Drogi tarnowian do niepodległości – I rok projektu

Drogi tarnowian do niepodległości – I rok projektu

W pierwszym roku naszej pracy skoncentrowaliśmy się na przybliżeniu uczniom tematyki związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, zwłaszcza klasom młodszym. W tym celu przez uczących historii został opracowany materiał zawierający najważniejsze fakty, postaci itp. Materiały te (odrębne dla klas młodszych i starszych) zdeponowane zostały w bibliotece szkolnej i wychowawcy poszczególnych klas wypożyczali je przygotowują młodzież do dalszych działań.
Kolejnym etapem naszej pracy w projekcie było odwiedzanie cmentarzy z czasów I wojny światowej oraz sporządzenie mapy odwiedzonych miejsc. Młodsze klasy odwiedzały cmentarze w najbliższej okolicy, na terenie Tarnowa, starsze klasy (klasy VI i klasy gimnazjalne) udały się na rajd – wycieczkę trzema różnymi trasami aby na koniec spotkać się w jednej miejscowości. Z tych wypraw na cmentarze każda z klas sporządzała dokumentację zdjęciową oraz spisywała inskrypcje, wyryte na pomnikach. Efektem tego było sporządzenie mapy odwiedzonych cmentarzy i zamieszczenie wybranych zdjęć w formie stałej wystawy, prezentującej dorobek uczniów.
Uczniowie pod kierownictwem nauczyciela muzyki dokonali wyboru pieśni legionowych i stworzyli śpiewnik wykorzystywany przez chór na wszystkich uroczystościach. Służył (i służy) on także jako pomoc we wspólnym zadaniu dla obu szkół „Śpiewam Tobie Polsko”,

oraz w momencie akademii z okazji odzyskania niepodległości. Śpiewnik także jest dostępny do wykorzystania w bibliotece.
Także dla potrzeb szkół (SP nr 1 i Gimnazjum 1) pod kierunkiem polonistów opracowany został zbiór scenariuszy uroczystości z okazji 11 listopada i udostępniany jest w bibliotece szkolnej.
Jako kolejne realizowane zadanie w klasach I – III odbył się także konkurs plastyczny do słów wiersza W. Bełzy „Kto Ty Jesteś”. Prace pokonkursowe zostały zaprezentowane całej społeczności szkolnej.
Tematykę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku włączyliśmy też w inne działania. Uczniowie klas gimnazjalnych pracowali nad projektem edukacyjnym pt. „Czy słusznie Tarnów nazywany jest pierwszym niepodległym miastem?” Zaś dokonania wielkich postaci tego okresu pojawiła się w II Miejskim Konkursie Wiedzy o Józefie Piłsudskim. W kategorii prezentacja multimedialna nasz uczeń zdobył pierwsze miejsce.

Prezentacja podsumowująca pracę w I roku projektu – Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie.

Prezentacja podsumowująca pracę w I roku projektu – Gimnazjum nr 1 w Tarnowie.

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545