odbywała się we  współpracy z Niepubliczną Szkołą Podstawową Nr 19 w Tarnowie.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim drogim darczyńcom oraz wolontariuszom, którzy pomagali podczas segregowania i liczenia darów J

Darczyńcy, którzy przekazali słodkie dary dla dzieci w Benine to:

 • 8ac: Adrian Dziubak, Patryk Kaczmarek, Nikola Krawiec,
 • 8b: Milena Dembicka, Emma Franas, Jakub Gacek, Julia Śledź, Daria Nytko
 • 8d: Kinga Chamielec, Katarzyna Duran, Anna Kłósek, Filip Stanek, Filip Tryba, Patryk  Witos
 • 7b: Julia Milówka, Emilia Stasiak
 • 7c:  Zuzanna Tabiś
 • 6b: Amelia Bardowska, Mateusz Dziubak, Andrzej Szymanowski
 • 5a:  Filip Kieć, Michał Podraza
 • 4b: Milena Czabańska, Julia Piekielniak
 • 2a: Anna Zakrzewska.

Podziękowanie dla szkoły: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5105824276173055&set=pcb.5105826036172879

Magdalena Szpunar

Read More

Wielka zbiórka darów dla dzieci z Afryki   

Zachęcam wszystkich  do udziału w szlachetnej akcji pomocy dla Dzieci z Afryki. Pracuje tam na Misjach w Beninie ks. Paweł Jakób, który pracował w naszej szkole. Dary (podpisane: imię, nazwisko, klasa) można składać do 6 czerwca 2022 r. w wyznaczonym miejscu w szatni, bibliotece lub w sali B33. Szczegóły akcji podane są na poniższym plakacie.

Magdalena Szpunar

Read More

Podziękowania za udział w projekcie DZIEŃ DOBRA 2022

Przypadająca 24 kwietnia Niedziela Miłosierdzia Bożego to święto patronalne Caritas. W tym roku po raz pierwszy obchodzona była w Polsce jako Dzień Dobra. Nasza diecezjalna Caritas głównie poprzez Szkolne Koła Caritas a także przez Parafialne Zespoły Caritas włączyła się z tą akcję. W poszczególnych parafiach organizowane były różne przedsięwzięcia tj. pikniki, festyny, koncerty muzyki religijnej, warsztaty integracyjne dla dzieci z Ukrainy, tańce wielkanocne z flagami, konkursy, kiermasze, licytacje i zbiórki.

Nasi wolontariusze w tym dniu uczestniczyli również we Mszy Świętej o godz. 11.00 w parafii pw. Świętej  Rodziny,  która była również  okazją do przedstawienia podczas homilii  prezentacji multimedialnej nt. działalności Szkolnego Koła Caritas w SP1 w ramach realizacji Projektu „Dzień Dobra”.

Po Mszy Świętej  zorganizowana została  zbiórka do puszek na cele wyznaczone w tym dniu przez Diecezjalną Caritas tj. na leczenie i  rehabilitację dzieci w ośrodku Caritas  w Jadownikach  Mokrych oraz pomoc uchodźcom. Wolontariuszom udało się na ten cel zebrać kwotę 738 zł.

Zainteresowaniem cieszyło się także zaplanowane w tym dniu spotkanie z wolontariuszami i zaproszonymi gośćmi w sali Świętego Wincentego, podczas którego  była możliwość powtórnego wyświetlenia prezentacji multimedialnej wraz ze wspólnym jej  omówieniem. Celem spotkania była integracja, wymiana doświadczeń oraz poczęstunek.

Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie w realizacji DNIA DOBRA 2022 tj.:

 • pomoc w przygotowaniu  gazetki do kościoła i współpracę z nauczycielem plastyki  Panią Katarzyną Rak,
 • pomoc w przygotowaniu  prezentacji multimedialnej  nt. działalności Szkolnego  Koła Caritas w SP1 w ramach realizacji Projektu „Dzień Dobra” i  współpracę z nauczycielem  informatyki Panią Beatą Rynkar,
 • przygotowanie pięknych pieśni Chóru szkolnego Allegretto tematycznie związane z  Miłosierdziem Bożym i współpracę z nauczycielem muzyki Panią Joanną Stępień.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!

