„Dla Tych, którzy odeszli” – zajęcia wychowawczo – czytelnicze w świetlicy szkolnej

„Dla Tych, którzy odeszli” – zajęcia wychowawczo – czytelnicze w świetlicy szkolnej

Zbliżają się szczególne listopadowe dni będące wyrazem pamięci, refleksji, a także zadumy. 1. listopada przypada bowiem Uroczystość Wszystkich Świętych, natomiast 2. listopada Dzień Zaduszny zwany Zaduszkami.

W tym czasie odwiedzamy cmentarze, aby ozdobić kwiatami groby swoich bliskich, zapalić znicze i pomodlić się w ich intencji. Pamiętamy także o tych, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny, o samotnych żołnierskich mogiłach.

W związku z tym w świetlicy szkolnej zrealizowane zostały  zajęcia wychowawcze ”Pamiętamy o tych, co odeszli”,  podczas których nasi wychowankowie uczestniczyli w rozmowach i pogadankach o tym, w jaki sposób należy zachować się na cmentarzu oraz dbać o groby bliskich nam osób, zachowując w tym roku szczególne zasady higieny i bezpieczeństwa  w związku z pandemią COVID – 19. Nauczycieli omówili z dziećmi tradycję dnia Wszystkich Świętych oraz Zaduszek i sposoby uczczenia tych świąt oraz zapoznali ich z różnicami pomiędzy tymi świętami.
Celem tych rozmów było również wyrabianie i kształtowanie u uczniów właściwego stosunku do miejsc pamięci narodowej.

Dzieci wzięły również udział w zajęciach rozwijających wyobraźnię i myślenie abstrakcyjne „Idziemy na cmentarz” oraz gromadziły słownik wyrazów wokół tematów: ”Wszystkich Świętych” i „Zaduszki”.

Uczniowie uczestniczyli także w projekcji  prezentacji multimedialnej „Najpiękniejsze polskie cmentarze”.

Podczas zajęć czytelniczych dzieci  czytały i omawiały wspólnie z wychowawcami świetlicy następujące wiersze:

  1. W. Broniewski „Zaduszki”
  2. ks. Jan Twardowski „Śpieszmy się”
  3. H. Łochocka „Płoną świeczki”
  4. M. Olszewska „Dzień Zaduszny”
  5. D. Gellnerowa „Dla tych, którzy odeszli” 

Małgorzata Fal

Skip to content