Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo.
Przypominam, że w związku ze zmianą terminu ferii zimowych, zarządzeniem Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną zmianie uległy dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W dniach 21.12.2020 r., 22.12.2020 r. nie będzie zajęć online, a zajęcia opiekuńcze w świetlicy organizowane są dla uczniów, którzy spełniają obowiązek szkolny w formie stacjonarnej.

Z poważaniem Andżelika Pach
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie

Skip to content