Więcej informacji o Dniu Dobra na stronie: https://dziendobra.pl/

Opiekun Szkolnego Koła Caritas w Szkole Podstawowej  Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie – Magdalena Szpunar.

Asystent  Szkolnego Koła Caritas w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie – ks. Dominik Palkij.

Read More

Zaproszenie na podsumowanie projektu „Dzień dobra”

Zapraszamy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 24 kwietnia 2022 r. na Mszę Świętą o godzinie 11.00 w kościele pw. Świętej Rodziny w Tarnowie na podsumowanie projektu „DZIEŃ DOBRA”.

Plan działań:

 • W dniach od 20.04 do 23.04.2022 r. – Przygotowanie gazetki do kościoła (we współpracy ze szkolnym plastykiem Panią Katarzyną Rak oraz wolontariuszami).
 • Prezentacja gazetki w kościele w dniach od 19.04 do 24.04.2022 r. przedstawiającej zrealizowane działania charytatywne w wolontariacie SKC.
 • 24.04.2022 r. – Przygotowanie na niedzielną Mszą Świętą prezentacji multimedialnej nt. działalności Szkolnego  Koła Caritas w SP1 w ramach realizacji Projektu „Dzień Dobra” (we współpracy ze szkolnym informatykiem Panią Beatą Rynkar oraz wolontariuszami).
 • 24.04.2022 r. – Przygotowanie na niedzielną Mszę Świętą Pieśni Chóru szkolnego Allegretto tematycznie związanych z Miłosierdziem Bożym, miłością bliźniego i nadzieją tj.: „Wielkie są dzieła Twej Miłości Panie”, „Bo jak śmierć potężna jest Miłość”, „Światłem i zbawieniem mym” (we współpracy z nauczycielem muzyki Panią Joanną Stępień). Prezentacja nagranych pieśni nastąpi po projekcji prezentacji multimedialnej oraz podczas spotkania w salce.
 • Po Mszy Świętej – zbiórka do puszek na cele wyznaczone w tym dniu przez Caritas.
 • Spotkanie z wolontariuszami i zaproszonymi gośćmi w sali Świętego Wincentego – integracja, wymiana doświadczeń, poczęstunek. (Możliwość wyświetlenia powtórnego prezentacji multimedialnej wraz z omówieniem).

Serdecznie zapraszamy!

Opiekun Szkolnego Koła Caritas w Szkole Podstawowej  Nr 1 w Tarnowie im. Klementyny Hoffmanowej – Magdalena Szpunar.

Asystent  Szkolnego Koła Caritas w Szkole Podstawowej  Nr 1 w Tarnowie im. Klementyny Hoffmanowej – ks. Dominik Palkij.

Read More

SERCE NA DŁONI – akcja charytatywna dla osób chorych

W dniach 9-18 lutego 2022 r. wolontariusze oraz chętni uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w pięknej akcji charytatywnej „SERCE NA DŁONI”. Akcja była skierowana do osób chorych i cierpiących oraz nawiązywała do XXX Światowego Dnia Chorego przypadającego na 11 lutego.

Zobacz Orędzie Papieża Franciszka na XXX Światowy Dzień Chorego https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html

Osoby zainteresowane udziałem w tej akcji miały  za zadanie  własnoręczne wykonanie pięknej karteczki w formie serca lub kwiatu wraz z wybranym wpisem nt. miłości do bliźniego, wartości przyjaźni, czy znaczenia nadziei. Podjęta aktywność była wyrazem naszej  serdecznej łączności z osobami chorymi i cierpiącymi na terenie naszej parafii.

Wolontariusze poinformowali również chorych w swoich środowiskach o możliwości uczestniczenia w tym dniu w organizowanej Mszy Świętej o godz. 10:00 w parafii  pw. Świętej Rodziny w Tarnowie. Chorzy mogli również uczestniczyć w transmisji Mszy Świętej  z pośrednictwem Radia RDN.

