Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., dzięki inicjatywie ustawodawczej podjętej przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Żołnierze Niezłomni walczyli przeciwko sowietyzacji naszej ojczyzny, domagali się opuszczenia Polski przez wojska sowieckie i NKWD oraz zaprzestania prześladowań politycznych i utworzenia apolitycznej armii. Pragnęli uczciwych wyborów, a nade wszystko suwerennego i wolnego państwa polskiego.
Zbiorowość „Żołnierzy Wyklętych” zapłaciła za przywiązanie do tradycji niepodległościowej cenę najwyższą. To ponad 5 tys. osób skazanych przez sądy wojskowe na kary śmierci, ponad 21 tys. zmarłych i zamordowanych w więzieniach. To nieznana liczba zabitych w trakcie tysięcy pacyfikacji przeprowadzonych w powojennych lat, zamordowanych bez sądu w siedzibach urzędów bezpieczeństwa (około 20 tys.). To ponad 250 tys. osób skazanych na kary więzienia z powodów politycznych, na bycie obywatelami II kategorii w PRL.

Uczniowie klas ósmych uczcili bohaterów podziemia antykomunistycznego uczestnicząc w specjalnym przedsięwzięciu zorganizowanym z tej okazji.

Mamy nadzieję, że dzięki programowi muzyczno – filmowemu, który obejrzeli uczniowie, pogłębili oni swoją wiedzę na temat historii naszego kraju, a ukazywane przykłady bohaterstwa, poświęcenia i odwagi Żołnierzy Niezłomnych będą dla młodych ludzi wzorem do naśladowania postaw patriotycznych.

Opracowanie tekstu i zdjęcia: Jolanta Żurowska

Skip to content