Link do transmisji: https://www.rdn.pl/religia/badzcie-milosierni-jak-ojciec-wasz-jest-milosierny-zbliza-sie-dzien-chorego?fbclid=IwAR2GUnBMEtVtldfs2xIPahf03KA5ouQ6_XwGNyxhqJrUOEFDH2Hh4d6q7Lk

Składamy zatem serdeczne podziękowanie Dyrekcji Szkoły, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i uczniom, za aktywne włączenie się w akcję wsparcia dla osób chorych i cierpiących.

Pani Katarzynie Rak za koordynację artystyczną oraz zachęcanie uczniów do wykonania karteczek.

Wolontariuszom, którzy samodzielnie wykonali piękne karteczki tj.:

 • Oliwii Szumlańskiej, Ewelinie Boduch i Marlenie Stach z kl. 7a;
 • Michalinie Branickiej, Julii Milówce i Martynie Kozioł z kl. 7b;
 • Karolinie Chruściel, Natalii Szczurek, Zuzannie Tabiś, Aleksandrze Serafin i Gabrieli Płoskonce z kl. 7c;
 • Nikoli  Krawiec i Nadii Słowik z kl. 8ac;
 • Emmie Franas z kl. 8b;
 • z kl 8d: Zuzannie Stasiaczek, Katarzynie Duran, Annie Kłósek, Kindze Chamielec oraz Filipowi Stanek, który własnoręcznie upiekł piernikowe serduszka dla chorych seniorów.

Dziękujemy Wam za okazane SERCE I EMPATIĘ!

Magdalena Szpunar  oraz Ks. Dominik Palkij

(Szkolne Koło Caritas nr 85 w SP1 – Tarnów)

Read More

Relacja z akcji „Gram ciepła dla bezdomnego”

„Każdy bezdomny i ubogi to CZŁOWIEK, który ma swoją GODNOŚĆ”.

Szkolne Koło Caritas nr 85 przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie włączyło się  w szlachetną zbiórkę, która odbywała się we współpracy z parafią pw. Świętej Rodziny  w Tarnowie się pod hasłem: „GRAM CIEPŁA DLA BEZDOMNEGO”.

W terminie 8 -14 listopada 2021 r. zbieraliśmy: czyste i ciepłe kocyki, skarpety i termosy.

Składamy zatem serdeczne podziękowanie wszystkim nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i uczniom, za aktywne włączenie się w akcję oraz  okazane zrozumienie, pomoc  i serce dla osób potrzebujących.

Dziękujemy uczniom:

 • z klasy 7 a: Ewelinie Boduch, Wiktorowi Porębskiemu;
 • z klasy 7 c: Karolinie Chruściel, Maksymilianowi Elertowi, Gabrieli Płoskonce, Natalii Szczurek i Zuzannie Tabiś;
 • z klasy 7 d: Wiktorii Małochleb;
 • z klasy 8 d: Kindze Chamielec, Annie  Kłósek i Filipowi Trybie,
 • oraz klasie 8 ac.

Dary zostały przekazane do parafii pw. Świętej Rodziny dla osób bezdomnych. 

Opracowanie: Magdalena Szpunar, ks. Dominik Palkij

Read More

Relacja z akcji „PAMIĘĆ” i Kwesty patriotycznej 2021

W dniach od 31 października do 2 listopada 2021 r. wolontariusze z klas VII d, VIII ac, VIII b i VIII d wzięli udział  w dorocznej Kweście patriotycznej odbywającej się pod hasłem:

„Ocalamy polskie groby i miejsca pamięci narodowej we Lwowie i na Kresach Wschodnich”.

Zebrane fundusze na renowację i odbudowę mogił polskich – w kwocie 1.409,48 zł zostały przekazane przez panią Magdalenę Szpunar będącą  opiekunem szkolnego wolontariatu, do siedziby Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Tarnowie.

Przeprowadzona na Starym Cmentarzu i Cmentarzu Komunalnym w Krzyżu akcja „Pamięć”, dała również sposobność kwestującym uczestnikom odwiedzenia i chwili zadumy nad grobami żołnierzy oraz ofiar znanych i nieznanych z okresu II wojny światowej. Zapalone znicze i modlitwa były wyrazem uczczenia  tych wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny. Działania te stanowią szczególną wartość w promowaniu właściwych postaw patriotycznych oraz wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia.

Opiekunom oraz wolontariuszom biorącym udział w akcji „Pamięć” składamy serdeczne podziękowanie, tj. :

Paniom Beacie Rynkar, Renacie Brzezińskiej oraz Magdalenie Szpunar, a także wolontariuszom:

 • z klasy VII d: Mikołajowi Krakowskiemu, Wiktorii Małochleb, Kindze Naleźny i Jakubowi Łabędziowi,
 • z klasy  VIII ac: Szymonowi Mikosowi, Adrianowi Dziubakowi, Roksanie Nosek, Paulinie Skalskiej i Nadii Słowik,
 • z klasy VIII b: Wiktorii Pieszce i Aleksandrowi Janusiowi,
 • z klasy VIII d: Patrykowi Witosowi, Katarzynie Duran, Kindze Chamielec, Annie Kłósek, Zuzannie Stasiaczek, Kamili Migdzie, Weronice Pach i Filipowi Trybie. 

fot. Magdalena Szpunar, Renata Brzezińska, Gabriela Płoskonka

Read More

„Podaj łapę”

W ramach tegorocznej akcji „Podaj łapę” – zbiórki karmy dla zwierząt prowadzonej w szkole od 4 do 18 października 2021 r. – udało się zebrać łącznie ponad 67 kg karmy dla psów i kotów. Karma została w całości przekazana w dn. 22 października do „Domu tymczasowego dla zwierząt ELIZJUM” działającego we współpracy z Fundacją „Zmieńmy Świat” w Tarnowie.

Przybyli po odbiór karmy wolontariusze fundacji spotkali się z uczniami klasy 8ac, którym przedstawili ogólne założenia i formy swojej szlachetnej działalności tj.:

 • Wszechstronna pomoc zwierzętom pokrzywdzonym przez los,
 • Pomoc całoroczna w dokarmianiu zwierząt,
 • Propagowanie wiedzy nt. właściwej opieki nad zwierzętami.

Więcej  przeczytasz na: https://www.facebook.com/ElizjumDT

Składamy serdeczne podziękowanie za włączenie się w tę szlachetną akcję wszystkim darczyńcom tj. wychowawcom, wolontariuszom, ich rodzicom oraz uczniom tj:

 • z klasy 4b: Szymon Latasiewicz, Zuzanna Uznańska, Milena Czabańska, Olaf Diduch, Gabriela Martyna, Maksymilian Niemiec
 • z klasy 4c: Iga Maniak, Maja Tomaszak, Karolina Ścieńska, Zuzanna Stanek,
 • z klasy 5a: Oliwia Świtek, Milena Makarewicz
 • z klasy 7b: Łucja Kawula, Julia Milówka, Emilia Stasiak
 • z klasy 8ac: Szymon Mikos, Robert Gołofit, Nadia Słowik, Mikołaj Tuta, Adrian Dziubak
 • z klasy 8b: Julia Bednarz, Julia Burda, Jakub Gacek, Oliwia Elert, Emma Franas, Oskar Maciuszek, Aleksandra Martyna, Oliwia Malec, Daria Nytko ,Wiktoria Pieszka, Julia Śledź
 • z klasy 8d: Kinga Chamielec, Katarzyna Duran, Anna Kłósek, Kamila Migda, Zuzanna Stasiaczek, Filip Tryba, Patryk Witos

Dziękujemy również serdecznie dzieciom świetlicowym, które włączyły się artystycznie do akcji. W Dniu Zwierząt, 4 października wykonały kolorowanki przestawiające patrona zwierząt Świętego Franciszka.

Opiekun SKC: Magdalena Szpunar

Read More
Skip to content